Legile gândirii înalte

gândirii Gândul este cel care modelează omul.Imaginaţia poate face adevărate minuni. Prezentul vostru este rezultatul gândurilor voastre anterioare, iar viitorul îşi are sămânţa în gândurile voastre actuale. Dacă gândiţi corect, veţi gândi şi acţiona corect. Vorbirea şi acţiunea întotdeauna urmează gândirii.

Înţelegeţi legile gândirii. Fiecare om ar trebui să aibă o înţelegere atotcuprinzătoare asupra legilor gândirii şi a utilizării lor. Doar astfel va putea el să trăiască în această lume fericit şi senin. El poate folosi aceste forţe ca pe un sprijin care să servească scopurilor sale într-o manieră optimă. Pe de altă parte, el poate neutraliza forţele ostile sau curentele antagoniste. La fel cum peştele ştie să înainteze împotriva curentului, va putea şi el să învingă curenţii ostili, adaptându-se acolo unde este cazul şi protejându-se prin folosirea unor metode şi precauţii speciale. Altfel el va deveni un sclav, care va fi măturat de colo-colo de către diferiţii curenţi cu care se intersectează; asemenea oameni, chiar când sunt bogaţi şi posedă totul, se simt nefericiţi şi trişti. Căpitanul unui vas îşi poate conduce lin corabia numai dacă cunoaşte legile navigaţiei, capcanele mării, căile şi curenţii oceanici. Altfel vasul său îşi va pierde busola, navigând în derivă, până când se va izbi de vreun iceberg sau de vreo stâncă, eşuând. În mod asemănător, navigatorul înţelept ce pluteşte prin oceanul vieţii, trăieşte în calm şi linişte, şi îşi atinge întotdeauna scopurile vieţii – atunci când are o cunoaştere detaliată asupra Legilor Naturii şi ale Gândirii. Cel care cunoaşte Legile Gândirii îşi poate modela caracterul exact aşa cum doreşte. De aceea, deveniţi o încarnare a binelui; gândiţi numai bine, faceţi numai bine.

Serviţi, iubiţi, dăruiţi. Căutaţi fericirea altora, căci ceea ce veţi culege va fi propria voastră fericire. Circumstanţele vieţii, oportunităţile şi mediul vă vor deveni atunci favorabile. Dacă preferaţi să îi răniţi pe cei din jur, provocând scandal, confuzie, răspândind zvonuri, lovind pe la spate, dacă îi exploataţi pe ceilalţi, dacă le luaţi proprietatea prin mijloace nepermise, dacă tot ceea ce faceţi cauzează doar durere, durere veţi culege. Cu timpul, circumstanţele vă vor deveni nefavorabile, iar mediul ostil. Aceasta este legea naturii şi a gândirii. Aşa cum vă puteţi clădi un caracter bun sau rău printr-o gândire sublimă sau abjectă, la fel, vă puteţi modela circumstanţele favorabile ori nefavorabile prin acţiunile voastre bune sau rele. Un om ce posedă un mental discriminativ este întotdeauna atent, vigilent şi circumspect. El îşi struneşte cu grijă gândurile, adâncindu-se în introspecţie ca să înţeleagă mai bine. El ştie ce procese au loc în uzina sa mentală, ce VRITTI sau GUNA îl domină la un anumit moment. El nu permite nici măcar unui singur gând malefic să pătrundă prin porţile uzinei sale mentale, ci le striveşte încă de la rădăcină. Gândind întotdeauna numai binele, supraveghindu-şi natura gândurilor prin introspecţie, omul discriminativ îşi clădeşte un caracter nobil, croindu-şi astfel un destin înalt. El nu vorbeşte mult, şi este întotdeauna foarte atent cu cuvintele care îi ies pe gură. Vorbirea sa e dulce şi plină de iubire. El nu rosteşte niciodată cuvinte dure, care ar putea răni pe alţii. Răbdarea, compasiunea, iubirea şi adevărul răzbat întotdeauna din spusele lui; de aceea, el produce o impresie profundă şi favorabilă în minţile celorlalţi.

loading...

Legile gândirii înalte. Omul devine ceea ce el gândeşte. Cum îi sunt gândurile, aşa îi va fi şi viaţa. Gândirea orientată exclusiv asupra obiectelor lumii exterioare înseamnă durere. Prin însuşi actul gândirii, omul este înlănţuit în materie. Gândul pur, interiorizat, este în schimb o forţă mai puternică decât electricitatea. Cel care ştie să îşi liniştească mintea, va fi fericit şi liber de-a pururi. Manifestaţi-vă toată voinţa în scopul cuceririi propriei voastre minţi. Aceasta este adevărata bărbăţie. Negarea eului limitat este un mijloc de purificare şirafinare a minţii. Gândurile trebuie mai întâi purificate, iar apoi liniştite, căci numai o minte perfect calmă va putea înlătura vălurile ignoranţei.
Aspectul subtil al alimentelor cu care ne hrănim formează mintea.Dar hrana nu este numai ceea ce noi mâncăm, ci tot ceea ce lăsăm să intre în noi prin intermediul simţurilor. Învăţaţi să îl vedeţi pe Dumnezeu pretutindeni. Aceasta este adevărata hrană a ochiului. Puritatea gândului depinde de puritatea hranei. Puteţi vedea, auzi, simţi gustul mai bine, dacă menţineţi în permanenţă gânduri sublime, divine.Dacă priviţi un obiect printr-un filtru de sticlă verde sau roşie, el vă va apare colorat în verde sau roşu. La fel, şi obiectele lumii exterioare sunt colorate de dorinţele voastre prin intermediul filtrului mental. Toate stările mentale sunt tranzitorii; ele nu pot produce decât durere şi tristeţe.

Bucuraţi-vă de libertatea gândirii. Eliberaţi-vă de sclavia prejudecăţilor ce înăbuşă intelectul şi întunecă gândurile. Gândiţi-vă la Atman (Sinele Suprem, Spiritul nemuritor ce există în fiecare om). Aceasta este gândirea corectă. Atman se revelează pe Sine după purificarea gândurilor. Când mintea este senină, eliberată de dorinţe, de motive, de speranţe, de obligaţii şi restricţii, de orice fel de gând – atunci, Supremul Atman străluceşte. Sufletul trăieşte experienţa extazului. Şi voi puteţi trăi viaţa pe care o duc sfinţii. Dar nu veţi obţine o victorie sigură şi permanentă până când nu vă veţi fi cucerit mintea, gândurile şi egoul inferior.

Gândul – un bumerang. Fiţi întotdeauna atenţi la ceea ce gândiţi, căci tot ceea ce iese din mintea voastră se întoarce înapoi. Orice gând pe care îl emiteţi este un bumerang. Dacă urâţi pe cineva, ura se va întoarce împotriva voastră. Dacă iubiţi, veţi primi înapoi iubire. Un gând rău este de trei ori blestemat. În primul rând, el îl răneşte pe emitent, afectându-i corpul mental. În al doilea rând, el îl răneşte pe cel căruia îi este adresat. În sfârşit, el face rău întregii umanităţi prin vicierea atmosferei sale mentale. Dacă întreţineţi gânduri de ură, sunteţi deopotrivă un criminal, căci gândurile voastre ucid în lumea lor, dar şi un sinucigaş, căci ele se întorc împotriva voastră. În plus, o minte angrenată în gânduri malefice acţionează ca un magnet, atrăgând gânduri similare şi amplificând astfel răul iniţial. Gândurile rele aruncate în atmosfera mentală otrăvesc minţile receptive. Iar cum gândul este rădăcina acţiunii, menţinerea persistentă a unui gând rău va conduce în timp la comiterea unor acţiuni criminale.

Gândurile şi valurile mării. Gândurile sunt precum valurile unui ocean. Ele sunt nenumărate. Cucerirea lor vi se va părea la început o încercare disperată, fără şanse autentice de succes. Unele gânduri vor rezista voinţei voastre, în timp ce altele vor ţâşni năvalnic exact atunci când credeaţi că aţi învins. Vechile gânduri suprimate vor apare din nou după câtva timp. Cu toate acestea, nu trebuie să disperaţi: puterea lăuntrică spirituală se dobândeşte gradat. Veţi reuşi cu siguranţă până la sfârşit. Toţi marii yoghini de altădată au atins realizările lor sublime doar după ce au trecut prin aceleaşi dificultăţi.

Procesul de distrugere a clişeelor mentale este dificil şi îndelungat. Ansamblul gândurilor nu poate fi distrus într-o zi sau două. De aceea, nu trebuie să renunţaţi la practică după apariţia primelor dificultăţi. Prima încercare ar trebui să fie reducerea dorinţelor, căci ea va genera o scădere automată a gândurilor. Apoi, gradat, ele vor dispărea.

Culoarea şi influenţa gândurilor divine. BUDDHA obişnuia să afirme: “Tot ceea ce suntem este format din gândurile noastre”. Acestea sunt adevărata cauză a ciclului renaşterilor. De aceea, noi trebuie să purificăm aceste gânduri. Atunci când ne aflăm în preajma unui înţelept, simţim o stare incredibilă de calm; pe când atunci când ne aflăm în compania unui om egoist sau rău, nu ne simţim în largul nostru. Explicaţia constă în interferarea aurei noastre cu aura înţeleptului, ce emite vibraţii de pace şi linişte, ori cu aura egoistului, ce emite vibraţii malefice ale unor gânduri rele.

Unul din efectele gândurilor este crearea unei forme definite. Calitatea şi natura gândului îi determină acestuia culoarea şi claritatea formei-gând. O formă-gând este o entitate vie ce are o puternică tendinţă de a împlini intenţia autorului ei. De pildă, formele-gând albastre denotă devoţiune. Formele-gând ale renunţării de sine au cel mai frumos azuriu imaginabil, înconjurat de un halou alb-strălucitor. Formele-gând ale egoismului, orgoliului şi mâniei au, respectiv o culoare gri-maronie, portocalie şi roşie.
Suntem întotdeauna înconjuraţi de aceste forme-gând iar minţile noastre sunt serios afectate de ele. Nici măcar un sfert din minţile noastre nu ne aparţin, ci le culegem pur şi simplu din atmosfera mentală. Majoritatea sunt gânduri rele. De aceea, este de preferat să rostim mereu în gând numele lui Dumnezeu, căci asta ne va proteja.

Aura şi dinamica unei minţi dezvoltate. Influenţa înaltă pe care o exercită o minte înalt dezvoltată
asupra uneia mai puţin dezvoltate trebuie subliniată în mod deosebit. Este imposibil să descrii în cuvinte ce înseamnă să fii în prezenţa unui maestru, sau a unui adept avansat. Chiar dacă ei vorbesc rareori, prezenţa lor dăruieşte o senzaţie copleşitoare iar minţile celor din jur se umplu de inspiraţii nebănuite. Mintea poartă în sine aura psihică şi mentală. Termenul sanscrit pentru aură este Tejas. El înseamnă strălucirea sau haloul ce emană din fenomenul minţii. La cei care au căutat dezvoltarea plenară a minţii lor, această aură este extrem de strălucitoare. Ea are puterea de a călători la mare distanţă şi de a afecta benefic mulţimi mari de oameni, dacă aceştia au privilegiul de a intra sub influenţa ei directă. Mai trebuie să menţionăm că aura spirituală este infinit mai puternică decât
orice aură psihică, PRANA-ică (energetică) sau mentală.

Mişcarea gândurilor şi a stărilor. Oamenii ce au gânduri sau stări întunecate atrag către sine lucruri întunecate şi gânduri malefice d.e la alte persoane şi din înregistrările AKASHA-ice păstrate în eterul fizic. Cei care au o fire tonică, încrezătoare şi voioasă atrag la rândul lor gânduri similare. De aceea, ei ating mereu succesul în tot ceea ce întreprind. Oamenii care întreţin stări negative, de depresiune, mânie sau ură, îi rănesc în mod deliberat pe alţii, căci îi infestează cu gândurile lor malefice, distructive, pe care le sădesc în subconştientul acestora. Ei se fac astfel vinovaţi de un rău uriaş pe care îl produc lumii gândurilor. Oamenii veseli şi fericiţi sunt o binecuvântare pentru societate, căci ei aduc fericirea şi altora. Aşa cum o femeie frumoasă şi conştientă de frumuseţea ei refuză să iasă în public sau îşi acoperă faţa atunci când i-a ieşit un coş pe nas, la fel ar trebui să evitaţi şi voi să ieşiţi în public şi să vă amestecaţi cu prietenii atunci când sunteţi deprimat, sau când aveţi gânduri de ură ori gelozie, căci atunci veţi fi o ameninţare pentru toţi cei din jur, pe care i-aţi putea infesta.

Mişcarea gândurilor prin univers. După ce au părăsit creierul, gândurile încep să hoinărească. Când un gând, bun sau rău, este emis de mintea unei persoane, el dă naştere unor vibraţii în MANAS sau atmosfera mentală, ce pot călători oricât de departe în toate direcţiile. Un înţelept trăind în Himalaya poate astfel trimite un gând puternic în orice colţ din America. Cel ce urmăreşte să se purifice în sihăstrie, purifică de fapt întreaga lume, căci nimeni nu poate împiedica aceste gânduri pure să influenţeze pe toţi cei ce doresc să le primească. Aşa cum soarele continuă să transforme în vapori fiecare picătură de apă de pe pământ, iar aceşti vapori se ridică unindu-se şi formând asfel norii, la fel toate gândurile pure pe care voi le proiectaţi se vor ridica în spaţiul mental, vor întâlni gândurile similare emise de cei care se aseamănă cu voi, iar în final, aceste gânduri divine vor coborî ca o ploaie mentală de o forţă copleşitoare, pentru a numici forţele (gândurile) malefice.~Swami Sivananda

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.