Corespondenta intre caracteristicile fizice si cele psihologice ale unui individ III

BAZINUL FOARTE LARG si ABDOMENUL MARE arată un blocaj de energie la acest nivel. O asemenea persoană nu lasă energiile să circule în sus, către cap, sau în jos, de-a lungul picioarelor, şi astfel ele rămân blocate la nivelul abdomenului.
Predomină emoţiile de frică, nesiguranţa, dorinţa de putere şi orgoliul. Pentru a le elibera, e foarte important să-ţi dezvolţi credinţa în viaţa care are grijă de toţi oamenii de pe pământ şi să înveţi să te iubeşti pe tine şi pe toţi cei din jur.

Un PIEPT DEZVOLTAT care pare umflat, plin de aer, e specific tocmai unei persoane care reţine aerul în sine însăşi.
Refuză să-l lase să circule şi-l reţine ca şi cum i-ar fi teamă să nu-i lipsească. Aceasta indică teama ca nu cumva să-i lipsească ceva, dorinţa de a avea mereu totul sub control, de a verifica totul, de a fi atent la tot. Este şi un semn al unei mari dificultăţi de a avea încredere în ceva sau cineva. In loc să se pună în
valoare prin sine însăşi, persoana respectivă se pune în valoare prin performanţele sale, ceea ce îi creează o mare nevoie de recunoaştere în contactele cu ceilalţi.

Un PIEPT MIC, ÎNGUST desemnează o persoană căreia îi e greu să respire aerul, să aspire viaţa, ca şi cum i-ar fi teamă să trăiască din plin. Cel care acceptă să respire din plin acceptă să trăiască din plin. Noi, occidentalii, reuşim destul de greu să respirăm adânc, până în fundul plămânilor. Emoţiile blochează de multe ori aerul la nivelul plexului solar. Ne e greu să respirăm viaţa. E uşor de remarcat!

Aţi sesizat diferenţa între occidentali şi orientali? Pentru aceştia din urmă, respiraţia e esenţială! Incă din copilărie, sunt învăţaţi să respire. Fac exerciţii de yoga, învaţă să-şi ia energia de care au nevoie din aerul pe care il respiră.

Buddha este reprezentat într-o atitudine meditativă, cu picioarele şi braţele deschise, cu pântecele rotund. Are pur şi simplu aerul unui om care trăieşte bine.

Pentru noi, occidentalii, Dumnezeul nostru, Iisus, este reprezentat crucificat, în suferinţă, cu corpul întins pe cruce. Are braţele deschise, dar mâinile sale sunt legate, iar picioarele sunt strânse şi încrucişate. E ca şi cum am fi fost condamnaţi la suferinţă. Ne e greu să primim lucrurile bune din viaţă; avem impresia că trebuie să suferim pentru a merita fericirea. Această mentalitate este cauza multor boli şi indispoziţii.

SÂNII reprezintă principiul maternităţii. Femeile (şi bărbaţii) cu SÂNI MARI sunt persoane care încă din fragedă tinereţe au început să-i ocrotească pe cei din jur şi care se cred obligate să joace un rol matern faţă de toată lumea, pentru a fi iubite. Această atitudine nu este însă neapărat principala lor alegere. Poate că n-ar fi dorit să fie aşa, dar se simt obligate.
Simt nevoia ca ceilalţi să admire acest aspect al personalităţii lor şi vor ca partenerul de viaţă sau copiii să le fie recunoscători. Sunt şi persoane care devin mame ale propriilor mame…

Dimpotrivă, femeia cu SÂNII FOARTE MICI se îndoieşte de capacităţile sale materne. Asta nu înseamnă că nu e în stare să fie mamă. In realitate, nu se crede o mamă suficient de bună şi simte încontinuu nevoia să şi-o demonstreze.

SÂNII MOI şi LĂSAŢI denotă moliciunea unei persoane care vorbeşte mult, dar, în realitate, nu face mare lucru. Regăsim o asemenea atitudine, de exemplu, la o mamă care îşi ameninţă deseori copiii că îi va pedepsi într-un fel sau altul, dar nu trece niciodată la acţiune. Nu e îndeajuns de fermă în poziţia sa de mamă.

UMERII LAŢI se regăsesc la cel care pare să spună:„Haide! Sunt în stare să fac asta!”.
Dimpotrivă, UMERII ADUŞI ÎN FAŢĂ sunt specifici unei persoane care are impresia că susţine lumea întreagă. Nu numai că simte nevoia să aibă multe probleme de rezolvat, dar crede că poartă pe umerii săi şi soarta celorlalţi. Ar fi bine să verifice dacă n-a luat în spate şi poveri care nu-i aparţineau.

UMERII CRISPAŢI, RIDICAŢI demonstrează o stare de tensiune continuă: respectivul se pregăteşte fără încetare să suporte toate lucrurile care ar putea să-i creeze probleme. E ca şi cum tot timpul şi-ar concentra forţa în umeri pentru a purta sarcinile cu care a hotărât să-i împovăreze. De multe ori se crede responsabil de fericirea celor din jur, care îi par temători şi veşnic în defensivă.

GÂTUL face legătura între corp şi spirit. El este şi suportul capului. Această porţiune a corpului este un bun indicator al resurselor de energie vitală pentru că este străbătută de toate canalele de circulaţie: sanguine, respiratorii, alimentare şi nervoase. Iată deci o parte a corpului foarte importantă.

Un GÂT FOARTE DREPT şi RIGID, cu un cap bine „înfipt”, exprimă adesea o mare dorinţă de reuşită, dar respectând toate regulile şi controlând emoţiile. Această persoană simte nevoia să fie recunoscută ca fiind foarte responsabilă.
Este mai curând expresia unei imagini paterne, adică a fiinţei capabile, curajoase si puternice.

Un GÂT LUNG, GROS si MUSCULOS denotă mari resurse de energie vitală şi multe dorinţe de satisfăcut, mai ales pe plan material, fizic si sexual.

Un GÂT SCURT, CĂRNOS si PUTERNIC demonstrează, de asemenea, o mare forţă vitală. Aceasta se exprimă însă într-o manieră foarte rapidă, spontană.

Un GÂT LUNG indică lipsă de spontaneitate în contactele umane, o anumită răceală, rezervă şi nervozitate.

Un gât care pare să indice o ruptura la nivelul celei de-a şaptea vertebre cervicale, capul părând aplecat înainte, este de multe ori semnul unor situaţii dificile trăite în copilărie.

BRAŢELE reprezintă capacitatea de a primi noile experienţe de viaţă. Articulaţiile de la nivelul mâinilor şi coatelor sunt locurile unde înmagazinăm vechi emoţii, de care adesea nu vrem să ne debarasăm. Ele ne împiedică să avem flexibilitatea necesară pentru a face faţă noilor experienţe. Braţele indică, de asemenea, deschiderea faţă de cei din jur.
Astfel, BRAŢELE LUNGI denotă o mare aptitudine de a îmbrăţişa noi experienţe, de a-i asculta pe oameni.
Dimpotrivă, BRAŢELE SCURTE indică o oarecare rezervă şi dificultate în a accepta noul.

Un MAXILAR FOARTE LARG este un semn de forţă şi rezistenţă fizică. Oamenii cu maxilare largi au o mai mare rezervă de energie, obosesc mai greu şi manifestă o mai mare constanţă, o mai mare perseverenţă. Sunt persoane cu un pronunţat simţ practic.

Related:  Oracol Feng Shui – Cele 9 stele Ki îţi dezvăluie destinul

Dimpotrivă, un MAXILAR FOARTE ÎNGUST este un semn de slăbiciune a instinctelor, de lipsă de realizare, indică timiditate sau nervozitate. Poate indica şi lipsa simţului practic.
Un MAXILAR ROTUNJIT, foarte rotund de o parte şi de alta, este un semn de feminitate şi blândeţe. Indică însă şi slăbiciune în ceea ce priveşte luarea deciziilor şi în executarea proiectelor.
Un MAXILAR PĂTRAT este un semn de masculinitate, de forţă şi vigoare în deciziile şi iniţiativele ce trebuie luate.

Dacă maxilarul relevă forţa interioară instinctivă, BĂRBIA va indica intenţia, direcţia.
O BĂRBIE ÎNALTĂ denotă lentoarea reacţiilor unei persoane pentru care primează interesele materiale.
O BĂRBIE SCURTĂ indică o persoană care are descărcări rapide de energie şi o anumită fragilitate în reflecţie.
O BĂRBIE LARGA indică energie, simţ practic şi un spirit pozitiv. O regăsim la cineva dornic să realizeze lucruri concrete.

O BĂRBIE ÎNGUSTĂ desemnează o mai slabă vitalitate şi o mai mare nervozitate.
O BĂRBIE ROTUNDĂ este un semn de amabilitate, de bonomie. Denotă o persoană încrezătoare şi foarte stabilă, precum şi un bun-simt social.

BĂRBIA IEŞITA ÎN AFARĂ indică forţa hotărârii. Este un semn de voinţă, spirit de decizie, autonomie, fermitate. Poate indica, de asemenea, aroganţă şi brutalitate în hotărârea sa.
O BĂRBIE RETRASA, pe care o regăsim deseori la cineva cu un maxilar scurt, este un semn de slăbiciune, de dependenţă. Denotă o persoană uşor impresionabilă şi foarte vulnerabilă.
O BĂRBIE GRASĂ, care pare să atârne, indică o persoană pentru care viaţa materială e foarte importantă şi cu un gust accentuat pentru lux şi plăceri.

O BĂRBIE ASCUŢITĂ denotă nervozitate şi instabilitate.
O persoană care prezintă O GROPIŢĂ PE BĂRBIE va manifesta un spirit tineresc şi binevoitor. Va dori să rămână copil şi va căuta plăceri facile. Această caracteristică poate indica, de asemenea, o dispoziţie schimbătoare.
Să vedem acum ce aspecte ale caracterului unei persoane ne relevă GURA si BUZELE.

GURA indică în general dorinţele noastre, gusturile,decepţiile, refuzurile. Pe ea este înscrisă viaţa noastră afectivă şi senzorială. Când vorbesc despre o gură mare sau mică,aceasta trebuie evaluată în raport cu faţa în ansamblul ei.
Se spune că o GURĂ MARE este mai gurmandă decât o gură mică. O gură mare indică expansivitatea, un caracter extrovertit. Persoana respectivă are nevoie de o gură mare pentru satisfacerea dorinţelor sale, fie că sunt de natură materială,afectivă, sexuală sau intelectuală.

GURA MICĂ indică tocmai contrariul, adică un anumit refuz al hranei exterioare, interiorizare şi un anumit grad de închidere faţă de cei din jur. Este semnul unui caracter introvertit,al unei timidităţi destul de accentuate sau al unei nevoi de a filtra informaţiile primite.

O GURĂ ÎNTOARSĂ SPRE INTERIOR este un semn de lipsă de sociabilitate, de retragere. Aceasta se manifestă mai ales la persoanele în curs de îmbătrânire.
O GURĂ IEŞITĂ ÎN AFARĂ indică adesea un caracter mai degrabă copilăresc. Este semnul dependenţei faţă de mamă,faţă de mediul exterior, faţă de hrana materială şi intelectuală. Denotă o persoană uşor influenţabilă şi lipsită de voinţă.
O GURĂ SUBŢIRE SI RECTILINIE este un indiciu de activitate, obiectivitate şi fermitate, pe când o GURA MAI SINUOASĂ, CU FORMELE MAI PRONUNŢATE denotă un caracter mai feminin, mai sensibil, mai influenţabil.

BUZELE SUBŢIRI par mai puţin simpatice decât BUZELE CĂRNOASE. Acestea din urmă indică lăcomie şi o înclinaţie puternică spre plăcerile simţurilor.
O GURĂ MOALE SI ÎNTREDESCHISĂ, a cărei buză inferioară pare că nu vrea să se închidă, indică lipsă de voinţă.
O GURĂ CU COLŢURILE RIDICATE indică optimismul, veselia, antrenul, în timp ce o GURĂ CU COLŢURILE CĂZUTE relevă o conştiinţă care se confruntă cu dificultăţi.

Iată care este sensul SPAŢIULUI DINTRE GURĂ SI NAS. Dacă spaţiul e mare, aceasta indică faptul că energia fizică domină forţele mentale. în cazul unui spaţiu îngust, forţele mentale sunt cele ce predomină.

Să observăm acum NASUL. Pentru a determina dacă acesta este prea lung sau prea scurt, îl evaluăm în felul următor: în cadrul unei feţe bine proporţionate, înălţimea nasului, înălţimea urechilor şi spaţiul dintre pupile sunt aproximativ egale.

Un NAS LUNG este un semn de aptitudini pentru reflecţie. Denotă o persoană care nu se grăbeşte niciodată, îşi premeditează hotărârile, acţiunile şi, făcând legătura între prezent şi viitor, ţine cont de experienţa dobândită înainte de a lua o decizie.

NASUL SCURT indică mai degrabă spontaneitate, promptitudine şi rapiditate în acţiuni.

Un NAS MARE, cu baza puternică, solidă şi care prezintă nări dilatate indică o persoană care îşi utilizează la maximum resursele de energie.

Dimpotrivă, un NAS MIC, care pare „ciupit” şi are o bază îngustă, cu nări strâmte, corespunde unui individ ce simte o mai mare nevoie de a-şi economisi forţele. Se regăseşte la o persoană destul de ştearsă şi lipsită de încredere în sine în faţa obstacolelor.

O persoană cu un NAS MARE ŞI DREPT este capabilă să-şi impună o disciplină şi să-şi folosească bine energia disponibilă.

Un NAS PUTERNIC ŞI ARCUIT îl regăsim la conducători şi organizatori, în timp ce un NAS CÂRN, însoţit de o frunte bombată, este un semn de credulitate.

RĂDĂCINA NASULUI este punctul care leagă forţele mentale şi capacităţile de realizare. Cineva la care rădăcina nasului este lată şi adâncă are multă forţă intelectuală şi îşi realizează cu uşurinţă proiectele. O rădăcină îngustă şi adâncită indică, dimpotrivă, o ruptură în curentul mental al realizărilor.

NASUL CU BAZĂ LARGĂ, proiectat mai mult în afară începând de jos, indică gradul de sociabilitate; cu cât această bază e mai mare, cu atât e mai puternică orientarea spre lumea exterioară.

Dacă VÂRFUL NASULUI este FIN, aceasta indică o persoană care stabileşte contactul cu lumea exterioară într-un mod intuitiv. Aceasta degajă mai curând fineţe şi delicateţe decât căldură spontană.

Dimpotrivă, dacă VÂRFUL NASULUI este ROTUND ŞI GROS, aceasta indică o persoană care caută lumea exterioară într-un mod mai material, senzual, o persoană sociabilă şi care degajă o căldură spontană. Un vârf de nas cărnos, gras indică o căutare a contactului cu exteriorul care se va exprima într-o manieră umană, călduroasă. Dimpotrivă, un vârf de nas care nu se avântă prea mult înainte indică absenţa gustului pentru contacte umane şi timiditate.

Un NAS CARE COBOARĂ, aplecat peste buze, indică disimulare şi o mare nevoie de a face achiziţii materiale. Cu cât această trăsătură e mai pronunţată, cu atât mai mult indică o persoană aptă de a-şi susţine interesele în cadrul negocierilor.
Repet că nu putem pretinde că am cunoaşte pe deplin caracterul unei persoane numai observându-i nasul sau oricare altă parte a corpului, luată separat. Fiinţa umană este complexă!
Trebuie neapărat să luăm în considerare şi celelalte părţi ale corpului.

Related:  Rugaciune pentru activarea doctorului din interior

In ceea ce priveşte OBRAJII, se spune că persoanele cu obrajii mari, largi, se adaptează mai uşor decât cei cu obrajii înguşti.

OBRAJII LARGI indică o mare rezervă de energie şi un câmp de conştiinţă deschis faţă de mediul exterior,semnificând deci uşurinţă în stabilirea contactelor sociale.

OBRAJII ÎNGUŞTI indică lipsă de vitalitate şi un câmp de conştiinţă mai restrâns.

OBRAJII PLAŢI indică o anumită capacitate de acţiune, dar totodată şi indiferenţă afectivă faţă de ceilalţi. Individul cu obrajii plaţi ia deseori iniţiative îndrăzneţe, însă nu are suficientă energie pentru a le duce la bun sfârşit.

Oamenii cu OBRAJII SCOBIŢI sunt în generali treji şi alerţi. Iubesc responsabilităţile şi şi le asumă cu mult curaj.
Reacţiile lor sunt vii, dar capacitatea de acţiune e slabă. Au un temperament nervos şi le lipseşte vitalitatea.

Obrajii cu POMEŢI PROEMINENŢI indică o anumită forţă combativă virilă, dar posesorii lor nu sunt străini de unele porniri egoiste şi crude.

POMEŢII SCOBIŢI indică, dimpotrivă, o nevoie de întoarcere către sine, de singurătate, de interiorizare. Pot desemna şi persoane care ajung uşor să se simtă frustrate.

URECHEA cuprinde trei părţi. Pentru ca o ureche să fie armonioasă, potrivit criteriilor clasice, trebuie să respecte proporţiile următoare: pavilionul (partea superioară, care cuprinde îndoitura în afară) trebuie să măsoare 5/12 din ureche.
Partea din mijloc, deschiderea trebuie să măsoare 4/12. In ceea ce priveşte partea inferioară, lobul, el trebuie să fie 3/12 din ureche. Deschiderea este legată de raporturile sociale, în timp ce lobul e legat de activitatea concretă din viaţa de zi cu zi.

Persoana cu un PAVILION MAI MARE DECÂT NORMAL este înclinată către gândire, către aspectul intelectual.
Dacă deschiderea e predominantă, aceasta înseamnă că persoana e înclinată către contactele sociale şi ascultarea celorlalţi. Dimpotrivă, o deschidere mică indică un refuz al contactului social şi închidere în sine.

Dacă lobul este predominant, acesta este semnul unui spirit mai concret, orientat mai degrabă către aspectul material al vieţii. Se regăseşte la persoanele care iubesc lucrurile scumpe, muncesc din greu şi mănâncă mult pentru a face faţă cheltuielilor de energie fizică. Lobul poate avea diferite forme; le voi descrie pe cele mai importante.

Lobul dominant, suplu, alungit şi dezlipit de obraz indică o mare calitate senzorială, exprimată într-o formă calmă şi echilibrată.

Lobul lipit de obraz şi de formă pătrată indică un spirit combativ, o stare nervoasă care tinde să se impună.

Urechea aproape lipsită de lob denotă nervozitate, absenţa exprimării senzoriale, tensiune psihică provenită din dorinţa de autocontrol, în timp ce un lob cărnos, umflat este un semn de vitalitate materială şi siguranţă de sine.

Urechea prevăzută cu un lob mic şi foarte subţire indică o sensibilitate nervoasă şi o lipsă de simţ practic. Dacă pavilionul este mare, urechea desemnează o persoană foarte intelectuală.

O URECHE FOARTE MICĂ este semnul unei personalităţi şterse, modeste şi deseori insignifiante, lipsită de judecată şi incapabilă de a se aprecia la justa valoare. Dimpotrivă, o URECHE MARE indică un câmp de conştiinţă larg, receptivitate faţă de mediul înconjurător (tot ce vine din exterior este primit şi asimilat cu uşurinţă) şi o bună adaptare la lumea exterioară.

O URECHE ÎNGUSTĂ, de două ori mai lungă decât lată, indică faptul că atenţia se opreşte la un moment dat asupra unui singur lucru, neputând îmbrăţişa mai multe deodată.Poate fi şi un semn de intoleranţă.
URECHEA PLASATĂ SUS exprimă o anumită superficialitate a gândirii.
Totodată, o URECHE PLASATĂ J O S în raport cu restul capului este semnul unei gândiri raţionale, exigente.

URECHEA LIPITĂ DE CAP indică un caracter supus,dependenţă faţă de mediul exterior, fie că e vorba de reguli, de legi sau de exigenţe matrimoniale sau familiale. Denotă şi un exces de emotivitate şi refularea emoţiilor.

O URECHE DEZLIPITĂ DE CAP este un semn de independenţă a spiritului, de autonomie şi dificultate în a respecta norme şi reguli prestabilite, de unde şi dificultatea de a accepta o disciplină prea strictă. Aceasta se manifestă mai ales dacă urechea este mare şi largă.

Să observăm acum OCHII. Gradul de profunzime a ochilor este o indicaţie privind raporturile cu exteriorul.

Persoana cu ochii adânciţi în orbite este cineva care se retrage din lumea exterioară, care reflectează şi se interiorizează mult. E ca şi cum ăr vrea să tragă storurile ca să nu fie deranjată de ceea ce se întâmplă afară. Această persoană nu va percepe aspectul global al lucrurilor, ci mai degrabă se va concentra asupra unei probleme precise. Aceşti indivizi sunt mai exigenţi faţă de ei înşişi în ceea ce priveşte modalitatea de a acţiona. Când se simt vinovaţi, aceasta se datorează faptului că nu au acţionat potrivit sentimentului pe care îl au despre propria lor valoare sau după noţiunea lor de bine şi rău. Nu se simt răspunzători pentru ceilalţi, ci mai curând îşi reproşează că n-au făcut sau nu au spus un anumit lucru.

Persoanele cu ochii ieşiţi în afară sunt, dimpotrivă, foarte deschise faţă de lumea din jur. Ele acceptă tot ce văd, chiar cu riscul să se piardă din cauza asta. Le e mai greu să se concentreze asupra unei probleme precise pentru că observă mai curând ansamblul. După câte am observat, aceste persoane
sunt mai înclinate să se simtă răspunzătoare de fericirea sau nefericirea celorlalţi şi. când se simt vinovate, înseamnă că i-au lăsat pe alţii să le învinovăţească.

Ochii cu colţurile ridicate, ca la japonezi, denotă un anumit dinamism, veselie, senzualitate, bucurie de a trăi. Sunt un semn de extravertire.

Ochii cu colţurile căzute, dimpotrivă, se regăsesc la persoanele mai emotive, mai melancolice, înclinate spre reverie şi chiar spre depresie. In general, indică introvertire.

DISTANTA DINTRE OCHI are si ea o semnificaţie. Cu cât ochii sunt mai apropiaţi de nas, cu atât câmpul conştiinţei este mai restrâns. Persoana respectivă va avea tendinţa să se concentreze mai ales asupra a ceea ce face şi îi va acorda multă atenţie. Dacă spaţiul este foarte mic, poate fi un semn de îngustime a spiritului.

Related:  Respiratia pranica,o tehnica puternica de vindecare

Dimpotrivă, când distanţa dintre ochi e mare, câmpul conştiinţei şi câmpul de vedere sunt mai largi.Persoana are percepţii mai largi, mai numeroase. Totuşi, dacă distanţa e excesiv de mare, există riscul dispersiei, orice nimic o va face să se excite, să se agite.

Cu cât ochii se mişcă mai mult, cu atât nervozitatea e mai accentuată. Dimpotrivă, ochii ficşi pot indica atenţie acordată situaţiei, indiferenţă şi, în cazuri extreme, prostie.

SPRÂNCENELE indică felul în care individul îşi pune energia în acţiune.
SPRÂNCENELE SCURTE indică deseori spontaneitate şi o mare prezenţă de spirit.
SPRÂNCENELE LUNGI desemnează o persoană înclinată spre reflecţie şi care se gândeşte atât de mult înainte de a face ceva, încât devine foarte lentă în acţiuni.

SPRÂNCENELE GROASE indică faptul că energia se exprimă direct, fără nuanţe, cu fermitate. în cazuri extreme, se exprimă chiar cu brutalitate.
SPRÂNCENELE MAI RARE ŞI ÎNGUSTE indică fineţe si sensibilitate.

SPRÂNCENELE DEZORDONATE sunt un semn al lipsei de armonie în exprimarea energiei. Modul în care persoana respectivă îşi exprimă energia este imprevizibil, greu de înţeles.
SPRÂNCENELE ORDONATE desemnează constanţă în exprimarea energiei.

SPRÂNCENELE FOARTE APROPIATE, practic lipite, indică deseori un blocaj afectiv. Se regăsesc în general la o persoană posesivă si chiar geloasă.
SPRÂNCENELE FOARTE DEPĂRTATE sunt un semn de imaginaţie, indică un câmp de conştiinţă larg, mai puţine blocaje afective.

Când SPRÂNCENELE SUNT PLASATE FOARTE JOS, în imediata apropiere a ochilor, ele măresc capacitatea de observaţie. în cazul unei apropieri extreme, persoana respectivă îşi va limita cunoştinţele intelectuale în favoarea unei atenţii mai ridicate.
Dacă, dimpotrivă, SPRÂNCENELE SUNT PLASATE SUS, acesta este un semn de înclinaţie spre visare, spre împrăştiere.

SPRÂNCENELE DREPTE indică stăpânire de sine, capacitatea de a se realiza, o energie fermă şi susţinută.
SPRÂNCENELE ARCUITE sunt un semn’de blândeţe, de feminitate, indică o putere de concentrare mai scăzută, dar o mai mare imaginaţie.

In ceea ce priveşte PLEOAPELE, cu cât acestea au tendinţa de a se închide, cu atât mai mult indică o voinţă de a se interioriza şi chiar dorinţa de a se ascunde.

FRUNTEA este considerată sediul facultăţilor intelectuale.
Nu indică o inteligenţă mai mult sau mai puţin sclipitoare, ci, pur şi simplu, prin forma sa, arată felul în care se exprimă inteligenţa.
O FRUNTE MARE nu indică neapărat o inteligenţă mai profundă, ci o mai mare importanţă acordată gândirii.
O FRUNTE DREAPTĂ, VERTICALA, este un semn de reflecţie concentrată, de stabilitate şi prudenţă în gândire si acţiune.

Persoana cu FRUNTEA FOARTE LARGĂ SI FOARTE ÎNALTA va fi capabilă să primească şi să reţină mai multe informaţii deodată, pentru a le putea apoi interpreta.

O FRUNTE OBLICĂ, APLECATĂ desemnează o persoană care ia decizii rapid, este îndrăzneaţă, are gustul riscului.

FRUNTEA FOARTE ÎNCLINATĂ arată o persoană foarte impulsivă şi excesiv înclinată către risc. De multe ori acţionează înainte de a gândi.

FRUNTEA ROTUNDĂ, UNIFORMĂ SI NETEDĂ indică pe cineva foarte receptiv, dar totodată visător şi nu prea raţional.
O FRUNTE ROTUNDĂ, DAR ÎN RELIEF, cu proeminenţe indică o persoană înclinată spre abstractizare. Este un filozof, cu percepţii vaste. E interesat de viitor, de proiecte, de descoperiri.

O FRUNTE DREPTUNGHIULARĂ, mult mai lată decât înaltă, indică îngustimea gândirii. O asemenea persoană are nevoie de directive clare, precise. într-un cadru foarte restrâns, această persoană se va comporta într-un mod pozitiv, realist şi foarte obiectiv.

Examinând FORMA CAPULUI în raport cu gradul de deschidere a organelor de simţ (ochii, urechile, gura şi nasul), ne va fi mai uşor să ne facem o idee asupra caracterului unei persoane la prima vedere.

Dacă o persoană are un CAP MARE, LAT ŞI DESCHIDERI MARI, înseamnă că are o mare rezervă de energie. Este neobosită. Chiar atunci când cheltuie multă energie nu-şi epuizează toate forţele.

Când CAPUL ESTE MARE ŞI DESCHIDERILE SUNT MICI (ochi mici, gură mică etc), avem de-a face cu
cineva care are prea multă energie în raport cu cât cheltuie.
Excesul de energie stocat poate da naştere la tensiuni.

Persoana cu CAPUL MIC, FATA MICĂ SI DESCHIDERI MARI cheltuie multă energie, ţinând cont de rezervele sale nu prea bogate. Această cheltuială produce un dezechilibru care duce la epuizarea forţelor.
Persoana cu CAP MIC, FATĂ MICĂ SI DECHIDERI MICI probabil nu are o rezervă prea bogată de energie, dar nici nu cheltuie mult. Schimburile sale sunt deci echilibrate. Economisindu- şi forţele, va şti să păstreze o atitudine calmă, senină, prudentă.

FAŢA poate fi împărţită în trei zone. La o persoană echilibrată, cele trei părţi vor fi de dimensiuni aproximativ egale.
ZONA SUPERIOARĂ A FEŢEI, cea corespunzătoare gândirii, începe din vârful capului şi se întinde până sub ochi.
ZONA CENTRALĂ A FEŢEI reprezintă viaţa afectivă sau contactul cu exteriorul. Este zona sentimentelor şi a emoţiilor. Se întinde de deasupra sprâncenelor până sub buza inferioară.
ZONA INFERIOARĂ A FETEI, cea a instinctului si a acţiunii, începe de deasupra buzei superioare şi cuprinde maxilarul, bărbia şi gâtul.

Dacă observăm pe faţa cuiva care din cele trei zone predomină, ne putem face repede o idee despre ceea ce îi domină viaţa. Dacă prima zonă este mult mai mare decât celelalte două, avem de-a face cu un gânditor, un om care concepe proiecte şi idei, mai curând decât cu un realizator. Dacă zona centrală e cea care predomină, persoana respectivă se lasă uşor impresionată de ceilalţi şi simte profund nevoia contactului uman direct. Chiar hotărârile sale sunt supuse factorului uman.
Viaţa ei este dirijată de sensibilitate. Şi, în sfârşit, persoana la care zona inferioară este predominantă manifestă multă uşurinţă în acţiune şi are o preferinţă pentru tot ce e concret.
Dacă vrei să studiezi oamenii pornind de la morfologia lor, e important să ţii cont de ansamblul formelor fizice luate în considerare.

Toate cunoştinţele expuse au ca scop dezvoltarea conştiinţei tale şi creşterea admiraţiei faţă de această fiinţă care este omul.
Iată acum gândul asupra căruia te sfătuiesc să meditezi în următoarele şapte zile, câte douăzeci de minute pe zi:

„CORPUL MEU ESTE VEŞMÂNTUL PE CARE SUFLETUL MEU ÎL POARTA PENTRU A SE MANIFESTA PE ACEASTĂ PLANETĂ, EL ESTE EXPRESIA SUFLETULUI MEU.”

~Lise Bourbeau

2 Replies to “Corespondenta intre caracteristicile fizice si cele psihologice ale unui individ III”

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.