Hrana minţii

11242788_10150558564249964_5740481050029288384_nTeama este o formă foarte puternică a gândirii. Ea paralizează centrii nervoşi, afectând astfel circulaţia sângelui. La rândul ei, aceasta paralizează sistemul muscular. Aşa se face că, în ultimă instanţă, teama afectează întregul organism, corpul, creierul şi sistemul nervos, sistemul muscular, structura fizică şi cea mentală.
Cea mai bună cale de a depăşi teama constă în a deveni conştient de propria putere. În ce constă această forţă vitală misterioasă pe care noi o numim putere? Este imposibil să răspundem la această întrebare, la fel cum nu ştim nici ce înseamnă electricitatea. Ceea ce ştim însă este faptul că dacă ne conformăm cerinţelor legii care guvernează electricitatea, aceasta se poate transforma în slujitorul nostru ascultător, iluminându-ne casa şi oraşul, punând în mişcare maşinăriile noastre şi slujindu-ne în o mie şi unul de alte feluri.
La fel se petrec lucrurile şi cu forţa vitală. Deşi nu ştim exact ce este aceasta, şi poate că nu vom şti niciodată, noi ştim totuşi că ea reprezintă forţa primordială care se manifestă prin orice organism viu şi că prin respectarea legilor şi principiilor care o guvernează noi ne putem deschide în faţa unui aflux din ce în ce mai abundent al acestei forţe vitale, care se poate manifesta astfel prin noi cu o eficienţă mentală, morală şi spirituală mai înaltă.
Urmează descrierea principiilor care trebuie înţelese şi aplicate,şi care descriu o metodă foarte simplă de dezvoltare a acestei forţe vitale. Dacă vei pune în aplicare principiile descrise în această secţiune, tu îţi vei putea dezvolta în scurt timp acea putere care a fost dintotdeauna semnul distinctiv al tuturor geniilor.

1. Căutarea adevărului nu mai este de mult timp o aventură supusă hazardului. Ea a devenit între timp un proces sistematic şi logic, care integrează toate experienţele noastre.

2. Atunci când căutăm adevărul, noi căutăm de fapt cauza ultimă. Noi ştim că orice experienţă umană reprezintă un efect. Dacă îi vom putea stabili cauza şi dacă vom putea institui un control asupra acesteia, noi vom putea controla inclusiv efectul ei.

3. În acest fel, experienţele noastre nu vor mai fi la latitudinea sorţii. Noi nu vom mai fi copiii Fortunei, ci ne vom putea controla propriul destin, la fel ca un căpitan care îşi controlează nava sau ca un mecanic care îşi controlează trenul.

4. În ultimă instanţă, toate lucrurile pot fi reduse la acelaşi element. De aceea, ele pot fi convertite unul în celălalt. Altfel spus, ele se află într-o relaţie permanentă şi nu pot intra în opoziţie unul faţă de celălalt.

5. În lumea fizică există nenumărate contraste, care pot primi nume distincte, dar numai de dragul convenienţelor. Orice lucru poate fi definit prin culoare, prin mărime şi prin alte atribute. Există un pol nord şi un pol sud, un interior şi un exterior, aspecte vizibile şi aspecte invizibile, dar toate aceste expresii nu fac altceva decât să scoată în evidenţă contrastul extremelor.

6. Ele nu sunt decât nume date unor polarităţi diferite ale aceleiaşi cantităţi. Cele două extreme sunt întotdeauna relative. Ele nu reprezintă entităţi separate, ci aspecte ale aceleiaşi totalităţi.

Related:  Rugaciune pentru ajutor

7. În lumea mentală operează aceeaşi lege. Noi vorbim de cunoaştere şi de ignoranţă, dar ignoranţa nu reprezintă altceva decât o absenţă a cunoaşterii. Altfel spus, ea nu reprezintă decât un cuvânt menit să exprime absenţa cunoaşterii, dar nu are o substanţă în sine.

8. Aceeaşi lege operează inclusiv în lumea morală. Noi vorbim de bine şi de rău, dar în timp ce binele reprezintă o realitate tangibilă, răul nu este decât o absenţă a binelui. Deşi mulţi oameni îi atribuie realitate, răul nu are nici el o substanţă în sine, nicio vitalitate. La baza lui nu stă niciun principiu; de aceea, el nu conţine viaţă.
Acest lucru este absolut cert, întrucât răul poate fi întotdeauna anihilat de bine. La fel cum adevărul anihilează eroarea şi lumina anihilează întunericul, răul dispare automat atunci când apare binele.
De aceea, în lumea morală nu există decât un singur principiu.

9. În sfârşit, aceeaşi lege operează şi în lumea spirituală. Noi vorbim de Minte şi de Materie ca şi cum acestea ar fi două entităţi separate, dar viziunea interioară superioară arată că nu există decât un singur principiu operativ, iar acesta este Mintea.

10. Mintea este principiul real şi etern. Materia este veşnic în schimbare. Noi ştim că la nivelul eternităţii o sută de ani nu reprezintă decât o singură zi. În cazul în care contemplăm un mare oraş şi privim clădirile sale înalte şi magnifice, tramvaiele şi şinele lor, telefoanele, luminile electrice şi toate celelalte utilităţi ale vieţii moderne, noi ne aducem aminte că nimic din toate acestea nu exista acum o sută de ani şi probabil puţine dintre ele vor mai exista peste o altă sută de ani.

11. Aceeaşi lege a schimbării operează şi în lumea animală. Milioane şi milioane de animale vin şi pleacă, având o durată de viaţă de câţiva ani. În lumea plantelor schimbările se produc încă şi mai rapid. Foarte multe plante se nasc şi mor într-un singur an. Dacă trecem la lumea anorganică, ne putem aştepta să găsim ceva mai multă stabilitate, dar dacă privim continentele aparent stabile, constatăm că acestea s-au născut din mare. În locul munţilor uriaşi existau cândva lacuri, iar marile stânci din Valea Yosemite, care ne taie de fiecare dată respiraţia, au fost aduse de trecerea marilor gheţari.

12. Ne aflăm aşadar în prezenţa unei schimbări continue, care nu reprezintă altceva decât o evoluţie a Minţii Universale, un mare proces prin care toate lucrurile sunt reînnoite şi recreate. Ne dăm astfel seama că materia nu reprezintă decât o formă pe care şi-o asumă Mintea, adică o condiţie exterioară. Materia nu are la bază un principiu viu. Singurul principiu care există este Mintea.

13. Am ajuns astfel la concluzia că Mintea reprezintă singurul principiu care operează în lumea fizică, în cea mentală, în cea morală şi în cea spirituală.

14. Ştim de asemenea că această minte este statică. Capacitatea de a gândi a individului reprezintă capacitatea sa de a acţiona asupra Minţii Universale, convertind-o într-o minte dinamică, adică aflată în mişcare.

Related:  Aruncarea poverii

15. În acest scop, mintea umană trebuie alimentată cu combustibil.
Omul nu poate gândi fără să mănânce. Nici chiar o activitate atât de spirituală cum este gândirea nu poate fi convertită într-o sursă de plăcere şi de profit dacă nu se foloseşte de mijloacele materiale.

16. Este nevoie de energie pentru a colecta electricitatea şi pentru a o transforma într-o putere dinamică. În mod similar, plantele nu îşi pot susţine viaţa decât cu ajutorul energiei solare. În sfârşit, individul uman are nevoie de energie pe care o acumulează sub forma hranei pentru a putea gândi, şi pentru a putea astfel acţiona asupra Minţii Universale.

17. Indiferent dacă omul ştie sau nu că gândurile sale tind în permanenţă să îşi asume o formă şi o expresie exterioară, un lucru rămâne sigur: dacă gândurile omului sunt puternice, constructive şi pozitive, acest lucru se va reflecta în starea sa de sănătate, în afacerile şi în mediul său exterior. Dacă gândurile sale sunt slabe, critice, distructive şi negative, ele se vor manifesta la nivel fizic sub forma fricii, a grijilor şi a anxietăţii, la nivelul finanţelor sub forma lipsurilor şi limitărilor, iar la nivelul mediului exterior sub forma unor condiţii dizarmonioase şi conflictuale.

18. Bogăţia este întotdeauna produsul puterii. Nici o posesiune nu are valoare decât în cazul în care conferă putere. Nici un eveniment nu este semnificativ decât în cazul în care afectează puterea.
Toate lucrurile reprezintă forme şi grade diferite de putere.

19. Cunoaşterea cauzelor şi efectelor indicate de legile care guvernează aburul, electricitatea, atracţia chimică şi gravitaţia îi permite omului să îşi planifice cu curaj viitorul şi să îşi execute impecabil planurile. Aceste legi sunt numite legi naturale, întrucât guvernează lumea fizică. Nu toate puterile sunt însă fizice. Există şi o putere mentală, dar şi puteri morale şi spirituale.

20. Ce altceva sunt şcolile şi universităţile noastre dacă nu uzine în care este dezvoltată puterea mentală?

21. Aşa cum există numeroase uzine electrice care produc energia necesară punerii în funcţiune a maşinăriilor noastre, care folosesc materii prime pe care le convertesc în materiale ce asigură confortul şi necesităţile vieţii, la fel, uzinele mentale folosesc anumite materii prime pe care le convertesc într-o putere infinit superioară tuturor forţelor naturii, oricât de fabuloase ni s-ar părea acestea.

22. În ce constă această materie primă care este colectată în miile de uzine mentale care există astăzi în lume şi convertită într-o putere ce poate controla orice altă putere? În forma sa statică, ea reprezintă Mintea, iar în forma sa dinamică Gândirea.

23. Această putere este superioară deoarece există pe un plan superior. Ea i-a permis omului să descopere legea care permite controlul asupra acestor forţe fabuloase ale naturii şi utilizarea lor în folosul miilor de oameni. De asemenea, ea i-a permis omului să descopere acele legi care au permis anihilarea timpului şi a spaţiului. La ora actuală, până şi legea gravitaţiei pare că va putea fi ţinută sub control.

Related:  Reiki

24. Gândirea este forţa sau energia vitală dezvoltată în aceste uzine mentale. În ultima jumătate de secol ea a produs rezultate atât de minunate încât li s-ar părea de neconceput părinţilor şi bunicilor noştri. Dacă astfel de rezultate au putut fi obţinute numai prin organizarea acestor uzine mentale în ultimii 50 de ani, oare la ce ne mai putem aştepta în următorii 50 de ani?

25. Substanţa din care sunt create toate lucrurile este infinită din punct de vedere cantitativ. Noi ştim că lumina călătoreşte cu o viteză de aproximativ 300.000 de kilometri pe secundă şi că există stele atât de îndepărtate încât lumina lor nu poate ajunge la noi mai devreme de 2000 de ani. Ştim de asemenea că această lumină se deplasează sub formă de undă şi că dacă eterul prin care călătoreşte nu ar fi continuu, ea nu ar putea ajunge la noi. Singura concluzie pe care o putem trage în aceste condiţii este că această substanţă, acest eter sau această materie primă este omniprezentă la scara universului.

26. Cum poate ea produce forme, în acest caz? Electricienii creează baterii electrice prin conectarea a doi poli opuşi de zinc şi de cupru. Între cei doi poli se creează astfel un curent electric care curge de la unul la celălalt şi care asigură energia necesară.
Acelaşi proces se aplică tuturor polarităţilor. De vreme ce orice formă depinde de rata vibraţiei şi de relaţiile dintre atomi pe care le stabileşte aceasta, dacă dorim să schimbăm o formă de manifestare, noi trebuie să schimbăm polaritatea. Acesta este principiul cauzalităţii.

27. Ca exerciţiu îţi propun să te concentrezi, adică să devii complet absorbit în obiectul concentrării tale până când nu mai eşti conştient de nimic altceva. Fă acest lucru timp de câteva minute pe zi. Dacă îţi rezervi în fiecare zi anumite intervale de timp pentru a mânca, adică pentru a-ţi hrăni corpul fizic, de ce nu ai face acelaşi lucru şi pentru a-ţi hrăni mintea?

28. Meditează asupra faptului că aparenţele sunt întotdeauna înşelătoare.
Pământul nu este plat şi nici staţionar. Cerul nu reprezintă o cupolă sau o boltă, iar soarele nu se învârteşte în jurul pământului. Stelele nu sunt simple scântei luminoase, iar materia, despre care cândva se credea că este fixă, se află de fapt într-o mişcare perpetuă.

29. Urmăreşte să realizezi că se apropie rapid ziua în care toate modurile de gândire şi de acţiune vor trebui ajustate la cunoaşterea din ce în ce mai mare a modului de operare a principiului etern.

La urma urmelor, gândirea tăcută reprezintă cel
mai puternic agent care influenţează afacerile
umane.
– Channing

Charles F. Haanel

A fi bogat înseamnă a dărui, a nu dărui nimic înseamnă a fi sărac. A iubi înseamnă a trăi, a nu iubi nimic înseamnă a fi mort. A fi fericit înseamnă a te devota, a nu exista decât pentru tine înseamnă a te refuza pe tine însuţi şi a te sechestra în infern. – Eliphas Levi

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.