Afirmatii spirituale

AfirmatiiAfirmaţii pentru vindecare

Invoc Spiritul Divin pentru a-mi vindeca toate formele-gând discordante, vibraţiile joase, conştienţa rasei şi toate limitările care îmi influenţează în mod advers, emoţiile, memoria sufletului, corpul fizic, câmpul magnetic şi mediul înconjurător. Aceste gânduri greşite şi vibraţii sunt acum scăldate cu adevăr şi iubire şi dizolvate în lumina ce reprezintă inteligenţa divină. Îţi mulţumesc, Doamne, şi aşa este.

Afirmaţii pentru echilibrare

Loading...

Dragă Spirit, cer ca toate câmpurile energetice ale corpului meu fizic, mental, emoţional şi spiritual să fie acordate, aliniate, armonizate şi perfect sincronizate cu Voinţa Divină pentru ca Sinea mea Divină, EU SUNT, să capete forţa necesară ca să îndeplinesc partea din Planul Divin care-mi revine mie, în cadrul misiunii mele AICI şi ACUM pe Pământ.

Din acest moment mă conectez prin Sinea mea Divină cu toată viaţa şi voi curge în armonie perfectă prin toate câmpurile. Valuri universale de armonie şi sincronizare curg permanent prin mine.

Afirmaţie pentru acceptarea creaţiilor

Mă deschid complet să accept tot ceea ce Sinea mea Divină are să îmi ofere, tot ceea ce Universul are să îmi ofere şi mă deschid complet să accept toate creaţiile care îmi sunt potrivite mie.

Afirmaţii pentru pace 

Sunt ceea ce sunt, iar divinitatea din mine va crea o diferenţă pe această planetă. Simt adevărul atunci când îl aud şi când îl citesc. Chiar şi eforturile mele mici vor crea energie care este mai mare decât îmi imaginez, combinată cu energiile altora, pentru a crea pacea pe Pământ.

Afirmaţie pentru iertare 

Mă iert pentru orice acţiune, gând sau faptă trecută, prezentă sau viitoare din această realitate sau din oricare altă realitate, ce n-a fost compusă din frecvenţele Iubirii Sacre. Îi iert pe toţi cei care consider că m-au tratat nedrept în viaţa aceasta sau în oricare altă viaţă şi le returnez, înfăşurate într-o bulă de iubire, toate amintirile negative, toate energiile de impact şi viitoarele posibile pe care le-am creat împreună. Rog îngerii iertării să penetreze toate faţetele Fiinţei mele cu frecvenţele Iubirii/Luminii astfel încât să pot deveni „focalizat pe suflet şi centrat în inimă” ca un Purtător de Lumină şi un maestru.

Afirmaţii pentru iubire şi compasiune 

Astăzi, îmi deschid larg inima. Simt că inima se deschide şi revarsă în afară iubire către tot ce se află pe pământ. Astăzi îmi deschid mintea şi permit celorlalţi să gândească, să simtă şi să acţioneze în mod diferit de cum acţionez eu şi îi accept exact aşa cum sunt.

Astăzi, simt înrudirea mea cu întreaga omenire şi îi înţeleg pe fraţii şi pe surorile mele şi le cer să fie una cu mine, în iubire. Astăzi, sunt generozitatea spiritului şi a iertării, în mintea şi în inima mea.

Astăzi, sunt vindecat şi vindec, prin acţiunea dăruirii iubirii, prin practicarea conştientă a toleranţei şi a compasiunii. Astăzi, cunosc şi trăiesc puterea iubirii.

Eu Sunt iubire. Eu Sunt compasiune. Eu Sunt.

Astăzi, păşesc cu bucurie, ştiind că bucuria mea luminează lumea! Astăzi respir cu pace, ştiind că pacea mea creează pace, pentru toţi oamenii! Astăzi, simt conectarea mea cu Tot Ce Este şi ştiu că sunt o parte importantă din tot, că pot face o diferenţă, că sunt important în mod profund!

Eu sunt lumina, pacea şi bucuria! Eu sunt iubirea! Eu simt acestea profund în interior şi le împărtăşesc, strălucesc în exterior cu ele, ca toţi să le simtă şi să le împărtăşească! Iubirea mea este nemărginită, pacea mea este imensă! Eu cunosc puterea iubirii şi păcii şi le simt în mine!

Eu sunt puternic! Eu sunt iubire! Eu sunt una cu totul! Eu sunt!

 

Related:  Metode eficiente de protecţie aurică

Afirmaţii pentru iubirea de sine 

Astăzi, cer minţii mele să stea liniştită în timp ce mă deschid minunii propriei mele fiinţe şi prezenţe. Invit sinele meu superior să se instaleze pe deplin în interiorul meu şi să îmi confere conştienţa celei mai profunde esenţe ale mele.

Astăzi, sunt conştient de această prezenţă din interiorul meu. O simt în centrul meu, în plexul meu solar, pe care îl simt calm, centrat şi stabil în timp ce acţionez din convingerea celei mai mari integrităţi faţă de mine însumi.

Astăzi, sunt conştient de inima mea şi o deschid larg. Mă deschid către mine însumi şi îmi îngădui să exprim cea mai măreaţă şi profundă esenţă a prezenţei mele iubitoare, a fiinţei mele esenţiale, care este iubire.

Sunt conectat la propriul meu adevăr. Sunt conectat la inima mea de iubire. Ştiu cine sunt şi îmi îngădui să îmi descopăr expresia de sine. Eu sunt.

Astăzi, eu sunt! Eu simt iubirea profundă care mă înconjoară şi sunt o parte din această iubire! Eu sunt alcătuit din iubire! Eu nu sunt decât iubire! Iubirea este totul şi eu sunt profund conectat cu Tot Ce Este!

Astăzi, îmi permit să fiu! Mă umplu de bucurie, pace şi iubire şi îmi permit să fiu liniştit în acestea! Eu sunt pacea! Eu sunt iubirea ! Eu sunt!

Astăzi mă relaxez şi mă iubesc, aşa cum sunt!

Sunt plin de încredere, conectare şi am o profundă cunoaştere a faptului că sunt iubit şi preţuit profund, exact aşa cum sunt. Sunt înconjurat de îngeri, care mă ridică în slăvi. Sunt profund conectat în inima a Tot Ce Este, exact aşa cum sunt. Eu sunt şi acest lucru este suficient.

Nu este nimic ce trebuie să fac, pentru a dovedi că sunt valoros. Eu sunt.

Eu sunt iubire, pace şi conectare! Sunt tot ce am nevoie să fiu. Eu sunt.

 

Afirmaţii pentru încredere

Sunt mulţumit cu mine. Sunt fericit să mă aflu aici. Pot avea probleme în viaţă, căci am ales să realizez profunda transformare (înălţare) spirituală cât timp sunt aici, dar aceste situaţii vor ajuta de fapt la transformarea şi schimbarea planetei. Eu voi cânta, pentru că sunt fericit că mă aflu aici.

Astăzi, îmi aprind focul interior, chemându-mi pasiunea şi conectarea vitală la această viaţă! Invit intenţia şi scopul meu superior să rămână în mine şi să se combine cu iubirea profundă de viaţă! Sunt plin de însufleţire şi energie şi sunt total angajat în viaţă, chiar acum, chiar aici!

Cred în abilitatea mea de a realiza orice aş dori să realizez! Am încredere totală că sunt iubit şi susţinut, în toate locurile! Ştiu că sunt capabil de a face faţă oricărei provocări cu curaj, stăpânire de sine şi răbdare, continuând în felul meu, plin de încredere! Sunt plin de curaj şi doresc să preiau responsabilitatea totală pentru viaţa mea, pentru fiecare acţiune, fiecare gând, fiecare moment şi fiecare pas de pe cale! Îmbrăţişez această responsabilitate total şi îmi place sentimentul de a fi adult, de a fi angajat, de a fi implicat în întreg procesul dezvăluirii mele totale!

Spun bun venit vieţii mele! Spun bun venit sinelui meu divin, din interior! Sunt puternic şi capabil! Sunt curajos şi plin de încredere! Eu sunt!

 

Afirmaţie pentru schimbare 

Astăzi, pun planurile şi acordurile mele deoparte şi mă deschid spre o observare clară, asupra modului în care există lucrurile, acum, aici! Eu îmbrăţişez schimbările; eu onorez lucrurile noi şi proaspete şi le permit să intre în câmpul meu de observare şi de cunoaştere!

Îmi place cum se schimbă totul şi îmbrăţişez fiecare schimbare, ca pe un dar oferit mie, spre folosul meu! Văd oportunităţi şi posibilităţi noi, care mă înconjoară, strălucind ca diamantele în iarbă. Mă opresc, privesc şi le observ şi cer îndrumare din nou, pentru a afla următorul pas de făcut.

Eu sunt deschis şi flexibil! Eu sunt în pace cu modul în care există lucrurile. Eu sunt profund conectat! Eu sunt!

Afirmaţie pentru protecţie

Te invoc pe tine, Arhanghele Mihail, ca să mă înconjori şi să mă umpli cu măreaţa ta Flacără Albastră de protecţie şi vindecare. Îţi cer să mă acoperi (de 7 ori) în faţă, în spate, la stânga şi la dreapta, deasupra, dedesubt şi în interior. Te rog pe tine, Arhanghele Mihail, să mă umpli şi să mă înconjori cu măreţul tău câmp de forţă al Flăcării Albastre de protecţie şi vindecare şi fă ca nimic să nu poată trece de acest câmp, la nici un nivel al fiinţei mele, fără divina ta permisiune. Îţi mulţumesc, Doamne, şi aşa este.

Cer ca matricea mea originară perfectă în care am fost creat să fie complet activată şi restaurată.

Afirmaţii pentru eliberarea de vechile tipare/ jurăminte 

Eliberez toate tiparele de gânduri care mă limitează. Sunt transformat/ transformată!

Eliberez toate credinţele vechi care nu îmi mai sunt de folos de acum înainte. Eliberez toate energiile care mă leagă în orice loc, timp, spaţiu, sau dimensiune, care nu îmi mai sunt de folos de acum înainte.

Prin decret Divin, în numele Prezenţei Divine, prin legea graţiei, a iubirii, a iertării, a karmei şi a divinităţii, Eu rup acum şi dizolv toate jurămintele, contractele pe care le-am făcut, eventual, de-a lungul timpului, spaţiului şi în toate dimensiunile, care au putut să îmi închidă orizontul, mintea, inima şi sufletul de la experimente noi şi care au putut să îmi transmită cinism, lipsă de credinţă, înţelegere greşită sau negativitate legată de noi căi de existenţă, de schimbare, de transformare şi despre Puterea şi Prezenţa Spiritului şi a Iubirii din interiorul tuturor fiinţelor. Multumim Arhaghele Mihail

Prin decret Divin, în numele Prezenţei Divine, prin legea graţiei, a iubirii, a iertării, a karmei şi a divinităţii, Eu rup acum şi dizolv, toate jurămintele, contractele pe care le-am făcut, de-a lungul timpului, spaţiului şi în toate dimensiunile şi care au putut duce la negarea Prezenţei Divine şi a Încrederii mele în tot ce este fiinţa mea, în prosperitate şi în puterea infinită a iubirii şi luminii, ce există în fiinţa mea. Multumim Arhanghele Mihail

 Prin decret Divin, în numele Prezenţei Divine, prin legea graţiei, a iubirii, a iertării, a karmei şi a divinităţii, Eu rup acum şi dizolv, toate jurămintele şi contractele pe care le-am făcut de-a lungul timpului, spaţiului şi în toate dimensiunile, şi care au putut face posibilă stocarea, păstrarea oricărui sentiment, formă gând sau memorie nerezolvată ce au oprit curgerea liberă a încrederii mele, a credinţei, iubirii, a armoniei, a alinierii, a echilibrului şi a sensului de interconectare a sufletului meu cu toate celelalte fiinţe. Multumim Arhanghele Mihail

Sunt sufletul, sunt lumina divină, sunt iubirea, sunt voinţa. În numele Christului, invoc vortexul spiritual. Tată Dumnezeu, cer să fiu purificat şi curăţat în Lumina Albă universală a Christului, în Lumina Verde de vindecare şi în Lumina Violet de transmutare prin voinţa divină şi pentru binele meu cel mai înalt. Cer ca orice discordanţă să fie complet sigilată în propria ei lumină, încapsulată în lumina ultravioletă, separată de mine şi îndepărtată de la mine la modul impersonal, fără ură, sau iubire.

Returnez toate discordanţele sursei lor de emanaţie, decretând că nu li se va mai permite vreodată să prindă rădăcini în mine. Cer acum să fiu plasat în cadrul unei triple capsule de lumină albă universală de protecţie şi pentru această binecuvântare aduc mulţumiri. Amin. Îţi mulţumesc Doamne şi aşa este.

Îmi recunosc divinitatea. Îmi accept dreptul divin din naştere ca şi cocreator cu Dumnezeul nostru Mamă/Tată şi cu Supremul Creator pentru a asista în manifestarea Raiului pe pământ. Accept sabia Arhanghelului Mihail ca pe un simbol al valorii şi demnităţii mele. Promit să folosesc energiile Primei Raze a Puterii, Voinţei şi Autorităţii cu iubire şi compasiune pentru binele cel mai înalt al întregii creaţii. Flacără Sacră din Inima lui Dumnezeu, arzi prin şi împrejurul fiecărui electron de energie cosmică pe care l-am eliberat vreodată sau pe care l-am manifestat şi care nu reprezintă perfecţiunea. Transmută acum cauza, esenţa, înregistrarea şi memoria fiecărui gând, cuvânt, acţiune, sau sentiment pe care l-am exprimat vreodată şi care mă împiedică să-mi cunosc şi să-mi accept adevărata mea identitate ca extensie divină a Dumnezeului nostru Mamă/Tată. Cer ca, începând din acest moment, Flacăra Violet a iertării să ardă prin şi de jur împrejurul meu, extinzându-se cu fiecare moment până la maximul permis de legea cosmică, până când voi fi eliberat de orice credinţă care nu reprezintă realitatea naturii mele divine perfecte. EU SUNT prezenţa lui Dumnezeu manifestată în lumea fizică a formei şi îmi accept dreptul meu divin din naştere şi misiunea mea, ACUM! ŞI AŞA SĂ FIE! ŞI AŞA ESTE! EU SUNT CEEA CE SUNT! Multumesc Arhanghel Mihail.

Afirmaţii pentru invocarea Flăcării Violete 

EU SUNT Preaiubita mea Prezenţă EU SUNT şi invoc puterea totală a Flăcării Violete pentru a transmuta: cauza, esenţa, efectul, înregistrarea fiecărui gând, sentiment, cuvânt sau acţiune pe care le-am exprimat în orice cadru sau dimensiune, cunoscute şi necunoscute, ce reflectă conştiinţa sărăciei sau lipsa şi limitarea de orice fel.

În numele prezenţei Eu Sunt Ceea Ce Sunt, de la Lordul Dumnezeu al fiinţei mele, cer ca fiecare celulă, fiecare atom şi fiecare electron al celor patru corpuri ale mele şi a tuturor corpurilor mele subtile, fiecare particulă de viaţă a ceea ce sunt în toate dimensiunile şi stările de conştiinţă, să fie scăldate cu minunatele şi miraculoasele energii ale Flăcării Violet a Iubirii şi Libertăţii. Cer acum să fiu scăldat continuu, 24 ore pe zi, în fiecare zi a vieţii mele.

În numele prezenţei EU SUNT a fiinţei mele, în numele lui Dumnezeu, invoc acum în câmpul aurei mele acţiunea Flăcării Violete de transmutare, de compasiune şi de iertare, pentru curăţarea şi purificarea fiecărui gând şi sentiment din plexul meu solar şi din toate chakrele mele. Cer acţiunea Flăcării Violete de a inunda fiecare celulă, atom şi electron a celor 4 corpuri ale mele în acest moment şi în fiecare zi a vieţii mele, 24 de ore din zi, 7 zile din săptămână, pentru vindecarea tuturor distorsiunilor din câmpurile mele energetice provenite din neînţelegerile trecute şi prezente. Cer energiilor flăcării violete să înceapă să vindece toate distorsiunile din corpul meu fizic, emoţional şi mental. Cu deosebită recunoştinţă, cer acum acţiunea Flăcării Violete să se manifeste în câmpurile mele energetice în deplină forţă şi putere. Şi aşa să fie.

În numele sublimului EU SUNT, îl invoc pe St. Germain, gardianul Flăcării Violete, să inunde lumea cu valuri necontenite de Flacără Violetă, să infuzeze fiecare particulă a vieţii, fiecare om, femeie sau copil de pe această planetă într-un câmp auric de Flacără Violetă pentru a-i proteja şi a-i trezi. Cer ca această acţiune să fie continuată până când va fi restaurată perfecţiunea. Şi aşa să fie.

Sursa :lucratorul in lumina

loading...

1 comment for “Afirmatii spirituale

  1. Karen
    26/07/2015 at 10:14

    Multumesc,multumesc,multumesc!!!

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.