Fiul răstignit şi înviat -Lumina din Lumina.Hristos a Inviat!

God LightLumina este un simbol universal pentru toate popoarele şi tradiţiile religioase şi pentru toate curentele de gândire: simbol al fiinţei, al cunoaşterii, al trăirii. De fapt, face referinţă la soare, care este sursa vizibilă a luminii pentru omenire şi care, aşa după cum spunea Sf. Francisc de Assisi, „poartă asemănarea Ta, o Preaînalte”.
Iisus foloseşte simbolul luminii pentru a exprima misterul persoanei sale şi al misiunii sale: „Eu sunt lumina lumii” (In 8,13). Încă din prima pagină a cărţii Facerii şi până la cea din urmă a cărţii Apocalipsei, simbolul hristologic al luminii devine firul de aur al măreţei povestiri a creaţiei şi a istoriei mântuirii.
Cuvântul creator care a creat începuturile, destramă liniştea şi proclamă: „Să fie lumină. Şi a fost lumină.” (Gen 1,3). La împlinirea vremii, „lumina cea adevărată, care îl luminează pe orice om” (In 1,9) vine în lume, se întrupează, se sălăşluieşte în miljocul nostru (cfr. In 1,7-14). Chipul lui Hristos străluceşte precum soarele pe muntele Tabor (cfr. Mt 17,2), iar cine îl urmează, „nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii” (In 8,12). La sfârşitul timpurilor, oraşul sfânt, Ierusalimul, „coboară din cer, de la Dumnezeu, strălucind de gloria sa” (Ap 21,10-11): oraşul „nu are nevoie de lumina soarelui, nici de lumina lunii, pentru că gloria lui Dumnezeu îl luminează, iar făclia sa este Mielul” (Ap 21,23).
În limbajul bogat şi evocativ al celei de-a patra Evanghelii, Iisus este „lumina lumii”, pentru că în El există viaţa primită în plinătate de la Tatăl (cfr. In 5,26; 13,3; 14,9-10; 16,15) şi pe care El, la rândul Său, o transmite oamenilor, pentru ca şi aceştia să trăiască şi să fie luminaţi prin ea (cfr. In 17,1-2.22). Această viaţă care este lumină, este iubire: iubirea cu care Tatăl îl iubeşte pe Fiul, iar Fiul îi iubeşte pe oameni, pentru ca şi aceştia să se iubească unii pe alţii (cfr. In 15,9.12-17): căci, de fapt, „cine spune că este în lumină şi-l urăşte pe fratele său, este încă în întuneric. Cine îl iubeşte pe fratele său, locuieşte în lumină şi nu este în el prilej de poticnire” (1In 2,9-10).
„Lumină din lumină”: astfel mărturiseşte Biserica misterul credinţei care cuprinde revelaţia lui Dumnezeu şi destinul omului. Fiul, Iisus Hristos, este „strălucirea gloriei Tatălui şi pecetea fiinţei sale” (Evr 1,3); aşadar, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Iar lumina este Duhul, care coboară de la Tatăl (cfr. In 15,26) şi care este dăruit oamenilor prin intermediul Fiului răstignit şi înviat, pentru ca şi aceştia, în mod gratuit, să poată deveni ceea ce Dumnezeu i-a chemat să fie: fii ai luminii (1 Tes 5,5).
i-see-light-in-the-sky-226314Când lumina Tatălui a venit să strălucească în lume, întunericul nu a recunoscut-o şi nu a primit-o (cfr. In 1,5.10-11). Când Fiul răstignit pe cruce, înalţă spre Dumnezeu strigătul aclamator şi îşi dă ultima suflare (cfr. Mc 15, 34-37; Mt 27, 46-50) pare că întunericul cuprinde pământul (cfr. Mt 27, 45-46), iar soarele se întunecă (cfr. Lc 23,44).
Dar, de fapt, apusul luminii în adâncurile întunericului înseamnă răsăritul soarelui, iar zorile învierii revelează omului misterul iubirii treimice. „De aceea mă iubeşte Tatăl, pentru că îmi dau viaţa pentru ca să o iau din nou. Nimeni n-o ia de la mine, ci eu o dau de la mine însumi. Am putere să o dau şi am putere să o iau din nou. Această poruncă am primit-o de la Tatăl meu” (In 10,17-18).
Fiul nu acţionează doar „ca şi cum” ar trebui să-şi dea viaţa, El o oferă cu adevărat, „pe deplin” (cfr. In 10, 15-17; Fil 2,8). Şi astfel o reia. Căci viaţa pe care a primit-o de la Tatăl este iubire, o poţi avea dacă o dăruieşti. Acţionând astfel, Fiul îl ascultă pe Tatăl (cfr. In 5,19) care, având viaţa în sine însuşi, a dat-o Fiului, pentru ca şi Fiul să o aibă în sine şi să o transmită, aşa cum se întâmplă în taina Sfintei Euharisti. (cfr. In 6,57).
Lumina nu se opune, ea pătrunde în întunericul care locuieşte în inima omului şi în zbuciumul istoriei, se coboară înăuntru, întru totul, pentru a învinge întunericul şi a-l alunga dinlăuntru. Aceasta este strania logică a iubirii, adică slăbiciunea şi lipsa de apărare a atotputerniciei sale.
De acum şi pentru totdeauna lumina răsare din însăşi centrul lumii, în care Hristos a coborât şi a locuit, ca drojdia care dospeşte aluatul, ca sarea care dă gust (cfr. Mc 9,5-10), ca umilele raze ale unui soare care străluceşte prin neguroasa ceaţă a dimineţi, însă care deja prevesteşte lumina de la miezul zilei.
„A umbla în lumină” înseamnă a fi în comuniune cu Hristos şi în comuniune cu aproapele. (cfr. 1In. 1,5-7). Această nouă alianţă dintre Dumnezeu şi oameni, în iubirea lui Hristos, este speranţa reînnoirii şi a unităţii noastre.
Un nou curcubeu de pace, de dreptae şi de fraternitate care leagă cerul de pământ, „semn al legământului” pe care Dumnezeu îl pune între El şi oameni, şi între oameni şi orice fiinţă vie pentru toate generaţiile ce vor urma (cfr. Gen 9,12). Legământul este creaţia care prin acel „fiat” al Mariei, primeşte „fiat-ul” Creatorului. „Maria – scrie Anton de Padova de sărbătoarea Bunei Vestiri – a fost „curcubeul strălucitor” în zămislirea Fiului lui Dumnezeu. (…) În această zi Fiul lui Dumnezeu, soarele dreptăţii, a intrat în nor, adică în sânul Fecioarei glorioase, iar ea a devenit aproape un curcubeu, semn al alianţei, al păcii şi al reconcilierii.”
În curcubeu, în care lumina iubirii se resfrânge în şapte culori şi nenumărate nuanţe, fiecare culoare proclamă un mod de exprimare şi de concretizare a iubirii, care este lumină, în diferitele forme ale experienţei personale şi sociale, spirituale şi culturale, în relaţia dintre bărbat şi femeie, în relaţiile dintre popoare, dintre civilizaţii, omenire şi creaţie.~Piero Coda
Asadar,sa fim Lumina din Lumina mereu,nu numai la Sfintele Sarbatori.
                                                              Hristos a Inviat!Christ_resurrection_icon_big

 

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.