Functiile puterii gandului

Gândurile asigură o sănătate iradiantă

În plan intern, corpul fizic este asociat cu mintea; am putea chiar spune că el este contrapartea minţii sau forma vizibilă, grosieră, a minţii subtile, invizibile. Dacă vă doare un dinte, sau stomacul, sau urechea, mintea este imediat afectată. Ea nu mai gândeşte corect, devenind agitată, perturbată, deranjată.

Dacă, pe de altă parte, mintea este deprimată, nici corpul nu poate funcţiona corect. În terminologia indiană, durerile ce afectează corpul sunt numite boli secundare sau VYADHI, în timp ce VASANAS-urile sau dorinţele sunt considerate boli primare sau mentale, numite ADHI.

loading...

Sănătatea minţii este mai importantă decât sănătatea fizică.
Când mintea este sănătoasă, corpul o va urma cu siguranţă.
Dacă mintea este pură, dacă gândurile sunt pure, veţi fi eliberaţi atât de bolile primare, cât şi de cele secundare. Sau, cum spuneau cu înţelepciune latinii: “Mens sana in corpore sano – Minte sănătoasă în corp sănătos”.

Gândurile dezvoltă personalitatea

Un gând sublim elevează mintea şi purifică sufletul; un gând rău excită mintea şi umple sufletul cu emoţii morbide şi întunecate. Cei care au un control cât de mic asupra gândurilor şi vorbelor lor pot fi recunoscuţi imediat, prin faţa lor senină, calmă,frumoasă şi fermecătoare, prin vocea dulce şi liniştită, prin ochii stralucind de o lumină interioară.

Gâdurile afectează corpul

Orice gând, emoţie sau cuvânt produce o puternică vibraţie în fiecare celulă a corpului şi lasă acolo o puternică impresie. Cei care cunosc metoda gândului opus (când ne vin gânduri rele sau deprimante, ele pot fi anihilate gândind ferm o anumită perioadă de timp exact opusul lor) pot duce o viaţă armonioasă, de pace şi de putere. Gândul iubirii va neutraliza pe dată un gând de ură. Gândul curajului este cel mai puternic antidot împotriva fricii.

Puterea gândului schimbă destinul

Unii oameni ignoranţi îşi spun: “KARMA face totul. Eu nu pot lupta cu destinul meu. Dacă aşa m-am născut, de ce aş face vreun efort să mă schimb?”. O asemenea gândire fatalistă provoacă inerţie, stagnare şi mizerie. Este cea mai perfectă neînţelegere a legii KARMEI. Un om inteligent nu va pune asemenea întrebări stupide, nici nu va aduce asemenea argumente anapoda. El îşi va lua destinul în mâini, schimbându-şi gândurile şi acţiunile.

Un vagabond nu trebuie să rămână un vagabond pentru eterntate. Dacoit Ratnakar (care avea să devină înţeleptul Valmiki), Jagai şi Madai, au fost vagabonzi de prim ordin , dar ei s-au putut transforma într-o singură viaţă. La fel , puteţi deveni un yoghin sau un JNANI (un înţelept), vă puteţi croi destinul, vă puteţi determina exact acea KARMA pe care o doriţi. Tot ce aveţi de făcut este să gândiţi corect, nobil, iar apoi să acţionaţi în consecinţă. Puteţi astfel deveni un sfânt sau un milionar, puteţi chiar atinge poziţia lui INDRA sau BRAHMA. Omul nu este o fiinţă neajutorată, ci una înzestrată cu liber arbitru. Depinde numai de el cum îl foloseşte.

Gândurile pot provoca dezordini fiziologice

Orice schimbare de gând provoacă vibraţii în corpul nostru mental, iar când acestea sunt transmise corpului fizic ea determină o anumită activitate în materia nervoasă a creierului, manifestată prin numeroase schimbări chimice si electrice.

Pasiunea intensă, ura, gelozia amară menţinută timp îndelungat, anxietatea, izbucnirile temperamentale, uzează sistemul distrugând celulele corpului şi provoacă boli ale inimii, ficatului, rinichilor, splinei şi stomacului.
Este demn de reţinut că fiecare celulă a corpului creşte sau suferă, primeşte un impuls de viaţă sau de moarte, de la fiecare gând ce ne trece prin minte, căci avem tendinţa să ne formăm exact în imaginea pe care o gândim cel mai mult.

Când mintea este axată asupra unui anumit gând, ne branşăm asupra unei anumite frecvenţe de vibraţie a materiei, care are tendinţa de a se repeta pe sine rezonând cu toate gândurile ce vibrează la fel, şi de a forma astfel un obicei, de a deveni automată. Corpul fizic nu face decât să urmeze mintea, imitându-i schimbările. Puteţi observa cu uşurinţă că, atunci când vă concentraţi, ochii vă ramân ficşi (tendinţă pe care o are dealtfel, întregul corp).

Puterea gândului creează mediul înconjurător

Se spune adesea că omul este rezultatul forţelor exterioare ale mediului. Acest lucru este fals, căci faptele demonstrază contrariul. Mulţi dintre cei mai mari oameni s-au născut în sărăcie şi în împrejurări adverse. Mulţi dintre cei născuţi în mizerie s-au înălţat până la cel mai înalt statut social. Ei şi-au câştigat faima şi s-au distins în politică, literatură sau artă. Ei au devenit genii strălucitoare, luminând umanitatea prin puterea spiritului lor.
Cum vă explicaţi aceasta?

Sri T.Muthuswary Aizar, primul judecător indian al Curţii Supreme din Madras, s-a născut într-o sărăcie lucie. El obişnuia să studieze noaptea, la lumina lanternei. Adesea, nu avea suficientă mâncare. Era îmbrăcat în zdrenţe. Dar a luptat din greu şi a reuşit să învingă. Prin uriaşa sa voinţă şi prin hotărârea sa de fier, el s-a ridicat deasupra forţelor mediului în care s-a născut.

În Occident, fiii de cârpaci sau de pescari au reuşit să se ridice la cele mai înalte poziţii. Copiii ce obişnuiau să lustruiască pantofii pe străzi, sau să vândă bere în baruri, ori să lucreze în hoteluri, au ajuns mari poeţi sau jurnalişti faimoşi. Johnson s-a născut în împrejurări foarte grele. Goldsmith s-a îmbogăţit pornind de la 40 de lire pe an. Sir Walter Scott era foarte sărac; el nu avea nici măcar o locuinţă. Iar James Ramsay MacDonald, un om ce stăpânea foarte bine PURUSHARTHA, a reuşit să ajungă prim-ministru al Marii Britanii, după ce începuse să lucreze ca poştaş cu zece şilingi pe săptămână. El era prea sărac pentru a-şi putea cumpăra ceai; aşa că prefera să bea apă. Masa principală pe care a servit-o timp de luni de zile era un pudding cu carne ce costa trei penny. Apoi a început să înveţe în condiţii foarte grele, manifestând un mare interes pentru politică şi ştiinţă. A ajuns astfel jurnalist, iar apoi, printr-un mare efort de voinţă (PURUSHARTHA), prim-ministru.

SRI SHANKARACHARYA, exponentul filosofiei ADVAITA (Advaita Vedānta este o doctrină idealist-obiectivă din filozofia indiană, formulată la începutul secolului al IX-lea de Adi Shankara. Acesta susține că singura realitate și unica temelie a lumii este spiritul universal (brahman), considerând lumea senzorială drept o simplă aparență, o iluzie (maya)-Wikipedia )un adevărat uriaş spiritual ce a strălucit prin puterea geniului său, s-a născut în condiţii nefavorabile, de mare sărăcie şi am putea continua cu alte o mie de exemple. Credem, totuşi, că am reuşit să demonstrăm că mediile nefavorabile nu pot anihila potenţiala măreţie a viitoarelor genii şi că oricine îşi poate depăşi mediul printr-un efort constant, prin răbdare, perseverenţă, cinste,integritate, sinceritate, o voinţă puternică şi o mare hotărâre.

Fiecare om se naşte cu SAMSKARAS-urile sale. Mintea nu este o Tabula Rasa sau o foaie albă de hârtie. Ea conţine impresiile generate de gândurile şi acţiunile din vieţile anterioare. SAMKARAS-urile sunt potenţialităţile latente cu care se naşte omul. SAMKARAS-urile bune sunt active valorease ale omului; chiar atunci când el se naşte în împrejurări nefavorabile, acestea îl vor proteja de influenţele ostile, nedorite, din exterior. Ele îl ajută să crească şi să evolueze.

Nu pierdeţi nici una din ocaziile care vi se ivesc, căci fiecare este menită să vă ajute să vă dezvoltaţi. Dacă întâlniţi un om bolnav zăcând neajutorat la marginea drumului, luaţi-l pe umerii voştri şi duceţi-l la cel mai apropiat spital. Hrăniţi-l cu lapte sau ceai fierbinte. Urmăriţi să-l simţiţi pe Dumnezeul din el, în strălucirea ochilor lui, în strigătul său, în sufletul său, în mişcarea ritmată a plămânilor lui.

Dumnezeu v-a dăruit această şansă pentru a vă amplifica iubirea şi compasiunea, pentru a vă purifica inima şi a înlătura ura şi gelozia din ea. Dacă sunteţi timid, Dumnezeu vă va aşeza în asemenea circumstanţe care să vă forţeze să vă manifestaţi curajul şi prezenţa de sine prin riscarea propriei vieţi. Toate marile spirite ale umanităţii au ştiut să folosească şansele ce li s-au oferit pentru a-şi împlini scopurile. Aceasta este metoda Divină de a modela mintea omenească.

Amintiţi-vă întotdeauna că în slabiciunea voastră se ascunde puterea, căci ea vă face foarte grijulii cu propria protecţie. Sărăcia îşi are virtuţile ei, căci generează smerenie, puterea de a îndura, în timp ce bogăţia aduce adesea cu ea lenea, mândria, slăbiciunea, inerţia şi tot felul de obiceiuri proaste.

În consecinţă, nu vă revoltaţi împotriva mediului nefavorabil. Mai creaţi-vă propria voastră lume mentală, căci cel care nu se lasă învins de mediu, ci luptă cu el însuşi pentru a evolua şi a creşte în împrejurări adverse, va ajunge cu adevărat un om puternic. Nimic nu îl va mai putea clinti.

Omul nu este o fiinţă creată de mediu sau de circumstanţe.
El le poate controla şi modifica prin capacităţile sale, prin caracterul, gândurile, acţiunile sale bune şi prin efortul personal (PURUSHARTHA). Toate acestea îi pot schimba destinul. Acesta este motivul pentru care marii înţelepţi VASISHTA şi BHISHMA au plasat PURUSHARTHA deasupra destinului. De aceea, corpul cu organele sale nu este altceva decât gând. Mintea ce contemplă corpul devine una cu el. Corpul fizic este lutul pe care mintea îl modelează, pentru propria sa plăcere, pentru a-şi putea manifeasta în exterior energia şi a câştiga astfel diferite experienţe lumeşti prin cele cinci canale ale cunoaşterii, numite şi JNANA-INDRIYAS (organele de cunoaştere sau percepţie).

Corpul nu este altceva decât gândurile, stările, convingerile şi emoţiile noastre obiectivate, făcute vizibile pentru ochii fizici.
Orice corp îşi are sediul în minte, căci cum ar putea exista grădina fără apă. Dacă corpul grosier s-ar dizolva, mintea şi-ar găsi cu uşurinţă un alt corp pentru a se manifesta. Dar dacă mintea ar fi paralizată, corpul ar rămâne fară inteligenţă şi ar paraliza şi el.
La marea majoritate a oamenilor, gândul se află în mare măsură sub controlul corpului. Mintea lor este foarte puţin dezvoltată; ei trăiesc în cea mai mare parte în ANNAMAYA KOSHA (cel mai grosier din cele cinci învelişuri ale Spiritului, sau corpul fizic). Dar dacă vă dezvoltaţi VIJNANAMAYA KOSHA (sau BUDDHI,inteligenţa pură), vă puteţi controla apoi MANOMAYA KOSHA (sau Învelişul mental).

Gândul greşit că noi suntem corpul fizic este rădăcina tuturor relelor. Prin această gândire greşită noi ne identificăm cu corpul. Din acest ataşament se naşte posesivitatea. Ne identificăm cu soţia noastră, copiii noştri, casa noastră, etc.
Identificarea sau ataşamentul sunt singurele cauze ale înlănţuirii noastre în lumea mizeriei şi a durerii.

Swami Sivananda

Cu cat veti darui mai mult, cu atat veti primi mai mult, caci bogatia universului va continua sa circule astfel prin viata dumneavoastra. De fapt, tot ceea ce este cu adevarat valoros in viata nu face altceva decat sa se multiplice continuu atunci cand este daruit. Daca ceva nu se multiplica prin daruire, atunci nu merita sa fie daruit, nici primit!-Deepak Chopra

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.