Subconstientul . Zece Porunci

fashiondays.ro

                „În viaţa omului se eliberează energii uriaşe atunci cînd nu există abatere între ceea ce gandim,  ceea ce credem şi felul în care trăim. J. Krishnamarti”

1.   Conştiinta unităţii. 

loading...

  În circuitul infinit al vieţii unde mă aflu acum, totul este complet, întreg şi perfect. Îmi dau seama că exist ca parte inseparabilă a forţei de creaţie şi inteligenţei universale. În mine se regăsesc sub formă de suflet şi conştiinţă, forţa universală şi înţelegerea. Sub formă de armonie, sănătate, pace, bucurie, bogăţie, cuvînt adevărat şi inspiraţie curg prin mine. Îmi dau seama, că gîndurile mele dispun de  forţă de creaţie. Mi se întămplă, ceea ce simt, şi devin ceea ce îmi imaginez. Fiecare pas important îmi este dirijat de înţelepciunea universală. Oricînd dacă frica sau îngrijorarea mi ar domina conştiinţa, imediat mă gîndesc: acum înţelepciunea universală mă conduce, şi înţelepciunea universală alege cea mai bună soluţie. Forţa de creaţie interioară o pot folosi liber. Forţa mea de creaţie o pun în slujba colectivităţii. În momentul în care simt şi gîndesc aceste adevăruri, creez noul ciclu al conştiinţei şi mi se transformă viaţa. Conştiinţa unităţii şi bucuria sunt stările mele sufleteşti naturale. În lumea mea totul este în regulă.

2.    Iertarea.

  Mă iubesc pe mine însumi şi pentru asta eliberez şi iert toate supărările vechi. Fără excepţie eliberez pe toti cei care  m-au supărat vreodată şi urez tuturor sănătate, fericire şi toate bucuriile vieţii. Ori de cîte ori îmi vine în minte numele cuiva care m-a supărat, gîndesc următoarele „Te eliberez. Toată bucuria vieţii este a ta. Eşti liber şi sunt şi eu liber.” După iertare, iubirea, pacea şi liniştea se mută în inima mea. Forţa mea de creaţie se eliberează şi o pot folosi în mod constructiv. Cu compasiune şi înţelegere mă întorc spre cei care sunt bolnavi sufleteşte, spiritual şi corporal. Mă umple bucuria dacă pot face ceva pentru alţii. În lumea mea toate sunt în regulă.

3.  Acceptarea.

  Accept din toată inima pe semenii mei şi mă abţin de la judecarea lor în gînd, vorbe sau fapte. Îmi dau seama, că în fiecare om lucrează inteligenţa universală infinită şi această inteligenţă are o infinitate de forme de manifestare diferită una de cealaltă, pe care le pot întălni.. Accept toate manifestările acestei forţe, inteligenţe şi iubiri fără să le judec. Dacă cineva mă enerveză sau mă deranjează, cauza o voi cerceta în primul rînd în mine. Singurul gînditor al lumii mele sunt eu însumi. Eu răspund pentru ceea ce gîndesc despre semenii mei. Urez fiecărui om cu care vin în contact, sănătate, pace sufletescă şi fericire. Urările mele de bine sunt sincere, căci le radiez din iubirea inimii mele. În lumea mea totul este în regulă.
 

4.  Schimbarea.

  Schimbarea este modul natural al vieţii mele. Schimbarea o primesc cu bucurie. Sunt gata să mă schimb. Sunt gata să-mi schimb vederile, sunt gata să-mi schimb felul de a vorbi. Dacă îmi dau seama că am supărat pe cineva, sunt gata să cer iertare. Mă decid uşor să cer iertare, căci ştiu că astfel pot dizolva şi tensiunea din mine. Totdeauna pun întrebarea, dacă există vreo posibilitate de a întoarce în bine greşala mea. În momentul în care fac acest lucru, mă iert şi pe mine. De la vechi  spre nou merg cu inima uşoară. Schimbarea o simt tot mai mult pe mine. Clipele prezentului le trăiesc cu bucurie. În viaţa mea sunt tot mai dese pacea interioară şi liniştea. În lumea mea totul este în regulă.

 5. Sănătatea. 

Mă iubesc pe mine însumi, şi de aceea port de grijă corpului meu cu iubire. Îl deservesc cu măncăruri şi băuturi hrănitoare, îl îngrijesc şi-l îmbrac cu iubire. Sunt atent la semnalele cu care corpul meu îmi răspunde, şi toate mesajele le iau în considerare întotdeauna. Corpul meu îmi întoarce cu iubire îngrijirea mea. E plin ochi de energie şi sănătate. Ştiu , că fiecare gînd al meu influenţează toate celulele corpului meu. Mă abţin în toate împrejurările de a mă plînge. Totdeauna port numai gînduri bune despre mine şi despre alţii. Ştiu, că gîndurile bune, pacea interioară şi iubirea dau naştere la un corp sănătos. Gîndurile mele dispun de forţă creatoare, de aceea ori de cîte ori îmi îndrept atenţia asupra oricărei părţi a corpului meu, în gîndul meu îl văd întotdeauna sănătos, complet şi perfect. Aleg sănătatea şi libertatea. Iubirea vindecătoare a forţei creatoare care m-a creat şi pe mine, acum dizolvă şi îndepărteză toate sedimentele din corpul meu. Mă încred în forţa creatoare a gîndurilor mele şi cred în schimbare. Sunt fericit, căci îmi dau seama, de faptul că imaginea în oglindă a  gîndurilor şi simţămintelor mele se regăsesc în corpul meu. În lumea mea totul este în regulă.
 

6.  Perechea ideală.

NUMAI PE PROPRIA RĂSPUNDERE Acum atrag în circuitul experienţelor mele o pereche cinstită, sinceră, loială, fidelă, fericită şi de succes. Aceste trăsături preţioase din acest moment devin parte din mine şi se afundă în subconştientul meu. Atrag spre mine ceea ce în subconştientul meu îl cred adevărat. Cunosc legea atracţiei universale şi atrag la mine perechea conformă cu credinţa din subconştientul meu. Ştiu, că pacea şi fericirea perechii mele ideale le pot îmbogăţi. Iubeşte idealurile mele şi eu la rîndul meu pot iubi pe ale ei. Legătura noastră e caracterizată de iubire, libertate şi apreciere reciprocă. Iubirea divină străluceşte asupra mea prin personalitatea cuiva cu care ne completăm reciproc. Perechea ideală o merit şi o accept. Simt şi cred, că voi face viaţa ei completă şi fără de lipsuri. În lumea mea totul este în regulă.
 

7.   Succes.

  Mă iubesc pe mine însumi, de aceea execut lucrări, în care îmi regăsesc bucuria, şi în care îmi pot fructifica liber talentul şi capacitatea creatoare. Lucrez cu oameni şi pentru oameni pe care îi iubesc şi care mă iubesc pe mine, pentru munca mea contraserviciul este îmbelşugat. Ştiu că tot ceea ce  dau,  reprimesc înmulţit. Totdeauna mă întălnesc cu oameni dragi, căci văd în ei pe mine însumi. Prin talentul şi capacitatea mea de creaţie pe care o posed fac lucruri care îmi satisfac necesităţiile interioare. Întotdeauna există oameni care caută serviciile mele. Este nevoie de mine, de aceea din posibilităţiile care mi se oferă, indiferent de vîrsta mea pot alege după placul meu. Sunt mulţumit cu munca mea şi cu veniturile mele.. Ceea ce fac îmi aduce bucurii. Sunt una cu puterea care m-a creat. Condiţiile succesului sunt din start în mine. Cu forţa voinţei, cu ajutorul bogatei forţe a  imaginaţiei mele şi cu stăruinţa mea îmi fac viaţa fericită şi plină de succes. Indiferent de menirea mea, o voi realiza cu succes. Învăţ din toate trăirile. Merg din succes în succes. Trecutul nu are putere asupra mea, căci sunt pregătit pentru acceptarea noului şi pentru schimbare atît în gînd cît şi în faptă. În lumea mea totul este în regulă.
 

8.   Belşug. 

  M-am născut pe lume, pentru a-mi trăi toată viaţa în belşug, în fericire, în libertate  şi în mod radios. M-am născut, pentru a prospera sufleteşte, spiritual, şi să cresc material, să evoluez, să mă emancipez şi pentru a mă exprima perfect în toate domeniile vieţii şi pentru a mă realiza. Ştiu, că lumea mea exterioară este imaginea în oglindă a conştiinţei mele bogate şi oricînd pot să-l recreez sau să-l schimb. Mă iubesc pe mine însumi, de aceea locuiesc într-o locuinţă comodă, care îmi satisface pretenţiile. Gîndul reîntoarcerii acasă totdeauna îmi umple inima de bucurie. În locuinţa mea domină iubirea şi armonia, de aceea cine intră înăuntru, are parte de forţa vindecătoare a iubirii. Primesc cantitate nelimitată din bogăţia infinită a universului. Frumuseţea şi belşugul sunt parte naturală a vieţii mele. Cadourile vieţii le primesc cu recunoştiinţă. Mă bucur din toată inima de succesul altora, căci ştiu, că succesul revine din belşug pentru toţi. Îmi plac banii. Iubesc banii. Ştiu, că banii fac parte din energia care curge prin mine. Această energie îl folosesc cu înţelepciune şi în mod constructiv. Banul curge în mod continuu în viaţa mea. Îl distribui cu plăcere şi îl reprimesc înmulţit în mod miraculos. Îl dirijez spre scopuri, care măresc frumuseţea şi bunătatea. Toate deciziile mele îmi sunt de bine. Sunt conştient totdeauna de valoarea mea. Împart cu largheţe capacităţiile mele şi sunt răsplătit cu bunăstare materială îmbelşugată. Pentru bunăstarea mea şi bogăţia creativă a creierului meu sunt recunoscător. În lumea mea totul este în regulă.

 9.   Pace şi armonie. 

În centrul fiinţei mele este izvorul infinit al iubirii, de aceea trăiesc în pace şi armonie cu toată lumea, pe care îl cunosc. Această iubire îmi umple inima, corpul, conştiinţa, toată fiinţa. Se scurge din mine în toate direcţiile, şi apoi se întoarce înmulţit la mine. Atunci mă simt bine, dacă iubesc. Mă iubesc pe mine însumi, de aceea trăiesc în prezent, recunosc frumuseţea fiecărei clipe. Respect şi îndeplinesc legea iubirii. Sunt copilul iubit al universului, de aceea ştiu, că viitorul meu este luminos, fericit şi sigur. Mă ajut şi viaţa mă ajută. În afara mea, ca şi în mine funcţionează ordinea universală. Toate le învăţ distrîndu-mă. Încep ziua vesel şi cu inima plină de recunoştiinţă. Aştept cu sufletul la gura evenimentele de azi, căci ştiu că nu e loc în viaţa mea decît  pentru bine. Iubire, pace, şi sănătate perfectă îmi umplu conştiinţa şi corpul meu. Iubesc pe cel ce sunt şi ceea ce fac. Cu fiinţa mea, cu iubirea mea vestesc frumuseţea vieţii. În lumea mea totul este în regulă.
 

1o.   Înţelepciune.

În circuitul infinit al vieţii unde mă aflu acum, nu există început şi nu există sfîrşit, ci numai împletirea continuă a materiei cu conştiinţa. Viaţa mea există în afara spaţiului şi timpului, conştiinţa mea este creatoare de spaţiu şi timp. Legea iubirii o cunosc în inima mea. Mă pot uita în siguranţă în mine. Mă pot uita în siguranţă în trecut. Mă umple bucuria, dacă viaţa nelimitată mi se deschide. Viaţa mi se reînoieşte în continuu. Fiecare clipă a ei, este nouă, proaspătă şi vie. Cu gîndire pozitivă obţin tot ceea ce vreau. Ştiu, că-mi pot folosi pentru orice creierul meu drept unic conducător. Eu îmi dirijez viaţa. Caut în toate frumuseţea şi binele. Cu gîndurile mele întăresc ceea ce e frumos şi bun. Realitatea nouă este imaginea în oglindă a noii mele gîndiri. Am încredere în forţa universală, în înţelepciunea universală şi în iubire, căci ştiu, că orice aş dori să aflu se destăinuie înaintea mea, de orice aş avea nevoie, îl voi primi la locul, la timpul şi în împrejurarea potrivită. În lumea mea totul este în ordine.~Balogh Bela

A fi bogat înseamnă a dărui, a nu dărui nimic înseamnă a fi sărac. A iubi înseamnă a trăi, a nu iubi nimic înseamnă a fi mort. A fi fericit înseamnă a te devota, a nu exista decât pentru tine înseamnă a te refuza pe tine însuţi şi a te sechestra în infern. – Eliphas Levi

Interesant de citit si:
Related:  Tot ceea ce traim in non-acceptare se acumuleaza la nivelul sufletului

One Reply to “Subconstientul . Zece Porunci”

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.