Simbolurile şi realitatea

11219670_845380058884283_5645732841890736845_nDivinitatea pe care o adoră omul, conştient sau inconştient,indică statutul intelectual al adoratorului. Dacă întrebi un indian cum arată Dumnezeu, el îţi va descrie căpitanul unui trib glorios. Dacă întrebi un păgân, el îţi va descrie un zeu al focului, al apei sau al unui alt element.
Dacă întrebi un izraelian cum arată Dumnezeu, el îţi va vorbi despre Dumnezeul lui Moise, care guverna prin măsuri coercitive, cum ar fi Cele Zece Porunci, sau despre Dumnezeul lui Iosua, cel care i-a condus pe izraeliţi la luptă, a confiscat proprietăţi, i-a ucis pe prizonieri şi a incendiat oraşele.
Aşa-zişii păgâni au construit „imagini sculptate” ale zeilor pe care îi adorau, dar cei mai inteligenţi dintre ei considerau aceste imagini simple icoane vizibile care îi ajutau să se concentreze mental asupra calităţilor pe care doreau să le manifeste în viaţa lor.
Oamenii secolului XX adoră în teorie un Dumnezeu al iubirii, dar în practică îşi construiesc „imagini sculptate” ale „Bogăţiei”, „Puterii”,„Modei”, „Obişnuinţei” şi „Convenţionalităţii”, în faţa cărora „îngenuncheaz㔺i pe care le adoră. În acest fel, ei se concentrează asupra lor, după care acestea se materializează în vieţile lor.

1. Ni s-a spus că Omului i s-a dat „stăpânire asupra tuturor lucrurilor”. Principiul prin care se realizează această stăpânire este Mintea. Într-adevăr, gândirea este singura activitate care permite controlul tuturor principiilor mai prejos decât ea. Datorită esenţei sale superioare, principiul suprem determină întotdeauna circumstanţele, aspectele şi relaţiile cu toate lucrurile cu care intră în contact.

2. Vibraţiile forţelor mentale sunt cele mai subtile. De aceea, ele sunt cele mai puternice dintre toate forţele care există în manifestare.
Pentru cei care percep natura şi transcendenţa forţei mentale, toate puterile fizice devin nesemnificative.

3. Noi ne-am obişnuit să privim universul prin lentilele simţurilor noastre fizice. Toate concepţiile noastre antropomorfe se nasc din aceste experienţe, dar o concepţie nu poate fi autentică decât dacă este confirmată de viziunea spirituală. Această viziune presupune o accelerare a vibraţiilor Minţii şi nu poate fi obţinută decât dacă Mintea este concentrată continuu în aceeaşi direcţie.

4. Concentrarea continuă are la bază un flux de gândire neîntrerupt şi este rezultatul unui sistem bine reglementat, bazat pe răbdare şi pe perseverenţă.

5. Marile descoperiri sunt rezultatul unei investigaţii continue şi de lungă durată. De pildă, matematica nu poate fi stăpânită decât după ani de eforturi concentrate. În mod similar, cea mai mare dintre toate ştiinţele, cea a minţii, nu poate fi stăpânită decât printr-un efort concentrat.

6. În mod regretabil, concentrarea este în mare măsură înţeleasă greşit. Mulţi oameni o asociază cu un efort sau cu o activitate, dar în realitate ea presupune exact contrariul. Măreţia unui actor constă în puterea lui de a uita de sine atunci când întruchipează un personaj. El se identifică atât de plenar cu caracterul pe care îl interpretează încât audienţa este fermecată de realismul jocului său. Cam aşa se petrec lucrurile şi cu concentrarea. Interesul faţă de gândul sau imaginea care te interesează trebuie să fie atât de mare încât să nu te mai poţi gândi la nimic altceva. Acest gen de concentrare conduce la o percepţie intuitivă şi directă a naturii obiectului asupra căruia te concentrezi.

7. Întreaga cunoaştere a umanităţii este rezultatul acestui gen de concentrare. Numai în acest fel au putut fi descoperite marile secrete ale cerului şi ale pământului. Numai în acest fel poate deveni mintea un magnet care atrage irezistibil către sine cunoaşterea dorită, până când se identifică cu ea.

Related:  7 elemente pentru manifestarea dorintelor

8. Dorinţa este în cea mai mare parte subconştientă. Dorinţa conştientă rareori îşi realizează obiectul atunci când acesta nu se află la îndemâna ei. Dorinţa subconştientă trezeşte facultăţile latente ale minţii şi conduce la rezolvarea de la sine chiar şi a celor mai dificile probleme.

9. Prin puterea concentrării, mintea subconştientă poate fi trezită şi determinată să acţioneze în orice direcţie dorită de noi.
Concentrarea necesită însă controlul absolut al fiinţei noastre fizice, mentale şi psihice. Altfel spus, toate aspectele conştiinţei –fizice, mentale şi psihice – trebuie ţinute sub control.

10. Factorul de control este aşadar Adevărul Spiritual. El este cel care ne permite să ne depăşim limitările şi să accedem pe acel nivel de conştiinţă care poate transforma gândurile în caractere şi în realităţi.

11. Concentrarea nu înseamnă doar să te gândeşti la ceva, ci şi să îţi transmuţi aceste gânduri în valori practice. Omul mediu nu are nici cel mai mic habar despre ce înseamnă adevărata concentrare.El îşi doreşte întotdeauna să „aibă”, nu şi să „fie”, neînţelegând nicio clipă că nu poţi dispune de una fără să dispui şi de cealaltă,că trebuie să cauţi mai întâi „împărăţia” înainte de a te bucura de „toate celelalte lucruri care ţi se vor adăuga cu asupra de măsură”.
Entuziasmul de moment nu are nicio valoare. Ţelul nu poate fi atins decât prin cultivarea unei încrederi nelimitate în sine.

12. Uneori, mintea îşi poate alege un ideal prea înalt, pe care nu reuşeşte să îl îndeplinească. Alteori, ea încearcă să zboare punându-şi aripi pentru care nu a fost antrenată, aşa că se prăbuşeşte la pământ. Asta nu înseamnă însă că nu merită să încerce din nou şi din nou.

13. Slăbiciunea este singurul obstacol în calea realizării mentale.Dacă suferi de această boală, atribuie-ţi slăbiciunea limitărilor fizice sau incertitudinilor mentale şi încearcă din nou.
Perfecţiunea se atinge prin repetiţie.

14. Astronomul îşi focalizează mintea asupra stelelor, iar acestea îi dezvăluie secretele lor. Geologul îşi focalizează mintea asupra straturilor pământului şi astfel se naşte ştiinţa numită geologie.La fel se petrec lucrurile în toate domeniile. Oamenii îşi focalizează mintea asupra problemelor vieţii, iar rezultatul se vede în complexa ordine socială care îi guvernează.

15. Toate descoperirile şi realizările mentale sunt consecinţa dorinţei dublate de concentrare. Dorinţa este cea mai puternică modalitate de acţiune. Cu cât ea este mai arzătoare, cu atât mai autoritară este revelaţia la care conduce ea. Dacă este dublată de concentrare, dorinţa poate smulge naturii orice secret.

16. Prin înţelegerea marilor gânduri şi prin experimentarea marilor emoţii care corespund marilor gânduri, mintea intră într-o stare de conştiinţă care ştie să aprecieze valoarea adevărurilor superioare.

17. Intensitatea unui moment de concentrare sinceră şi aspiraţia intensă de a deveni sau de a realiza ceva te pot conduce mai departe decât ani întregi de eforturi normale şi forţate. Ele reduc lipsa de încredere, slăbiciunea, neputinţa şi lipsa preţuirii de sine, iar omul cunoaşte bucuria depăşirii de sine.

Related:  Explorarea Sinelui Superior

18. Spiritul de iniţiativă şi originalitatea se dezvoltă prin perseverenţă şi prin continuitatea efortului mental. Afacerile reprezintă o şcoală a concentrării şi încurajează formarea caracterului. Ele dezvoltă viziunea interioară pragmatică şi tragerea rapidă a concluziilor.
Elementul mental în orice afacere comercială este predominant,fiind însuşi factorul de control al acesteia, în timp ce dorinţa reprezintă forţa ei predominantă. Toate relaţiile comerciale reprezintă o exteriorizare a dorinţei.

19. Multe virtuţi valoroase se dezvoltă în mediul comercial. Mintea se linişteşte şi se focalizează, devenind astfel mai eficientă.
Principala necesitate constă în fortificarea minţii, astfel încât aceasta să se ridice mai presus de distracţiile simţurilor şi de impulsurile vieţii instinctive, câştigând astfel bătălia dintre sinele superior şi cel inferior.

20. Toţi oamenii sunt un fel de dinamuri, dar un dinam în sine nu înseamnă nimic. Cea care îl pune în funcţiune este mintea. Numai astfel devine dinamul util şi numai astfel poate fi concentrată energia sa. Mintea poate fi comparată cu un motor cu o putere nemaiîntâlnită. Într-adevăr, puterea gândului este fabuloasă. El reprezintă conducătorul şi creatorul tuturor formelor şi al tuturor evenimentelor care se derulează în formă. Energia fizică nu înseamnă nimic prin comparaţie cu omnipotenţa gândului, căci gândul este cel care îi permite omului să controleze toate celelalte puteri naturale.

21. Acţiunea gândului este vibraţia. Ea este principiul care atrage toate materialele necesare pentru a construi ceva. Puterea gândului nu are nimic misterios. Concentrarea nu înseamnă altceva decât o focalizare a conştiinţei până la identificarea cu obiectul atenţiei sale. Aşa cum hrana absorbită devine esenţa corpului, la fel, mintea absoarbe obiectul atenţiei sale şi îi conferă astfel viaţă şi existenţă.

22. Dacă te concentrezi asupra unui aspect important, puterea intuitivă se auto-activează şi îţi trimite informaţiile de care ai nevoie pentru a reuşi.

23. Intuiţia este un principiu care îşi obţine cunoaşterea fără ajutorul experienţei şi al memoriei. Ea rezolvă adeseori probleme care depăşesc capacitatea de rezolvare a minţii raţionale. De multe ori,intuiţia vine atunci când te aştepţi mai puţin, uluindu-te. Ea îţi revelează atât de direct adevărul pe care îl căutai încât acesta pare să provină de la o putere superioară. Intuiţia poate fi cultivată şi dezvoltată. În acest scop, ea trebuie să fie recunoscută şi apreciată.
Dacă vizitatorul intuitiv este primit regeşte, el va mai reveni.
Cu cât primirea lui este mai cordială, cu atât mai frecvente vor deveni vizitele sale. În schimb, dacă este ignorat sau neglijat, el va veni din ce în ce mai rar.

24. De regulă, intuiţia vine în tăcere. Aşa se explică de ce marile minţi preferă solitudinea. Aceasta este starea în care marile probleme ale vieţii pot fi rezolvate cel mai bine. De aceea, orice om de afaceri care îşi permite acest lucru are un birou privat, în care să nu poată fi tulburat. Chiar dacă nu îţi poţi permite un birou privat, cu siguranţă poţi găsi un loc în care să fii singur timp de câteva minute pe zi pentru a-ţi antrena gândirea şi pentru a-ţi dezvolta astfel acea putere invincibilă care este absolut necesară oricărei realizări.

25. Îţi reamintesc că, în esenţă, subconştientul este omnipotent.
Practic, nu există limite ale realizărilor sale, dacă i se dă puterea de a acţiona. Gradul tău de succes este determinat de natura dorinţei tale. Dacă aceasta este în armonie cu Legea Naturală sau cu Mintea Universală, ea va emancipa gradat mintea ta şi îţi va conferi un curaj invincibil.

Related:  Cum să concepem viitorul

26. Cu cât vei cuceri mai multe obstacole şi cu cât vei câştiga mai multe bătălii, cu atât mai mare va deveni credinţa ta în propria putere, şi implicit capacitatea ta de a câştiga noi bătălii. Puterea ta este determinată de atitudinea ta mentală. Dacă această atitudine este una de succes şi dacă este focalizată constant asupra scopului pe care ţi l-ai propus, tu vei atrage către tine din lumea invizibilă toate lucrurile pe care le soliciţi în tăcere.

27. Prin susţinerea fermă în minte a unui gând, acesta tinde să capete gradat o formă tangibilă. Un scop bine definit pune în mişcare cauzele, care îşi extrag din lumea invizibilă toate materialele necesare pentru îndeplinirea scopului tău.

28. În cazul în care cauţi simbolurile puterii în locul puterii propriuzise,faima în locul onoarei, posesiunile în locul bogăţiei, sau poziţia în locul serviciului, vei descoperi că aceste atribute se vor transforma în cenuşă chiar în clipa în care ţi le vei asuma.

29. Bogăţia sau poziţia premature nu pot fi păstrate, pentru că nu au fost câştigate prin efort. Noi nu putem primi decât ceea ce oferim,iar cei care încearcă să primească ceva fără să ofere nimic în schimb descoperă inevitabil că legea compensaţiei restabileşte rapid echilibrul pierdut pentru o clipă.

30. Până acum, oamenii şi-au dorit numai banii şi simbolurile exterioare ale puterii. Dacă vor învăţa să înţeleagă adevărata sursă a puterii, ei îşi vor putea permite să ignore pe viitor aceste simboluri.
Cel care are un cont bancar bine garnisit nu mai simte nevoia să îşi umple buzunarele cu aur. Exact la fel se petrec lucrurile şi cu cei care au descoperit adevărata sursă a puterii. Ei nu mai sunt interesaţi de imitaţiile second-hand ale acesteia.

31. În mod obişnuit, gândirea se orientează către exterior, conducând omul în direcţia evoluţiei sale. Ea poate fi orientată însă la fel de bine direct către lumea interioară, unde poate învăţa care sunt principiile de bază ce stau la baza lucrurilor; cum s-ar spune,inima sau spiritul lucrurilor. Cine ajunge să cunoască acest spirit al lucrurilor le poate controla cu o mare uşurinţă.

32. Explicaţia este simplă: spiritul unui lucru este totuna cu lucrul propriu-zis, fiind însăşi partea sa vitală sau substanţa sa reală.
Forma nu este decât o manifestare exterioară a activităţii spirituale interioare.

33. Dacă doreşti să elimini teama, concentrează-te asupra curajului.

34. Dacă doreşti să elimini lipsurile, concentrează-te asupra abundenţei.

35. Dacă doreşti să elimini boala, concentrează-te asupra sănătăţii.

36. Concentrează-te întotdeauna asupra idealului tău ca şi cum acesta ar fi deja realizat. Acesta este Elohim-ul, celula-mamă, principiul vieţii care evoluează şi devine, care pune în mişcare cauzele ce vor conduce la relaţiile necesare şi care mai devreme sau mai târziu se vor manifesta în formă.

Singurii care sunt cu adevărat proprietari ai
gândurilor lor sunt cei care ştiu să le cultive.
– Emerson

Charles F. Haanel

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.