Legea care ne guvernează viaţa

1. Legile care ne guvernează existenţa sunt concepute exclusiv în avantajul nostru. Ele sunt imuabile şi nimeni nu poate scăpa de sub incidenţa lor.

2. Toate marile forţe eterne operează într-o tăcere solemnă, dar noi avem capacitatea de a ne pune la unison cu ele, ducând astfel o existenţă în pace şi fericire.

3. Dificultăţile, dizarmoniile şi obstacolele indică fie că noi refuzăm să renunţăm la acele lucruri de care nu mai avem nevoie, fie că refuzăm să acceptăm acele lucruri pe care ni le oferă viaţa şi de care avem nevoie.

4. Creşterea se realizează printr-un schimb de forţe. Vechiul este înlocuit de nou, iar binele este înlocuit de „mai bine”. Această acţiune este condiţională sau reciprocă, căci fiecare om este o entitate completă, iar această integralitate face ca noi să nu putem primi decât ceea ce dăruim.

5. Noi nu putem obţine ceea ce ne lipseşte dacă ne cramponăm cu tenacitate de ceea ce avem. În schimb, noi putem învăţa să ne controlăm în mod conştient condiţiile exterioare intuind vibraţiile pe care le atragem şi extrăgând din fiecare experienţă a noastră numai acele vibraţii care ne sunt necesare pentru creşterea noastră ulterioară. Capacitatea noastră de a face acest lucru determină gradul de armonie sau de fericire pe care îl obţinem.

6. Capacitatea de a ne însuşi ceea ce avem nevoie pentru continuarea creşterii noastre se amplifică pe măsură ce atingem planuri de conştiinţă din ce în ce mai înalte şi viziuni din ce în ce mai măreţe. Cu cât această capacitate de a cunoaşte ceea ce avem nevoie devine mai mare, cu atât mai sigură devine capacitatea noastră de a recunoaşte prezenţa oportunităţilor, atragerea şi integrarea lor. Nici o vibraţie nu poate ajunge la noi dacă nu este necesară pentru creşterea noastră.

7. Pe scurt, toate condiţiile şi toate experienţele cu care ne confruntăm sunt atrase în viaţa noastră numai în beneficiul nostru. Astfel, noi vom continua să atragem dificultăţi şi obstacole până când vom deveni capabili să absorbim înţelepciunea lor, învăţând lecţiile pe care ni le oferă, în beneficiul creşterii noastre.

8. Faptul că noi culegem ceea ce semănăm este cât se poate de exact din punct de vedere matematic. Noi dobândim exact atâta putere de câtă avem nevoie pentru a depăşi dificultatea cu care ne confruntăm la ora actuală.

9. Cerinţele inexorabile ale creşterii ne impun să atragem în viaţa noastră numai acele vibraţii care corespund perfect celor pe care le emitem. Noi nu putem atinge fericirea supremă la care avem acces decât prin înţelegerea şi cooperarea cu legile naturale.

10. Gândul este creator, iar principiul care stă la baza acestei legi este corect şi inerent tuturor lucrurilor. Pentru a dispune de vitalitatea necesară, gândul trebuie să conţină mai întâi iubire.

11. Iubirea este cea care conferă vitalitate gândurilor, permiţându-le astfel să germineze. Legea atracţiei – sau legea iubirii, căci, de fapt, este vorba de acelaşi lucru – asigură întotdeauna materialele necesare pentru ca gândul să crească şi să se maturizeze.

12. Prima formă pe care o descoperă gândul este limbajul sau cuvântul. Această afirmaţie atestă importanţa cuvintelor. Acestea sunt primele manifestări ale gândurilor, respectiv vasele care le transportă. Ele pun în mişcare eterul şi reproduc gândurile sub forma sunetelor.

13. Un gând conduce întotdeauna la o acţiune. Oricare ar fi aceasta, ea nu reprezintă altceva decât încercarea gândului de a se manifesta într-o formă vizibilă. În aceste condiţii, este evident că dacă dorim să ne bucurăm de condiţii dezirabile, noi nu trebuie să cultivăm decât gânduri dezirabile.

14. Ajungem astfel la concluzia inevitabilă că dacă dorim să manifestăm în viaţa noastră principiul abundenţei, noi nu trebuie să emitem decât gânduri legate de abundenţă. De vreme ce cuvintele nu sunt altceva decât gânduri manifestate în formă, noi trebuie să fim extrem de atenţi cu cuvintele pe care le rostim, urmărind ca ele să fie cât mai constructive şi mai armonioase, până când se vor cristaliza în forme materiale obiective.

15. Noi nu putem scăpa de imaginile pe care mintea noastră le fotografiază în permanenţă. Atunci când folosim un limbaj care nu se identifică cu bunăstarea dorită, imaginile care se formează în mintea noastră reflectă acest limbaj şi nu atrag bunăstarea pe care ne-o dorim.

16. Cu cât gândurile noastre devin din ce în ce mai clare şi se înalţă în planuri din ce în ce mai înalte, cu atât mai intensă devine viaţa pe care o trăim. Procesul devine cu atât mai simplu dacă imaginile mentale pe care le creăm sunt extrem de bine definite şi dacă ştim să evităm concepţiile specifice planurilor inferioare ale gândirii.

17. Gândurile noastre se exprimă prin cuvinte. De aceea, dacă dorim să căpătăm acces la formele cele mai înalte ale adevărului, noi trebuie să ne selectăm cu cea mai mare atenţie cuvintele pe care le rostim şi care dau naştere imaginilor mentale pe care le cultivăm.

18. Această putere miraculoasă de a îmbrăca gândurile în cuvinte îl deosebeşte pe om de restul regatului animal. Mai mult, limbajul scris i-a permis omului să privească în trecutul său şi să contemple scenele emoţionante care au condus la actuala sa moştenire.

19. Prin intermediul aceluiaşi cuvânt scris, el a putut intra în comuniune cu cei mai mari scriitori şi gânditori ai tuturor timpurilor, ale căror scrieri nu sunt altceva decât o expresie a Minţii Universale care a încercat să îşi asume o formă prin intermediul minţii umane.

20. Aşa cum ştim, scopul Minţii Universale este manifestarea în formă, la fel ca şi cel al minţii individuale. Cuvântul nu este altceva decât o formă a gândului, ceea ce face ca o frază să fie o combinaţie de forme-gând. De aceea, dacă dorim ca idealul nostru să devină puternic şi frumos, noi trebuie să fim foarte precişi cu cuvintele cu ajutorul cărora construim acest templu. Acurateţea în alegerea cuvintelor şi în construirea frazelor reprezintă forma supremă a arhitecturii şi paşaportul care conduce către succes.

21. Cuvintele sunt gânduri. De aceea, ele conţin o putere invizibilă şi invincibilă care va sfârşi prin a le obiectiva într-o formă materială.

22. Cuvintele au puterea de a construi un palat mental care va dura de-a pururi, dar pot da naştere şi unei cocioabe care se va prăbuşi la cea mai mică pală de vânt. Ele pot desfăta ochii şi urechile, şi pot descrie întreaga cunoaştere, istoria trecutului, dar şi speranţele viitorului. Pe scurt, ele sunt mesageri vii care asigură naşterea tuturor activităţilor umane şi supraumane.

23. Frumuseţea cuvântului depinde de frumuseţea gândului care stă la baza lui. Puterea cuvântului depinde de puterea gândului care îl susţine. În sfârşit, puterea gândului depinde de vitalitatea lui.
Cum putem identifica un gând vital? Care sunt caracteristicile acestuia? La baza lui trebuie să stea cu siguranţă un principiu. Cum putem identifica însă acest principiu?

24. Există un principiu al matematicii, dar nu şi unul al erorii. Există un principiu al sănătăţii, dar nu şi unul al bolii. Există un principiu al adevărului, dar nu şi unul al necinstei. Există un principiu al luminii, dar nu şi unul al întunericului. În sfârşit, există un principiu al abundenţei, dar nu şi unul al sărăciei.

25. Cum putem fi noi siguri de afirmaţiile de mai sus? Simplu: dacă vom aplica în mod corect principiul matematicii, noi putem fi întotdeauna siguri de rezultatele obţinute. Oriunde există sănătate nu poate exista boala. Cine cunoaşte adevărul nu mai poate fi indus în eroare de minciună. Atunci când aprindem lumina, întunericul dispare de la sine. În sfârşit, acolo unde există abundenţă
nu mai poate exista sărăcie.

26. Toate aceste fapte sunt evidente de la sine, dar în mod regretabil, oamenii nu par să-şi dea seama şi de adevărul suprem potrivit căruia gândul la baza căruia există un principiu (pozitiv) conţine vitalitate, şi implicit viaţă, prinzând rădăcini şi înlocuind încet, dar sigur, orice gând negativ, care prin însăşi natura lui nu poate conţine niciun fel de vitalitate.

27. Acest mecanism funcţionează impecabil şi te poate ajuta să distrugi pentru totdeauna orice formă de discordie, orice lipsă şi orice limitare.

28. Nu există nici cea mai mică îndoială că cel „care este suficient de înţelept pentru a înţelege” recunoaşte cu uşurinţă puterea creatoare a gândului, pe care o foloseşte ca pe o armă invincibilă, devenind astfel stăpânul destinului său.

29. În lumea fizică există o lege a compensaţiei care spune că „apariţia unei cantităţi date de energie într-un anumit loc presupune dispariţia unei cantităţi egale de energie dintr-un alt loc”. Constatăm din nou că noi nu putem primi decât ceea ce oferim. Dacă ne asumăm o anumită acţiune, noi trebuie să ne asumăm inclusiv responsabilitatea care ne incumbă pentru consecinţele ei. Mintea subconştientă nu poate raţiona. Ea ne crede întotdeauna pe cuvânt.
Dacă i-am cerut ceva, noi vom primi cu siguranţă ceea ce i-am cerut. Omul doarme aşa cum îşi aşterne. Altfel spus, viaţa îi oferă exact destinul pe care şi l-a făurit singur prin gândurile sale.

30. De aceea, noi trebuie să ne exersăm luciditatea şi discernământul, astfel încât gândurile pe care le emitem să nu conţină acei germeni mentali, morali sau fizici cu care nu dorim să ne identificăm în viaţa noastră.

31. Viziunea interioară este acea facultate a minţii care ne permite să examinăm faptele şi condiţiile în care trăim pe termen lung. Din acest punct de vedere, ea reprezintă un fel de telescop uman, permiţându-ne să înţelegem dificultăţile şi posibilităţile pe care le vor genera toate demersurile noastre.

32. Viziunea interioară ne permite să ne pregătim în vederea obstacolelor cu care ne vom confrunta de-a lungul căii. În acest fel, noi le putem depăşi înainte ca ele să aibă posibilitatea de a ne face greutăţi reale.

33. Viziunea interioară ne permite să ne facem planuri în avantajul nostru şi să ne orientăm gândurile şi atenţia în direcţia justă, nu către acele canale care se vor dovedi mai târziu fundături şi din care ne va fi foarte greu să facem cale întoarsă.

34. De aceea, viziunea interioară este absolut necesară pentru obţinerea oricărei realizări măreţe. Cine dispune de ea poate pătrunde în orice câmp mental, îl poate explora şi şi-l poate apropria.

35. Viziunea interioară este produsul lumii interioare şi poate fi dezvoltată numai în tăcere, prin concentrare.

36. Ca exerciţiu , îţi propun să te concentrezi asupra viziunii interioare. Asumă-ţi poziţia de meditaţie obişnuită şi concentrează-te asupra faptului că pentru a obţine cunoaşterea puterii creatoare a gândului nu trebuie să posezi arta de a gândi. Focalizează-ţi atenţia asupra faptului că nicio cunoaştere nu se poate aplica singură, că acţiunile tale nu sunt guvernate de cunoaştere, ci de obişnuinţe, de precedente şi de cutume, că singura modalitate de a aplica în mod concret această cunoaştere constă într-un efort conştient şi determinat.
Concentrează-te asupra faptului că dacă nu este folosită,cunoaşterea părăseşte mintea. Valoarea unei informaţii rezidă numai în aplicarea ei. Continuă să te focalizezi asupra acestor gânduri până când vei dobândi o viziune interioară suficient de profundă pentru a-ţi formula un program bine definit de aplicare a acestui principiu pentru rezolvarea problemelor tale particulare.

„Gândeşte adevărul, iar gândurile tale îi vor
hrăni pe cei flămânzi. Rosteşte adevărul, iar
cuvintele tale vor germina şi vor produce roade.
Trăieşte întru adevăr, iar viaţa ta se va transforma
într-un crez nobil şi sublim”.
-Horatio Bonar

Charles F. Haanel

Pentru a fi echilibraţi şi pentru a fi în armonie cu legea naturală, trebuie să fim capabili să dăm şi să primim. A da sau a ajuta, fie că oferi dragoste, timp, bani sau talent, creează un gol care îţi dă posibilitatea să primeşti mai mult din ceea ce dai. Primind îndatoritor, în schimb, te umpli din nou pentru a da şi mai mult. Serviciul este deci parte dintr-un ciclu natural al universului şi o parte importantă din sănătatea ta fizică, psihologică, spirituală şi chiar financiară.
Principiul serviciului se rezumă perfect în fraza: „Cum dai, aşa primeşti”
Maestrul Stephen Co, Eric. B. Robins,John Merryman

loading...

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.