Seminţele spirituale

Lightbody.6jpgGândurile reprezintă seminţe spirituale. Dacă sunt sădite în mintea subconştientă, acestea au tendinţa să încolţească şi să crească. Din păcate, fructele lor nu sunt întotdeauna pe placul nostru. În general, diferitele forme de inflamaţii, paraliziile, nervozitatea şi majoritatea bolilor sunt consecinţa fricii,a grijilor,anxietăţii,geloziei, invidiei, urii şi a altor gânduri similare.
Procesele vieţii sunt activate prin două metode distincte: pe de o parte, acumularea şi digerarea substanţelor nutritive necesare pentru construirea celulelor, iar pe de altă parte, dizolvarea şi eliminarea deşeurilor.
Întreaga viaţă are la bază aceste două tipuri de activitate, una constructivă şi cealaltă distructivă. Dat fiind că hrana, aerul şi apa sunt singurele necesităţi pentru construirea celulelor, am putea crede că problema prelungirii indefinite a vieţii nu este deloc dificilă.
Oricât de ciudat ar părea, cauza tuturor bolilor este cea de-a doua activitate, cea distructivă, cu foarte rare excepţii. Deşeurile şi toxinele se acumulează şi saturează ţesuturile, generând un fenomen de autointoxicare. Aceasta poate fi parţială sau generală. În primul caz, tulburarea produsă va fi locală. În cel de-al doilea, ea va afecta întregul organism.
Atunci când vorbim de vindecare, problema pe care trebuie să o rezolvăm este aşadar aceea a amplificării fluxului de energie vitală în cadrul sistemului. Acest lucru poate fi realizat numai prin eliminarea gândurilor de teamă, de îngrijorare, de anxietate, de gelozie, de invidie, de ură şi a altor asemenea gânduri distructive, care tind să obosească şi să tulbure activitatea nervilor şi a glandelor care controlează excreţia şi eliminarea substanţelor toxice şi a deşeurilor.„Alimentele nutritive şi tonicele întăritoare” nu pot conferi viaţă, întrucât ele nu sunt decât manifestări secundare ale vieţii. Manifestarea primordială a vieţii şi felul în care poţi intra în contact cu ea vor fi explicate în continuare, în rândurile de mai jos, pe care am privilegiul de a ţi le prezenta.

1. Cunoaşterea are o valoare nepreţuită, întrucât aplicarea ei permite construirea viitorului dorit. Atunci când vom înţelege că actualul nostru caracter, actualul mediu în care trăim, actualele noastre capacităţi şi actuala noastră stare de sănătate sunt rezultatul modului nostru de a gândi din trecut, noi vom începe să preţuim altfel valoarea cunoaşterii.

2. Dacă starea sănătăţii noastre nu este tocmai aceea pe care ne-am dori-o, cel mai bun remediu constă în a ne examina propriul mod de a gândi. Îţi reamintesc în această direcţie că orice gând generează o impresie asupra minţii şi fiecare impresie reprezintă o sămânţă care se afundă în subconştient şi dă naştere acolo unei tendinţe. Această tendinţă este de a atrage alte gânduri similare. Până să ne dăm seama, noi ne trezim cu o întreagă recoltă ce trebuie strânsă.

3. Dacă gândurile noastre conţin seminţe ale bolii, noi vom recolta boli, degradare corporală, slăbiciuni şi eşecuri. De aceea, întrebările pe care ar trebui să ni le punem în permanenţă sunt: ce fel de seminţe sădim? Ce fel de viitor ne creăm? Ce vom recolta?

4. Dacă dorim să ne schimbăm o anumită condiţie fizică, cea mai bună metodă este vizualizarea. Construieşte-ţi o imagine mentală a perfecţiunii fizice şi susţine-o în minte până când aceasta este absorbită de conştiinţă. Mulţi oameni au reuşit în numai câteva săptămâni să îşi vindece diferite boli cronice aplicând această metodă. Cât despre afecţiunile obişnuite, acestea pot fi anihilate în numai câteva zile, iar uneori chiar într-un interval de ordinul minutelor.

5. Mintea îşi exercită acest control asupra corpului fizic prin intermediul legii vibraţiilor. Noi ştim că orice acţiune mentală reprezintă o vibraţie şi că orice formă este pur şi simplu o formă de mişcare, adică o rată a vibraţiei. De aceea, orice vibraţie modifică instantaneu fiecare atom al corpului, fiecare celulă şi fiecare reacţie chimică din organism.

6. Toate lucrurile care există în univers sunt ceea ce sunt exclusiv datorită ratei lor vibratorii. Dacă schimbăm această rată, noi schimbăm practic natura, calitatea şi forma. Imensa panoramă a naturii, deopotrivă cea vizibilă şi cea invizibilă, este modificată constant prin simpla schimbare a ratei vibratorii. Gândul însuşi reprezintă o vibraţie, aşa că noi putem aplica această metodă inclusiv în cazul lui. Dacă îi vom schimba vibraţia, noi vom putea produce orice condiţie fizică pe care ne-o dorim la nivelul corpului nostru.

7. Toţi oamenii folosesc această putere clipă de clipă. Drama este că majoritatea o folosesc inconştient, generând astfel rezultate nedorite. Dacă ar folosi-o inteligent, puterea ar genera numai rezultate pozitive. Acest lucru nu este nici măcar dificil, întrucât cu toţii am acumulat suficientă experienţă pentru a şti ce anume produce vibraţii plăcute în interiorul corpului nostru, dar şi cauzele care ne produc senzaţii neplăcute şi dezagreabile.

8. Aşadar, tot ce trebuie să facem este să ne consultăm propria experienţă. Dacă gândurile noastre sunt elevate, progresiste, constructive, curajoase, nobile, bune sau dezirabile în orice alt fel, noi punem în mişcare vibraţii care vor genera anumite rezultate. Invers, dacă gândurile noastre sunt pline de ură, de invidie, de gelozie, critice sau conflictuale în alte o mie şi unul de feluri, ele vor genera un cu totul alt tip de rezultate. Dacă sunt cultivate, toate aceste vibraţii sunt cristalizate în formă. În primul caz, rezultatul va fi o stare de sănătate fizică, morală şi mintală bună, iar în cel de-al doilea caz el va fi o stare de boală, de dizarmonie şi de discordie.

9. Ne putem da astfel seama de puterea imensă pe care o are mintea asupra corpului fizic.

10. Mintea obiectivă are anumite efecte asupra corpului, care pot fi recunoscute cu uşurinţă. Dacă cineva îţi spune ceva ce ţi se pare amuzant, tu izbucneşti în râs. Uneori, întregul corp ţi se cutremură de râs, ceea ce înseamnă că mintea are un control evident asupra muşchilor şi trupului tău. Alteori, cineva îţi spune ceva ce îţi trezeşte compasiunea şi ochii ţi se umplu de lacrimi, ceea ce înseamnă că gândirea are un control evident asupra glandelor corpului. Dacă cineva îţi spune ceva care te enervează, sângele îţi urcă în obraji, care se înroşesc, ceea ce înseamnă că gândirea influenţează circulaţia sângelui. Aceste experienţe sunt consecinţe ale acţiunii minţii obiective asupra corpului fizic, dar ele sunt temporare. Altfel spus, ele trec repede şi situaţia de dinainte revine la normal.

11. Îţi propun să vedem în continuare cum acţionează mintea subconştientă asupra corpului fizic. Acţiunea acesteia este complet diferită. De pildă, dacă te răneşti, mii de celule încep să lucreze la vindecarea rănii. După numai câteva zile sau săptămâni, munca este încheiată. Dacă îţi rupi un os, niciun chirurg din lume nu ţi-ar putea suda la loc cele două fragmente. Tot ce poate face el este să le pună în poziţia lor corectă, după care mintea ta subiectivă începe imediat procesul de sudare a lor, astfel încât în scurt timp osul redevine la fel de solid cum era înainte. Dacă înghiţi otravă, mintea subconştientă descoperă imediat pericolul şi face un efort violent pentru a-l elimina. Dacă te infectezi cu un virus periculos, ea începe să construiască imediat un zid în jurul zonei infectate, după care distruge infecţia prin absorbirea ei de către celulele albe ale sângelui, pe care le furnizează exact în acest scop.

12. Toate aceste procese ale minţii subconştiente se desfăşoară de regulă fără ca noi să le cunoaştem sau să exercităm un control conştient asupra lor, şi atât timp cât nu interferăm cu ele, rezultatul este întotdeauna perfect. Toate aceste milioane de celule sunt însă inteligente şi reacţionează la gândurile noastre. De aceea, ele pot fi complet paralizate de gândurile noastre de teamă, de îndoială şi de anxietate. Ele pot fi comparate cu o armată de muncitori gata să înceapă un proiect măreţ, dar care primesc comenzi contradictorii de la şefii lor, care le spun să intre în grevă sau să îşi schimbe planurile. În cele din urmă, muncitorii se descurajează şi renunţă să mai facă ceva.

13. Calea care duce către sănătate are la bază legea vibraţiei, care fundamentează de altfel toate celelalte ştiinţe. Această lege este activată de minte, adică de „lumea interioară”. Rezultatele ei depind de efortul individual depus şi de practică. Întreaga lume a puterii se află în interiorul nostru. Oamenii înţelepţi nu îşi pierd timpul şi energia încercând să schimbe efectele din „lumea exterioară”, ci pornesc de la premisa că acestea nu reprezintă altceva decât o reflectare a cauzelor lăuntrice.

14. Aceste cauze se găsesc întotdeauna în „lumea interioară”. Prin schimbarea lor, noi putem schimba inclusiv efectele.

15. Fiecare celulă a corpului este inteligentă şi reacţionează la gândurile emise de minte. Toate celulele sunt înzestrate cu creativitate. Ele creează tiparul exact pe care îl planifică mintea.

16. De aceea, dacă menţii în minte o imagine fizică perfectă, energiile creatoare îţi vor crea un corp perfect.

17. Celulele cerebrale funcţionează exact după aceleaşi principii. Calitatea creierului este guvernată de starea de spirit sau de atitudinea mentală. Dacă mintea cultivă o atitudine indezirabilă la nivelul lumii subiective, aceasta se va reflecta imediat asupra corpului fizic. De aceea, dacă dorim ca trupul nostru să manifeste o stare de sănătate perfectă, vitalitate şi putere, noi trebuie să cultivăm mai întâi la nivel mental aceste calităţi.

18. Aşa cum spuneam, fiecare element al corpului uman are o anumită rată vibratorie.

19. Acţiunea mentală are şi ea o rată vibratorie precisă.

20. Ratele vibratorii mai înalte controlează, modifică sau distrug ratele vibratorii inferioare.

21. Rata vibratorie este guvernată de caracterul celulelor cerebrale.

22. În sfârşit, noi ştim cum putem crea aceste celule cerebrale.

23. De aceea, noi putem introduce orice schimbare fizică în corpul nostru. Prin cultivarea cunoaşterii pragmatice a puterii minţii, am ajuns la concluzia că nicio limitare nu poate împiedica punerea noastră la unison cu legea naturală, care este omnipotentă.

24. Această influenţă sau acest control al minţii asupra corpului sunt din ce în ce mai bine înţelese la ora actuală şi tot mai mulţi medici încep să acorde acestui subiect o atenţie sporită. Dr. Albert T. Shofield, care a scris mai multe cărţi importante pe marginea acestui subiect, spune în această direcţie: „Tema terapeuticii mentale este încă ignorată în lumea medicală. Cărţile noastre de fiziologie nu fac nicio referinţă la puterea centrală de control care guvernează corpul fizic pentru binele acestuia. Aproape nimeni nu vorbeşte despre puterea minţii asupra corpului”.

25. Cu siguranţă, foarte mulţi medici tratează corect bolile nervoase care au o origine funcţională. Ceea ce dorim noi să spunem este că principiile pe care le aplică ei nu le-au fost predate la şcoală şi nuau fost învăţate din cărţi, ci au fost deprinse intuitiv şi empiric.

26. În mod normal, puterea terapeuticii mentale ar trebui să fie predată metodic şi ştiinţific în toate şcolile de medicină din lume. Am putea da multe exemple de tratamente greşite din cauza ignorării puterii minţii asupra corpului, dar această sarcină depăşeşte cadrul pe care l-am propus.

27. Fără nicio îndoială, foarte puţini pacienţi realizează cât de multe pot face ei înşişi pentru propria lor vindecare. Forţele pe care le-ar putea pune ei în mişcare sunt în mare măsură necunoscute la ora actuală. După părerea noastră, aceste forţe sunt mult mai mari decât sunt tentaţi să creadă oamenii, şi cu siguranţă vor fi folosite din ce în ce mai mult în viitor. Terapeutica mentală poate fi aplicată direct de către pacient pentru a-şi calma mintea, prin cultivarea unor stări de bucurie, de speranţă, de credinţă şi de iubire; prin repetarea anumitor afirmaţii pozitive, printr-o muncă mentală regulată şi prin îndepărtarea gândurilor de la boală.

28. Ca exerciţiu îţi propun să te concentrezi asupra frumoaselor rânduri scrise de Tennyson:
29. „Vorbeşte-i Lui, căci El te aude, iar spiritul se poate întâlni cu spiritul. El îţi este mai apropiat decât respiraţia, decât mâinile şi picioarele tale”.

30. În continuare, urmăreşte să realizezi că atunci când i te adresezi Lui, tu intri de fapt în contact cu Omnipotenţa.

31. Această recunoaştere şi această realizare a puterii omnipotente va distruge rapid orice formă de boală şi de suferinţă, înlocuindu-le cu armonia şi cu perfecţiunea. Există oameni care cred că bolile şi suferinţa sunt trimise de Dumnezeu. Dacă aşa ar sta lucrurile, orice medic, orice chirurg, orice membru al Crucii Roşii şi orice asistentă medicală ar sfida voinţa lui Dumnezeu, iar spitalele ar fi nişte locuri ale perdiţiei şi ale revoltei împotriva divinităţii, nu ale compasiunii şi îngrijirii. Raţionamentul este în mod evident absurd, dar în pofida lipsei sale de logică, există destui oameni care cultivă această idee.

32. În continuare, meditează asupra faptului că, până recent, teologia a creat imaginea unui Dumnezeu imposibil, care a creat fiinţe capabile de păcat, după care le-a pedepsit de-a pururi pentru păcatele lor. Rezultatul acestei ignoranţe ieşite din comun a fost crearea unei stări colective de teamă, nu de iubire. După 2000 de ani de propagandă de acest fel, teologia actuală nu mai pridideşte cu scuzele în faţa creştinătăţii.

33. În final, meditează asupra omului ideal, creat după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu. Apreciază o dată în plus Mintea omniprezentă din care s-au născut şi care susţine toate formele.

„Tot ce există sunt părţi ale aceleiaşi totalităţi minunate,
al cărei corp îl constituie natura şi al cărei suflet îl reprezintă
Dumnezeu”.
– Papa

Oportunitatea urmează percepţia. Acţiunea urmează inspiraţia.
Creşterea urmează cunoaşterea. Geniul urmează progresul.
Principiul spiritual prevalează întotdeauna, fiind urmat
inevitabil de reflectarea lui în posibilităţile infinite şi nelimitate
ale realizării.

Charles F. Haanel

Pentru a fi echilibraţi şi pentru a fi în armonie cu legea naturală, trebuie să fim capabili să dăm şi să primim. A da sau a ajuta, fie că oferi dragoste, timp, bani sau talent, creează un gol care îţi dă posibilitatea să primeşti mai mult din ceea ce dai. Primind îndatoritor, în schimb, te umpli din nou pentru a da şi mai mult. Serviciul este deci parte dintr-un ciclu natural al universului şi o parte importantă din sănătatea ta fizică, psihologică, spirituală şi chiar financiară.
Principiul serviciului se rezumă perfect în fraza: „Cum dai, aşa primeşti”
Maestrul Stephen Co, Eric. B. Robins,John Merryman

Related:  Curăţarea corpului fizic

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

mondris.ro