Utilizarea puterii omnipotente

putereDe-a lungul întregii sale istorii, omul a crezut într-o putere invizibilă, care a permis crearea şi recrearea tuturor lucrurilor.
Noi putem personaliza această putere, numind-o Dumnezeu, sau o putem privi ca pe o esenţă, ca pe un spirit care penetrează întreaga realitate. În ambele cazuri, efectul este acelaşi.

Din perspectiva individului, principiul personal este cel obiectiv, fizic şi vizibil, care poate fi cunoscut cu ajutorul simţurilor. Acest principiu personal este alcătuit dintr-un corp, un creier şi un sistem nervos.
Principiul subiectiv este prin excelenţă spiritual, invizibil şi impersonal.
Principiul personal este conştient, tocmai pentru că reprezintă o entitate personală.

Având aceeaşi natură şi aceeaşi calitate ca şi orice altă fiinţă, principiul impersonal nu este conştient de sine, motiv pentru care a fost denumit subconştient.
Principiul personal sau conştient are o putere a voinţei şi capacitatea de a alege. De aceea, el poate discrimina în alegerea metodelor prin care îşi poate rezolva dificultăţile.

Fiind una cu sursa şi cu originea tuturor puterilor, principiul impersonal sau spiritual nu dispune de o asemenea capacitate de a alege. În schimb, el are la dispoziţie resurse infinite, putând genera rezultate prin metode pe care mintea umană individuală nu şi le poate nici măcar imagina.

După cum putem vedea, omul dispune de privilegiul de a depinde de voinţa sa, cu toate limitările şi înţelegerile ei greşite, dar şi pe acela de a utiliza potenţialul infinit prin apelarea la mintea sa subconştientă.
Aceasta este explicaţia ştiinţifică a minunatei puteri care i-a fost pusă la dispoziţie omului, cu singura condiţie ca acesta să o înţeleagă, să o aprecieze şi să o recunoască.
Voi indica în cele ce urmeaza una din metodele prin care această putere omnipotentă poate fi utilizată. Sunt onorat să îţi transmit în continuare această metodă.

1. Vizualizarea este procesul de producere a unor imagini mentale care vor servi drept tipare sau matriţe pentru modelarea viitorului tău.

2. De aceea, structurează-ţi cât mai clar şi mai frumos acest tipar.
Nu te teme să îţi concepi un viitor cât mai măreţ cu putinţă.
Reţine: singurele tale limite sunt cele impuse de tine însuţi. În ceea ce priveşte costurile şi materialele, tu nu ai practic nicio limită. Tot ce trebuie să faci este să te aprovizionezi din depozitul infinit şi să îţi construieşti tiparul dorit în imaginaţia ta. Numai în acest fel se va putea materializa el mai apoi.

3. Construieşte-ţi o imagine cât mai clară şi mai precisă, apoi susţine-o ferm în minte. Procedând în acest fel, vei începe să atragi din ce în ce mai mult către tine o realitate corespondentă. Tu poţi fi „orice îţi doreşti să fii”.

4. Mai există un aspect psihologic binecunoscut, dar din păcate prea puţin aplicat. Simpla lui lectură nu va aduce niciodată rezultatele dorite. Ea nu te ajută nici măcar să îţi construieşti imaginea mentală, necum să o şi manifeşti în realitate. Singura metodă prin care poţi materializa realitatea dorită este munca mentală asiduă. În mod regretabil, puţini oameni sunt dispuşi să facă această efort.

5. Primul şi cel mai important pas este idealizarea. Acesta reprezintă planul după care îţi vei construi realitatea dorită. De aceea, el trebuie să fie solid şi permanent. Atunci când face planul unei clădiri cu 30 de etaje, un arhitect îşi imaginează în amănunt fiecare detaliu. În mod similar, atunci când îşi propune să construiască un pod, un inginer calculează puterea de rezistenţă a tuturor părţilor separate ale acestuia.

6. Atât arhitectul cât şi inginerul vizualizează proiectul final în toate detaliile înainte să facă vreun pas concret în procesul de construcţie.
La fel trebuie să procedezi şi tu cu situaţia pe care ţi-o doreşti. Imaginându-ţi mental obţinerea rezultatului dorit, tu plantezi o sămânţă. Înainte de a obţine recolta, tu doreşti să ştii ce anume semeni. Acesta este procesul de Idealizare. Dacă nu eşti încă sigur de ceea ce îţi doreşti, întoarce-te pe scaunul de meditaţie până când imaginea devine perfect clară. Treptat, ea ţi se va revela din ce în ce mai limpede. La început va părea neclară, dar pe măsură ce vei persevera, forma ei va deveni din ce în ce mai detaliată. Procedând în acest fel, îţi vei dezvolta gradat puterea prin care vei putea formula planuri capabile să se materializeze în lumea obiectivă. Altfel spus, vei şti dinainte ceea ce îţi rezervă viitorul.

Related:  Manifestă-ţi dorinţele

7. Urmează apoi procesul vizualizării. Imaginea contemplată trebuie să devină din ce în ce mai completă, mai detaliată. Pe măsură ce aceste detalii îţi vor deveni din ce în ce mai limpezi, ţi se vor revela şi mijloacele prin care le poţi pune în aplicare. Fiecare pas nou va conduce la următorul. Gândul conduce la acţiune, acţiunea revelează metodele, metodele atrag prieteni, care atrag la rândul lor circumstanţe, şi astfel, până să-ţi dai seama, te vei afla deja în cea de-a treia etapă, cea finală, a materializării.

8. Cu toţii suntem de acord că însuşi universul a fost conceput mai întâi la nivel mental, înainte de a fi căpătat actuala sa formă materială.
Dacă vom urma liniile directoare ale Creatorului , vom descoperi că gândurile noastre capătă formă, la fel cum a căpătat şi universul. Aceeaşi minte care a creat universul operează prin intermediul fiecărui individ în parte. Nu există nicio diferenţă de natură sau de calitate între mintea individuală şi cea universală. Singura diferenţă este de grad.

9. Înainte de a trece la construcţia propriu-zisă, arhitectul vizualizează clădirea. El o vede cu ochii minţii, aşa cum îşi doreşte să fie. Gândul lui devine astfel tiparul care va da formă noii clădiri.
În funcţie de acest gând, clădirea va fi înaltă sau joasă, frumoasă sau banală. Viziunea arhitectului începe pe planşetă. Abia apoi foloseşte el materialele necesare, iar clădirea prinde o formă concretă.

10. Exact la fel procedează un inventator înainte de a crea o nouă invenţie. Spre exemplu, Nikola Tesla*, unul dintre cei mai mari inventatori ai tuturor timpurilor, un om cu un intelect uriaş, care a reuşit să creeze cele mai uimitoare realităţi, întotdeauna îşi vizualizează invenţiile înainte de a începe să lucreze concret la ele. El nu se grăbeşte niciodată să le dea formă numai pentru a-şi pierde apoi timpul corectându-le defectele. După ce îşi construieşte ideea în imaginaţia sa, el o menţine acolo ca o imagine mentală, reconstruind-o şi îmbunătăţind-o prin gândurile sale. „În acest fel, scrie el în Electrical Experiment, îmi pot dezvolta şi perfecţiona rapid ideea iniţială fără să ating niciun prototip concret. După ce am reuşit să aduc invenţiei mele toate îmbunătăţirile la care mă pot gândi, nemaigăsindu-i niciun defect, trec în sfârşit la transpunerea în realitate a proiectului meu mental. Invariabil, prototipul concret funcţionează exact aşa cum mi-am imaginat eu. În 20 de ani de activitate nu a existat nici măcar o singură excepţie de la această regulă”.

11. Dacă vei urma în mod conştient aceste linii directoare, îţi vei putea dezvolta Credinţa, acea Credinţă care reprezintă „substanţa speranţelor noastre şi dovada lucrurilor care nu există încă”. Îţi vei putea dezvolta astfel încrederea, acea încredere care conduce la rezistenţă şi la curaj. Îţi vei putea dezvolta acea putere de concentrare care îţi va permite să excluzi toate celelalte gânduri, cu excepţia celor asociate cu scopul pe care ţi l-ai propus.

12. Legea afirmă că gândul are tendinţa să se manifeste în formă, şi numai cel care ştie cum să fie un gânditor divin şi care îşi poate controla propriile gânduri poate lua locul Maestrului, vorbind cu autoritatea acestuia.

13. Claritatea şi corectitudinea nu pot fi obţinute decât prin menţinerea repetată a imaginii dorite în minte. Cu cât această acţiune este repetată mai des, cu atât mai clară devine imaginea şi cu atât mai precisă devine materializarea ei. Înainte ca ideea ta să poată prinde viaţă în lumea exterioară, tu trebuie să o menţii mai întâi ferm în lumea ta mentală sau lăuntrică. Nici chiar în această lume mentală nu vei putea construi însă ceva de valoare dacă nu vei dispune de materialele necesare. Dacă dispui de aceste materiale, tu poţi construi orice îţi propui. Mai întâi de toate trebuie să îţi asiguri însă aceste materiale. Nimeni nu poate face o haină de gală dintr-o zdreanţă.

Related:  Binecuvantarea

14. Dacă dispui de el, materialul tău va fi lucrat de milioane de lucrători mentali tăcuţi, care îi vor da formă imaginii pe care o ai în minte.

15. Gândeşte-te puţin! Tu dispui de peste cinci milioane de astfel de lucrători mentali, gata oricând să muncească pentru tine. Aceştia sunt celulele creierului tău. Pe lângă aceştia mai există cel puţin tot atâţia care alcătuiesc o forţă de rezervă, gata oricând să intre în acţiune la cea mai mică nevoie a ta. Puterea ta de a gândi este practic nelimitată. Altfel spus, puterea ta de a crea materialul necesar pentru a-ţi construi mediul dorit este practic nelimitată.

16. Pe lângă aceste milioane de lucrători mentali, tu dispui de miliarde de alţi lucrători mentali în interiorul corpului, fiecare fiind înzestrat cu o inteligenţă suficient de mare pentru a putea înţelege şi pentru a acţiona ţinând cont de mesajele primite de la creier.
Aceste celule sunt ocupate de regulă cu crearea şi cu recrearea corpului tău, dar pe lângă această activitate desfăşoară inclusiv o muncă de natură psihică, putând atrage către sine substanţa necesară pentru o dezvoltare perfectă.

17. Ele fac acest lucru aplicând aceeaşi lege pe care o aplică toate formele de viaţă pentru a atrage către sine materialele necesare creşterii. Stejarul, trandafirul, liliacul – toate au nevoie de anumite materiale pentru a se dezvolta şi pentru a atinge expresia lor perfectă. Ele îşi asigură aceste materiale prin cererea lor tăcută,adică aplicând Legea Atracţiei. Aceasta reprezintă cea mai sigură metodă pe care o poţi aplica la rândul tău pentru a-ţi asigura dezvoltarea completa.

18. Începe aşadar prin a-ţi structura o Imagine Mentală cât mai clară. Vizualizează toate detaliile ei şi susţine-o ferm în mintea ta. În acest fel, vei atrage către tine mijloacele necesare pentru materializarea ei. Oferta răspunde întotdeauna cererii. La momentul potrivit, vei fi condus către destinaţia dorită. Dorinţa ta Arzătoare va conduce la o Aşteptare plină de Încredere, pe care va trebui să o susţii printr-o Cerere Fermă. Aceste trei principii nu pot conduce decât la Realizare, căci Dorinţa Arzătoare reprezintă emoţia, Aşteptarea plină de Încredere simbolizează gândirea, iar Cererea Fermă voinţa. Or, aşa cum am văzut, emoţia îi conferă gândului vitalitate, iar voinţa îl menţine ferm până când Legea Creşterii îl transformă în realitate.

19. Nu este uimitor faptul că omul dispune de o putere atât de uriaşă şi de facultăţi atât de transcendente, de care nu ştie însă nimic?
Nu ţi se pare curios faptul că noi am fost învăţaţi dintotdeauna să căutăm puterea „în afară”? Ni s-a spus că căutăm oriunde altundeva numai în interior nu, iar dacă această putere s-a manifestat vreodată în viaţa noastră, ni s-a spus că ea este supranaturală.

20. Există mulţi oameni care au ajuns să înţeleagă această putere uimitoare şi care fac eforturi serioase pentru a se bucura de starea de sănătate dorită, de putere şi de alte condiţii favorabile, dar care, din păcate, eşuează, cel puţin la prima vedere. Ei nu par să fie capabili să pună corect în aplicare Legea. În aproape toate cazurile de acest fel, dificultatea rezidă în faptul că ei caută răspunsurile în afara lor. Ei îşi doresc bani, putere, sănătate şi abundenţă, dar nu îşi dau seama că toate acestea reprezintă simple efecte, care nu se pot produce decât dacă sunt generate de o cauză corespondentă.

21. Cei care nu sunt deloc preocupaţi de lumea exterioară „nu caută decât să cunoască adevărul, să descopere înţelepciunea. Atunci când o descoperă, ei constată că aceasta le dezvăluie inclusiv sursa tuturor puterilor, care le permite să obţină în plan exterior tot ceea ce îşi doresc în sinea lor. Acest adevăr îşi găseşte expresia în scopurile lor nobile şi în acţiunile lor curajoase”.

Related:  Nutritia, privita ca o activitate spirituala . Cum mancati ?

22. Limitează-ţi actul creator la idealuri. Nu acorda nicio atenţie condiţiilor exterioare. Construieşte-ţi o lume interioară frumoasă şi opulentă, iar lumea exterioară va copia acest model. Vei căpăta astfel puterea de a crea idealuri, dar aceste idealuri vor fi proiectate în lumea exterioară a efectelor.

23. Spre exemplu, să spunem că un om are o datorie. El se gândeşte în permanenţă la datoria sa, se concentrează asupra ei, atrăgând astfel o mărire a datoriei, nicidecum o reducere a ei. El pune astfel în aplicare măreaţa Lege a Atracţiei, rezultatul fiind inevitabil: concentrarea asupra pierderii nu poate conduce decât la o pierdere încă şi mai mare.

24. Care este principiul corect? Concentrează-te întotdeauna asupra lucrurilor pe care le doreşti, nu asupra celor pe care nu le doreşti.
Gândeşte-te la abundenţă. Concepe metode şi planuri prin care să activezi Legea Abundenţei. Vizualizează condiţiile pe care le va crea această lege în viaţa ta, şi astfel, vei ajunge să te bucuri de ele.

25. Dacă Legea Atracţiei operează perfect în cazul sărăciei, lipsurilor şi limitărilor, atrăgând aceste nenorociri asupra celor care se gândesc constant la ele, cultivând gânduri de lipsă şi de teamă, ea poate opera la fel de bine şi în sens invers, atrăgând abundenţa şi opulenţa în viaţa celor care cultivă gânduri de curaj şi de putere.

26. Această metodă li se pare foarte dificilă multor oameni. Ei sunt prea anxioşi, manifestând gânduri de teamă şi de nemulţumire. Ei sunt la fel ca nişte copii care plantează o sămânţă, după care scurmă la fiecare sfert de oră pământul pentru a vedea dacă aceasta a început să crească. În mod evident, în astfel de condiţii sămânţa nu va creşte niciodată. din păcate, exact aşa procedează cei mai mulţi dintre oameni în lumea lor mentală.

27. După ce plantăm sămânţa, noi trebuie să o lăsăm netulburată.
Asta nu înseamnă că nu mai trebuie să facem nimic. Dimpotrivă, putem face foarte multe lucruri, muncind mai mult decât oricând înainte. În cazul în care cultivăm atitudinea mentală justă, în faţa noastră se deschid continuu noi oportunităţi, noi uşi. Singurul lucru de care avem nevoie este o minte deschisă. De aceea, fii pregătit să acţionezi atunci când soseşte momentul.

28. Forţa gândirii este cel mai puternic instrument care permite obţinerea cunoaşterii. Dacă este corect concentrată, ea poate rezolva orice problemă. Nimic nu este mai presus de puterea înţelegerii umane, dar pentru a struni forţa gândurilor şi pentru a o pune la treabă în direcţia dorită de noi este nevoie de foarte multă muncă.

29. Reţine: gândul este focul care creează aburul ce pune în mişcare roata norocului, de care depind toate experienţele tale.

30. Pune-ţi următoarele întrebări, apoi aşteaptă în tăcere răspunsul: îţi cunoşti şi îţi conştientizezi sinele interior? Îţi afirmi acest sine, sau te iei după restul turmei? Aminteşte-ţi că o turmă este întotdeauna condusă; ea nu poate conduce niciodată. La urma urmelor, majoritatea a fost aceea care s-a opus din răsputeri motorului cu aburi, electricităţii şi tuturor celorlalte invenţii care au condus la progresul umanităţii.

* Nikola Tesla (1856-1943) a fost un inventator american, de origine român din Serbia care a descoperit câmpul magnetic rotativ, care stă la baza tuturor motoarelor cu curent alternativ. În anul 1891 el a inventat bobina Tesla, o bobină de inducţie folosită pe scară largă în tehnologia radio. La moartea sa, trei laureaţi ai premiului Nobel i-au adus tributul lor, considerându-l pe Tesla „unul dintre cele mai măreţe intelecte ale lumii, care a pavat drumul pentru multe din invenţiile tehnologice ale epocii moderne”.
Charles F. Haanel

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.