Esente despre viata

Sensul vieţii
sensul vietii1Unii cred că viata nu are sens, dar, dimpotrivă, au dreptate cei care descoperă în fiecare clipă sensul sacru al existenţei.Noua învăţătură nu admite neliniştea sau angoasa.Frumuseţea vieţii constă tocmai în faptul că omul îşi păstrează liniştea interioară chiar atunci când toate împrejurările par că-ţi sunt contrare.

Viata morală, sursă a frumuseţii
Sarcina discipolului este să fie frumos. Lucrând în mod conştient asupra lui însuşi, dobândeşte o frumuseţe interioară care atrage atenţia, la fel cum o femeie tânără şi frumoasă trezeşte interesul bărbaţilor.Ce determină apariţia frumuseţii interioare? Viata morală.Prin cuvintele „viată morală” înţelegem viata adevărată,pozitivă, în care Principiul Divin dobândeşte supremaţia asupra celui omenesc. Natura este generoasă cu fiinţele frumoase şi morale; le primeşte în sălaşurile sale şi le răsplăteşte din belşug. Persoanelor urâte şi amorale le închide porţile şi nu le dă decât puţine lucruri.

Bogăţia interioară
Ca discipoli, trebuie să vă păstraţi bogăţia interioară.Fiecare om este expus tentaţiilor, încercărilor al căror singur ţel este să-l epuizeze, să-l sărăcească. Pentru a-şi menţine bogăţia interioară, omul duce numeroase lupte interioare.Simţim cu toţii că ne pândeşte ceva! Acest tip de spionaj există pretutindeni în natură; vulpea pândeşte găina, lupul– oaia, hoţul, pe cel bogat, judecătorul, pe răufăcător…Ştiind aceasta, treziţi-vă conştiinţa; această calitate este numai a celui care păstrează cu sfinţenie legătura cu Sursa Primară a tuturor lucrurilor.Acesta are mereu încredere în latura divină din el, căreia îi deschide calea pentru a se putea manifesta.

Lupta regală şi puterea iubirii
Omul are datoria de a se întări pentru a rezista atacurilor forţelor obscure.Fiinţa spirituală se serveşte de iubire ca metodă de luptă.
Dragostea este o forţă foarte puternică. Este suficient să încercuiască pe cineva pentru a-l învinge.Dacă este încercuit de dragoste, până şi cel mai mare răufăcător bate în retragere, îşi predă armele şi îl urmează pe învingător. Dar chiar şi în această situaţie trebuie să rămânem vigilenţi pentru a ne feri de perfidiile forţelor obscure.

Related:  Deschideti inima si dati drumul iubirii

Forţa binelui
Râdeţi din toată inima! Râsul îmblânzeşte trăsăturile. Fiţi călăuzitorii binecuvântării divine; dacă nu îi deschideţi porţile sufletului, veţi fi răspunzători. Spuneţi-i o vorbă bună celui pe care-l întâlniţi; asiguraţi-vă că problemele lui se rezolvă şi atunci şi ale voastre se vor rezolva de la sine. În momentul în care îi dorim cuiva binele, acesta ne este dat şi nouă; este o lege care nu cunoaşte excepţii, căci în binecuvântarea pe care o primeşte celălalt există o parte care ne va reveni.

Misiunea omului pe pământ
Misiunea omului pe pământ nu constă în strângerea banilor, ci în aplicarea adevărului, dreptăţii, virtuţilor.Dumnezeu nu v-a trimis aici pentru a acumula bogăţii. A gândi că fericirea constă în posesia bunurilor materiale este o iluzie de care trebuie să vă eliberaţi

Odihna şi regăsirea rădăcinilor
În fiecare zi rezervaţi câteva minute meditaţiei şi odihnei trupului. Îndreptaţi-vă gândurile spre persoanele înţelepte care duc o viaţă cu adevărat echilibrată şi spre fiinţele superioare. Eliberaţi-vă de orice grijă şi nelinişte şi spuneţi-vă: „Îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru tot ce mi-a dat.” Fiinţa omenească trebuie să se concentreze asupra ei înşişi pentru a se putea ridica deasupra aspectelor obişnuite ale vieţii.

Cinstea
Cinstitul îşi plăteşte datoriile şi îşi îndeplineşte obligaţiile.Există o lege în lumea spirituală conform căreia dacă datorezi zece milioane de franci,lumea invizibilă este gata să îţi plătească datoria, dar dacă aceasta este în valoare de cincizeci de franci, trebuie să ţi-o plăteşti singur. Lumea invizibilă iartă greşelile mari, dar niciodată pe cele mărunte!

Puterea cuvântului
Aţi gândit poate că nu are importanţă maniera în care rostiţi un cuvânt. Ucenicul care a luat-o cu bună ştiinţă pe calea evoluţiei trebuie să se străduiască să pronunţe cuvintele în aşa fel încât să producă asupra celui care ascultă senzaţia unui ordin superior. Puteţi provoca suferinţă sau bucurie, bună sau proastă dispoziţie persoanei căreia îi vorbiţi nu numai prin sensul cuvântului,dar şi prin sentimentul care îl însoţeşte. Şi chiar prin calitatea sentimentului cu care vorbiţi. Oamenii se pot îmbolnăvi sau se pot vindeca în urma unei discuţii.
.~Peter Deunov~

4 Replies to “Esente despre viata”

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.