Gândurile şi rezultatele lor

11064591_946675492009912_5978288864659232777_nUniversul îşi păstrează marea sa armonie numai datorită legii. Dacă nu ar exista această lege, el ar fi un Haos, nu un Cosmos.
Acesta este secretul originii binelui şi răului. Nu a existat şi nu va exista vreodată un alt bine şi un alt rău decât cele pe care ni le producem singuri.
Îngăduie-mi să îţi dau un exemplu: gândurile conduc la acţiuni.
Dacă gândurile tale sunt constructive şi armonioase, rezultatele de care te vei bucura vor fi benefice. Dacă gândurile tale sunt distructive şi dizarmonioase, rezultatele obţinute vor fi negative.

Nu există decât o singură lege, un singur principiu, o singură cauză şi o singură Sursă de Putere. Binele şi răul nu sunt decât cuvinte menite să descrie rezultatele acţiunilor noastre, în funcţie de respectarea sau de nerespectarea legii.
Concluzia este evidentă: noi nu trebuie să urâm nimic, nici măcar „răul”, căci ura este distructivă în sine. „Cine seamănă vânt culege furtună”.

1. Gândurile reprezintă un principiu vital, întrucât sunt chiar principiul creator al universului. Prin însăşi natura lor, ele se vor combina întotdeauna cu alte gânduri similare.

2. Dat fiind că singurul scop al vieţii este creşterea, toate principiile care stau la baza existenţei trebuie să contribuie la acest obiectiv.
De aceea, şi gândurile tind să capete formă, iar legea creşterii le materializează mai devreme sau mai târziu.

3. Tu îţi poţi alege liber gândurile, dar rezultatul lor este guvernat de o lege imuabilă. Orice gânduri asupra cărora te concentrezi cu perseverenţă vor produce mai devreme sau mai târziu rezultate corespondente în domeniul stării tale de sănătate, al caracterului şi al circumstanţelor exterioare. De aceea, înlocuirea metodelor de gândire care generează efecte nedorite cu alte metode mai constructive se dovedeşte absolut necesară.

4. Aşa cum ştim cu toţii, acest lucru nu este deloc uşor. Obişnuinţele mentale sunt foarte dificil de controlat, dar procesul este totuşi posibil, iar metoda constă în a începe chiar acum să înlocuieşti
gândurile distructive cu gânduri constructive opuse. Formează-ţi obiceiul de a-ţi analiza toate gândurile care îţi trec prin minte. În cazul în care constaţi că manifestarea lor îţi va aduce beneficii, nu doar ţie, ci inclusiv tuturor celorlalţi oameni afectaţi de ele, cultivă- le cu toată iubirea, căci sunt gânduri valoroase, aflate în armonie cu Principiul Universal. Ele vor creşte, se vor dezvolta şi vor produce o recoltă de o mie de ori mai bogată. Pe de altă parte,nu ar trebui să uiţi nicio clipă de acest citat din George Matthew Adams:

„Învaţă să îţi ţii uşa închisă. Nu permite accesul
în mintea ta, în biroul tău şi în lumea ta al elementelor
care doresc să fie primite de tine, dar
care nu îţi pot aduce niciun fel de beneficiu”.

5. Dacă gândurile tale de până acum au fost critice sau distructive şi au condus la conflicte şi la dizarmonie în mediul tău, schimbă-ţi atitudinea mentală. Cultivă numai gânduri constructive sau pozitive.

6. Imaginaţia poate fi de mare ajutor în această direcţie. Cultivarea ei poate conduce la dezvoltarea idealului din care se va naşte viitorul tău.

7. Imaginaţia adună materialele din care Mintea va ţese haina ce îţi va îmbrăca viitorul.

8. Ea este torţa care ne permite să luminăm noile lumi ale gândirii şi experienţei.

9. Imaginaţia este instrumentul eficient care le-a permis tuturor inventatorilor şi tuturor marilor deschizători de drumuri să facă descoperirile lor, în condiţiile în care nu existau precedente. Chiar dacă memoria bazată pe precedente le-a spus: „Aşa ceva nu poate fi făcut”, ei au trecut peste ea şi au spus: „Iată că se poate face”.

Related:  Renuntarea la judecatile critice reprezinta o cale ideala de a renunta la teama si de a experimenta Iubirea

10. Imaginaţia este o putere foarte plastică, ce modelează obiectele simţurilor, dându-le noi forme şi idealuri.

11. Ea reprezintă forma constructivă a gândurilor, care trebuie să preceadă orice formă constructivă a acţiunii.

12. Nici un constructor nu poate construi ceva până când nu a primit planurile de la arhitect. La rândul lui, acesta le descoperă în imaginaţia sa.

13. Nici un industriaş de geniu nu poate construi o corporaţie uriaşă,care să coordoneze sute de corporaţii mai mici cu mii de angajaţi şi să gestioneze un capital de milioane de dolari, dacă nu şi-a creat mai întâi acest imperiu în imaginaţia sa. Obiectele lumii materiale sunt precum lutul umed în mâinile unui olar. Noile forme sunt create întotdeauna mai întâi de toate în mintea Geniului, cu ajutorul imaginaţiei. Pentru a fi cultivată, imaginaţia trebuie exersată. Practica este absolut necesară pentru a cultiva muşchii minţii, la fel ca în cazul muşchilor fizici. Mintea trebuie hrănită continuu; în caz contrar, ea nu poate creşte.

14. Nu confunda Imaginaţia activă cu Fantezia pasivă, respectiv cu acea formă de reverie diurnă în care se complac oamenii. Reveria diurnă nu este altceva decât o risipire a energiei mentale şi poate conduce chiar la boli psihice.

15. Imaginaţia constructivă presupune foarte multă muncă mentală.
Unii o consideră chiar cea mai grea muncă între toate. Nu este mai puţin adevărat că ea conduce la cele mai fantastice rezultate. Toate marile realizări au fost obţinute numai de către oameni care au avut o mare capacitate de a gândi, de a-şi imagina şi de a-şi transforma visele în realitate.

16. Dacă vei ajunge la concluzia conştientă a faptului că Mintea reprezintă singurul principiu creator, că ea este omniprezentă,omnipotentă şi omniscientă, şi că te poţi pune în mod conştient la unison cu această omnipotenţă prin puterea gândurilor tale, vei face un pas extrem de important în direcţia justă.

17. Următorul pas necesar constă în a te deschide în faţa acestei puteri.
Fiind omniprezentă, ea trebuie să existe cu siguranţă inclusiv înlăuntrul tău. Noi ştim sigur că acest lucru este adevărat, întrucât am demonstrat că orice putere se află în interiorul omului, nu în afara lui. Pe de altă parte, această putere trebuie cultivată şi dezvoltată. În acest scop, omul trebuie să fie receptiv, iar această receptivitate nu poate fi dobândită decât prin exerciţiu, la fel ca puterea fizică.

18. Legea atracţiei te va conduce cu toată certitudinea către acele condiţii şi experienţe şi către acel mediu care corespund atitudinii tale mentale predominante. Gândurile sporadice care îţi trec prin minte atunci când te duci la biserică sau atunci când citeşti o carte bună nu contează în această ecuaţie.

19. În cazul în care cultivi timp de zece ore pe zi gânduri negative, de slăbiciune sau legate de diferite nenorociri, tu nu te poţi aştepta să te bucuri de condiţii de viaţă benefice, frumoase şi armonioase pentru simplul motiv că te-ai concentrat timp de zece minute asupra unor gânduri pozitive, puternice şi creative.

20. Adevărata putere vine din interior. Orice putere din lume se află în interiorul omului, aşteptând ca acesta să o descopere, să o recunoască şi să şi-o asume, concentrându-se asupra ei până când devine una cu ea.

21. Mulţi oameni afirmă că îşi doresc o viaţă abundentă, dar cea mai mare parte dintre ei consideră că tot ce trebuie să facă în acest scop este să îşi exerseze muşchii şi să respire în mod ştiinţific, să consume numai anumite alimente şi să bea cât mai multă apă la temperatura camerei. Rezultatele obţinute de ei sunt însă aproape inexistente. În schimb, cei care se trezesc, care realizează adevărul şi care îşi afirmă unitatea cu întreaga viaţă, descoperă că vederea lor devine mai clară, că paşii lor devin mai elastici şi că îşi redobândesc vigoarea tinereţii. Altfel spus, ei descoperă sursa tuturor puterilor.

Related:  Invocatii catre Arhangheli inainte de somn

22. Toate greşelile se datorează ignoranţei. Creşterea şi evoluţia sunt determinate de acumularea cunoaşterii şi a puterii corespondente. Adevărata putere echivalează cu recunoaşterea şi demonstrarea cunoaşterii. Această putere este spirituală şi sălăşluieşte în inimile tuturor oamenilor. Ea reprezintă însuşi sufletul universului.

23. Această cunoaştere este consecinţa capacităţii de a gândi a omului. Altfel spus, gândirea reprezintă germenul evoluţiei conştiente a omului. De îndată ce omul încetează să mai progreseze la nivelul gândurilor şi idealurilor sale, forţele sale încep imediat să se dezintegreze,fapt care se reflectă inclusiv la nivelul corpului său.

24. Toţi oamenii de succes se concentrează asupra idealurilor pe care doresc să le transpună în practică. Ei se focalizează întotdeauna asupra pasului următor necesar pentru realizarea idealului lor.
Principalul material cu care construiesc ei sunt gândurile lor, iar imaginaţia reprezintă atelierul în care îşi desfăşoară activitatea.
Mintea este acea forţă aflată veşnic în mişcare cu ajutorul căreia ei atrag în viaţa lor persoanele şi circumstanţele necesare pentru a obţine succesul dorit, iar imaginaţia reprezintă matriţa în care sunt forjate toate marile realizări.

25. Dacă ai fost credincios idealului tău, tu vei auzi cu siguranţă chemarea atunci când circumstanţele exterioare vor fi pregătite pentru materializarea planurilor tale, iar rezultatele pe care le vei obţine vor corespunde exact credinţei tale în idealul cultivat.
Susţinerea fermă a idealului mental este singura premisă care atrage condiţiile necesare pentru îndeplinirea lui.

26. Aceasta este singura metodă prin care îţi poţi ţese acel veşmânt alcătuit din spirit şi putere, care să îţi îmbrace întreaga existenţă.
Numai aplicând această metodă vei putea trăi tu o viaţă magică,ferită de orice pericol. Numai în acest fel poţi deveni o forţă pozitivă– singura care poate atrage bogăţia şi armonia în viaţa ta.

27. Aceasta este drojdia care penetrează la ora actuală conştiinţa planetară şi care este responsabilă pentru marea agitaţie ce caracterizează astăzi planeta.

28. Săptămâna trecută ai creat o imagine mentală. Altfel spus, ai materializat o primă formă invizibilă, dându-i o formă vizibilă. În această săptămână te invit să iei un obiect şi îţi imaginezi care este originea lui, din ce este el alcătuit cu adevărat. Această practică îţi va dezvolta imaginaţia, viziunea interioară, capacitatea de percepţie şi inteligenţa. Aceste facultăţi nu pot fi cultivate prin simpla observare superficială a multiplicităţii, ci numai prin analiza atentă a lucrurilor care se ascund sub aparenţele de suprafaţă.

29. Foarte puţini oameni realizează că lucrurile pe care le văd reprezintă simple efecte şi înţeleg cauzele ce au generat aceste efecte.

30. Asumă-ţi poziţia de meditaţie şi vizualizează o navă de război.
Contemplă monstrul din oţel care pluteşte la suprafaţa apei. La prima vedere, pe el nu pare să existe nicio formă de viaţă. La suprafaţă domneşte o tăcere perfectă. Tu ştii însă că cea mai mare parte a navei este scufundată sub apă şi că adevărata ei înălţime este comparabilă cu aceea a unei clădiri cu 20 de etaje. Ştii de asemenea că în interiorul navei există sute de oameni, gata oricând să îşi îndeplinească atribuţiile. Aceşti oameni sunt marinari bine antrenaţi, care s-au dovedit competenţi să manevreze această bijuterie tehnică. Tu ştii foarte bine că deşi la suprafaţa navei domneşte tăcerea, în interiorul ei se ascund ochi care pot vedea la mulţi kilometri depărtare. Nici un obiect situat pe această rază nu poate scăpa de privirile lor vigilente. Deşi pare complet inofensivă, nava este pregătită să lanseze oricând proiectile care cântăresc tone asupra unor duşmani aflaţi la mulţi kilometri depărtare. Contemplă cu ochii minţii toate aceste imagini detaliate.
Acest lucru nu ar trebui să fie deloc dificil pentru tine. Mergi însă mai departe. Întreabă-te cum s-a născut această navă de război. Dacă eşti un observator rafinat, imaginile observate îţi vor dezvălui foarte multe lucruri.

Related:  Partenerul este asemenea unei oglinzi

31. De pildă, contemplă marile plăci de oţel din care este construită nava şi gândeşte-te la miile de oameni din oţelării care au contribuit la fabricarea lor. Mergi încă şi mai departe cu gândul şi imaginează-ţi scoaterea minereului din mină, încărcarea lui pe vase de transport sau în camioane, apoi topirea şi tratarea lui în oţelării. Mergi apoi mai departe în timp şi imaginează-ţi arhitecţii şi inginerii care au conceput pe planşetă planurile pentru această navă. La acest nivel, nava nu mai este un obiect tangibil, ci unul intangibil, care există doar sub forma unui gând în mintea inginerilor. De la cine a venit însă ordinul de a concepe o navă de război? Cel mai probabil de la ministrul apărării. Nava a fost planificată cu mult timp înainte de declanşarea războiului actual, iar Congresul a fost nevoit să adopte o lege care să aprobe bugetul Ministerului Apărării. Probabil că a existat şi o anumită opoziţie, şi multe voci s-au ridicat împotriva adoptării legii. Pe cine reprezintă aceşti congresmeni? Ei ne reprezintă pe noi toţi. După cum vezi, acest exerciţiu mental a început cu nava de război şi s-a încheiat cu noi înşine. În ultimă instanţă, gândurile noastre sunt responsabile pentru producerea acestei nave, dar şi a foarte multor alte lucruri, la care nu ne gândim foarte frecvent. Exerciţiul poate merge încă şi mai departe. Dacă cineva nu ar fi descoperit cândva legea care permite unei bucăţi de metal să plutească deasupra apei, în loc să se ducă direct la fund, această navă de război nu s-ar fi putut naşte niciodată.

32. Această lege sună astfel: „Greutatea specifică a oricărei substanţe este greutatea volumului său în raport cu un volum egal de apă”.
Descoperirea acestei legi a revoluţionat pur şi simplu navigaţia pe apă, comerţul şi industria echipamentelor militare, ducând – între altele – la posibilitatea construirii unei nave de război.

33. Astfel de exerciţii mentale sunt nepreţuite. Atunci când gândirea este antrenată să vadă sub suprafaţa aparenţelor, întreaga lume apare într-o lumină diferită. Multe detalii aparent insignifiante devin semnificative şi multe amănunte aparent banale devin extrem de interesante. În ultimă instanţă, ajungem să constatăm că singurele lucruri care contează cu adevărat pentru existenţa noastră sunt acelea pe care până atunci le consideram lipsite de importanţă.
Charles F. Haanel

A fi bogat înseamnă a dărui, a nu dărui nimic înseamnă a fi sărac. A iubi înseamnă a trăi, a nu iubi nimic înseamnă a fi mort. A fi fericit înseamnă a te devota, a nu exista decât pentru tine înseamnă a te refuza pe tine însuţi şi a te sechestra în infern. – Eliphas Levi 

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.