Inlaturarea blocajelor mentale cu ajutorul subconstientului

Orice problemă are o soluţie. Cînd sunteţi într-o situaţie ce pare fără ieşire, cel mai bine este să invocaţi înţelepciunea divină, atotştiutoare, să vă reveleze calea ce trebuie urmată. Această atitudine mentală constructivă vă va ajuta să ieşiţi din multe încurcături.

Cum se formează un obicei
Omul este o fiinţă plină de cele mai felurite obiceiuri, avînd multe tabieturi. Obişnuinţele sunt opera subconştientului vostru. Aţi învăţat să înnotaţi, să mergeţi pe bicicletă, să dansaţi, să conduceţi o maşină, făcînd aceste acţiuni de atîtea ori, pînă vi s-au imprimat în subconştient, formînd în voi ceea ce se numeşte “cea de-a doua natură” a fiinţei voastre.
Felul în care gîndiţi este tot o obişnuinţă. Sunteţi liberi să creaţi un obicei bun sau unul rău. Dacă repetaţi mereu un gînd sau o acţiune negativă, vă veţi obişnui astfel, veţi fi constrînşi şi limitaţi de obiceiul format.

Domnul Jones mi-a spus într-o zi: “Deşi mă abţin de două săptămîni, am o mare poftă să beau ceva! Nu pot să renunţ la obiceiul acesta”. De multe ori el s-a lăsat de băut şi tot de atîtea ori s-a apucat din nou. Cînd şi-a dat seama că beţia a devenit un obicei, a înţeles că nu poate să-l distrugă creîndu-şi un alt obicei. De cîte ori reuşea să se abţină pentru un timp, tentaţia devenea atît de mare, încît nu mai putea rezista. Din cauza eşecurilor repetate, ajunsese să creadă că nu are destulă voinţă ca să lupte cu un viciu şi că nu-l va învinge niciodată. Era aproape un om ratat, cînd a venit la mine. I-am explicat că, prin acţiunea corelată a subconştientului şi a mentalului conştient, va învinge acel viciu. Dacă admite în mod conştient că obiceiul său îl conduce în mod sigur către dezastru, ideea se va implanta încetul cu încetul şi în subconştient. În plus, cu ajutorul sugestiilor pozitive, el va reuşi să-şi formeze obiceiuri sănătoase.
Orice condiţionare negativă, formată de-a lungul timpului în subconştient, poate fi dezrădăcinată tot cu ajutorul subconştientului.
Domnul Jonas a încetat să se mai mentalizeze ca fiind neputincios. Cu ajutorul tratamentului mental a reuşit să-şi transforme complet caracterul şi destinul. Din cauza comportamentului său care lăsa de dorit, fusese părăsit de soţia şi copii săi. Nu mai avea dreptul nici măcar să-i viziteze sau să discute cu ei. De fiecare dată cînd avea puţin timp liber, obişnuia să se relaxeze şi să intre într-o stare de somnolenţă. Apoi începea să se gîndească la familia pe care o pierduse. Îşi imagina că se întoarce acasă, iar fiica sa îl primeşte cu bucurie, spunîndu-i: “Tată, ce bine că te-ai întors acasă!”. Făcea aceasta în mod sistematic, ştiind că va manifesta ceea ce îşi dorea cu atîta ardoare. Cînd gîndurile îi zburau, revenea imediat la imaginea fiicei sale, cu un zîmbet fermecător pe buze, îşi amintea vocea ei veselă, care se auzea în toată casa. Aceste imagini l-au ajutat să se transforme, să înveţe să-şi iubească familia. A fost tot un proces de formare a unui nou obicei, de data aceasta benefic.
Mentalul conştient este ca un aparat de fotografiat, subconştientul fiind filmul pe care se poate impregna orice imagine. Filmul este developat, apoi, în camera obscură a subconştientului, dînd naştere imaginilor, pe care le putem vedea cu ochii fizici şi le numim “realitate”.

Atenţia concentrată
Dacă ne dăm seama că mentalul conştient funcţionează ca un aparat de fotografiat, ne va fi mult mai uşor să ne concentrăm, căci astfel va dispărea orice efort sau constrîngere. Pur şi simplu vom ordona minţii să se fixeze asupra unei idei sau imagini, iar ea se va identifica treptat cu ideea sau imaginea respectivă. Domnul Jones, de care am vorbit mai sus, înţelesese aceasta şi de cîte ori băutura îl tenta, se concentra asupra amintirilor vechi, care-i trezeau dorinţa de a se întoarce acasă. Aştepta plin de încredere ca imaginile pe care şi le crease să devină realitate. Treptat a reuşit să renunţe la vechiul viciu, contracarîndu-l cu un obicei pozitiv. În prezent, el este preşedintele unei firme cu un capital de mai multe milioane de dolari şi este foarte fericit în sînul familiei sale.
Domnul Block mi se plîngea într-o bună zi că, deşi avea un venit anual de 20000 de dolari, cu toate acestea, de trei luni nu mai reuşea să încheie nici un contract. Toate uşile păreau că se închid atunci cînd venea el. Îşi convingea clientul să încheie un acord şi, în ultimul moment, cînd acest acord trebuia semnat, clientul se răzgîndea. Domnul Block* simţea că-l urmăreşte ghinionul permanent.

Analizînd situaţia împreună cu el, am ajuns la concluzia că, starea sa de spirit era cauza principală a acestor eşecuri repetate. Cu trei luni în urmă, fusese pe punctul de a face o afacere cu un dentist. După ce stabiliseră toate clauzele şi totul era pregătit, clientul se retrăsese subit, fără nici o explicaţie. În mintea domnului Block s-a strecurat atunci teama că şi alţii vor proceda în acest mod. Neîncrederea lui s-a amplificat, generînd o stare de frustrare şi ostilitate, faţă de toţi presupuşii clenţi. Se ştie că de ce te temi mai mult, de aceea nu scapi. Domnul Block a înţeles că “ghinionul” era efectul propriului său mod de a mentaliza şi s-a decis să-i pună capăt, folosind autosugestia constructivă şi pozitivă. Iată care au fost ideile sale forţă: “Sunt conectat mereu la înţelepciunea eternă prin intermediul subconştientului. Cu ajutorul ei voi birui orice dificultate sau întîrziere. Şansa mă urmăreşte în tot ceea ce fac. Subconştientul răspunde prompt gîndurilor mele optimiste şi tot ce încep eu, el duce la bun sfîrşit. Cred în forţa creatoare, o las să mă cuprindă şi să materializeze toate proiectele mele. Scopul meu în viaţă este de a face fericiţi pe toţi cei care intră în contact cu mine. Dăruiesc Divinului fructele acţiunilor mele şi îl rog să mă călăuzească în tot ce gîndesc şi înfăptuiesc.”
A repetat aceste cuvinte în fiecare dimineaţă, înainte de a porni la lucru şi în fiecare seară, înainte de a adormi. Treptat şi-a format un nou mod de a gîndi, iar sugestiile implantate în subconştient au dat roadele scontate. Astăzi, afacerile sale prosperă.

Cît de mare vă este aspiraţia?
Un tînăr l-a întrebat odată pe Socrate, cum poate să dobîndească înţelepciunea. Socrate i-a răspuns: “Vino cu mine”. L-a dus la rîu şi l-a ţinut cu capul sub apă, pînă tînărul era pe punctul să se sufoce. Cînd şi-a recăpătat cunoştinţa, Socrate l-a întrebat:
“Ce-ţi doreai cel mai mult cînd erai cu capul sub apă?” “Aer” – a răspuns băiatul.
Socrate i-a răspuns: “Cînd vei aspira la înţelepciune tot atît de mult cît doreai atunci o gură de aer, vei dobîndi înţelepciunea dorită.”.

La fel, dacă vă confruntaţi cu o problemă şi doriţi foarte mult să o rezolvaţi, fiind hotărîţi să faceţi orice pentru aceasta, puteţi fi siguri de succes. Dacă aspiraţi cu adevărat să dobîndiţi calmul lăuntric, îl veţi obţine. Chiar dacă aţi fi nedreptăţit la serviciu, chiar dacă aţi avea necazuri în familie şi toate treburile v-ar merge pe dos, datorită păcii interioare pe care aţi obţinut-o, nimic nu v-ar mai putea tulbura. Astfel, vă puteţi trezi multe alte puteri extraordinare. Refuzaţi categoric să vă lăsaţi în voia “hoţilor” de energie mentală care sunt gîndurile de ură, mînie, ostilitate, pentru a vă concentra forţele şi aspiraţia spre fericire, armonie şi sănătate. Nu lăsaţi să vă influenţeze gîndurile celorlalţi, condiţionările, veştile proaste: identificaţi-vă mereu cu idealul cel mai înalt. Concentraţi-vă să simţiţi fluviul de pace care vă pătrunde şi vă transformă întreaga fiinţă. Gîndul reprezintă o adevărată forţă invizibilă, cu ajutorul căreia puteţi obţine orice.

Iată exemplul unui bărbat care era căsătorit şi avea 4 copii, dar întreţinea o legătură secretă cu altă femeie. Era mereu nervos, agitat, iritabil, suferea de insomnie. Nici un tratament nu l-a ajutat. Avea dureri în tot corpul şi nici un medic nu-i descoperea vreo boală. Situaţia s-a agravat şi mai mult cînd omul a căpătat viciul beţiei.

Adevărata cauză a stării sale deplorabile era un sentiment de culpabilitate inconştientă. Încălcase legile căsătoriei, care se fixaseră în subconştientul său încă de cînd era mic. Pentru a se elibera de senzaţia de vinovăţie, folosea alcoolul. Unii suferinzi iau morfină sau codeină pentru a-şi alina durerile. Interlocutorul meu bea alcool, ca să uite de rănile psihice; dar nu reuşea decît să toarne gaz pe foc.
I-am explicat ce i se întîmplă de fapt, că joacă un rol dublu şi aceasta îl afectează mult. A înţeles că alcoolul îi provoca o stare se inconştienţă, dar nu-l ajuta, pentru că nu înlătura cauza profundă a suferinţei, care se afla în subconştient.

A început să se trateze folosind următoarea sugestie: “Sunt calm şi perfect echilibrat. Voi găsi în mine însumi răspunsul la orice întrebare; nu-mi este teamă de nimic, nici de trecut, nici de viitor. Inteligenţa infinită a subconştientului mă călăuzeşte mereu. Sunt capabil să fac faţă oricărei situaţii, cu calm şi răbdare. Sunt complet vindecat de alcoolism.Spiritul meu se umple de fericire şi de pace. Mă împac cu mine însumi şi acţionez animat de cele mai înalte idealuri.”
A repetat cuvintele acestea plin de aspiraţie, fiind sigur că va obţine rezultate. I-am recomandat să le spună cu voce tare, rar şi plin de iubire, pentru ca ele să se impregneze în subconştient. Ceea ce semăna, va culege mai tîrziu, căci vibraţiile benefice ale sugestiilor vor înlătura toate prototipurile mentale negative. Lumina răspîndeşte întunericul; gîndul pozitiv distruge gîndul negativ. În decurs de o lună, omul respectiv s-a transformat complet.

Fiţi conştienţi de propriile vicii şi luptaţi împotriva lor
Dacă sunteţi alcoolic sau vă drogaţi în orice alt mod, fiţi curajoşi faţă de voi înşivă şi recunoaşteţi-vă viciul.Altfel, riscaţi să nu vă puteţi vindeca niciodată, ca atîtea alte persoa-ne, care s-au dovedit laşe şi nu s-au privit obiectiv, aşa cum sunt în realitate.

Viciile apar pe fondul unei profunde neîncrederi, a instabilităţii emoţionale. Nu întîmplător, majoritatea alcoolicilor refuză să privească adevărul în faţă, încercînd mereu să se sustragă responsabilităţilor. De aceea, ei nu au propriu-zis un liber arbitru, voinţa lor este aproape anulată. Deşi unii spun cu aroganţă: “Eu nu depind de alcool; pot renunţa oricînd la el”, niciodată nu vor fi în stare să reziste tentaţiei, pentru că nu ştiu de unde să ia forţa necesară.
Aceşti oameni trăiesc într-un fel de închisoare psihică, pe care şi-au construit-o singuri, din neîncredere, din păreri greşite, din erori de educaţie. Ca şi majoritatea fiinţelor, toxicomanii sunt condiţionaţi de obişnuinţă. Dar în cazul lor, obişnuinţa este un viciu, şi-i conduce către dezastru sigur.

Subconştientul formează obişnuinţele, deci tot cu ajutorul său le putem elimina. În acest scop, vom folosi sugestiile pozitive, care urmăresc să elibereze şi să calmeze spiritul. Cînd sugestiile se vor impregna în subconştient, va dispărea orice dorinţă de a mai consuma alcool. Cîştigul va fi dublu, căci nu numai că vă veţi vindeca complet, dar veţi înţelege şi procesele care au loc în profunzimile menatlului.
Dacă dorinţa de a vă elibera de viciu este foarte mare, sunteţi pe jumătate vindecaţi.
Nu va fi greu să vă vindecaţi complet, dacă aspiraţia va întrece forţa tentaţiei.

Subconştientul amplifică orice gînd puternic cu care este sugestionat. Fixaţi mintea asupra ideii de libertate şi de calm profund, urmărind să nu devieze de la această nouă direcţie. Treptat vor apărea noi sentimente şi emoţii benefice, din ce în ce mai apropiate de scopul propus.
Întotdeauna aşteptaţi-vă la ceva bun, fiţi optimişti. Hotărîţi să nu mai suferiţi.
Înţelegeţi că, dacă veţi continua să beţi, vă veţi îmbolnăvi iremediabil din punct de vedere psihic şi mental. Puterea uriaşă a subconşti-entului vă susţine mereu. Chiar dacă acum sunteţi deprimaţi, imaginaţi-vă că aţi şi început să fiţi fericiţi şi liberi.
În aceasta constă legea substituţiei. Imaginaţia v-a împins către viciu; lăsaţi-o acum să vă conducă spre lumină şi pace. Acest lucru va produce, poate, puţină suferinţă. Suportaţi această suferinţă, aşa cum o mamă suportă durerile naşterii, ştiind că va avea un copil minunat.

Alcoolismul provine din obişnuinţa de a gîndi negativ şi distructiv. Alcoolicul suferă de sentimente profunde de inferioritate, de neputinţă, de frustrare, însoţite de ostilitate. El găseşte mereu justificări şi scuze pentru viciul său, cînd de fapt, singurul motiv îl constituie natura distructivă a gîndurilor sale.

Iată 3 etape principale, pe care trebuie să le parcurgeţi, pentru a schimba această stare de lucruri:
1. Relaxaţi-vă fizic, psihic şi mental. Urmăriţi să intraţi într-o stare meditativă, profundă, pentru a trece apoi la pasul al doilea.
2. Compuneţi o frază scurtă, pe care să o puteţi memora cu uşurinţă şi repetaţi-o de mai multe ori, ca pe un cîntec de leagăn. Iată un exemplu: “Sufletul meu se umple de pace şi beatitudine; mulţumesc lui Dumnezeu pentru acest lucru”. Pentru ca mintea să nu se împrăştie, repetaţi fraza cu voce tare sau doar mişcînd buzele. Sugestia va pătrunde mult mai uşor în subconştient. O şedinţă va dura 5 – 10 minute.
3. Înainte de a adormi, procedaţi aşa cum făcea Goethe: imaginaţi-vă că în faţa voastră se găseşte unul dintre prietenii pe care-i iubiţi cel mai mult. Ţineţi ochii închişi, corpul relaxat. Imaginaţi-vă apoi că prietenul vă felicită cu căldură pentru reuşita voastră. “Vedeţi-i” faţa, surîsul, “auziţi-i” vocea. Strîngeţi-i mîna şi căutaţi să “simţiţi” cît este vie şi de caldă. Reluaţi scena iar şi iar, pînă veţi fi satisfăcut de rezultat.

Chiar dacă teama închide porţile subconştientului, chiar dacă grijile şi îndoiala vă chinuie, nu pierdeţi din vedere scopul final. Gîndiţi-vă la forţa infinită a subconştientului, pusă în mişcare cu ajutorul gîndului focalizat şi imaginaţiei pozitive controlate. Veţi dobîndi atunci o mare încredere şi un deosebit curaj. Continuaţi, perseveraţi pînă cînd soarele va răsări pentru voi, risipind tenebrele în care vă aflaţi pînă atunci.

Folosiţi forţa gîndului
1. Orice problemă are o soluţie. Răspunsul se găseşte chiar în întrebare; înţelepciunea divină vi-l revelează dacă o invocaţi cu încredere.
2. Obişnuinţa, crearea unui obicei, este rodul acţiunii subconştientului. Suntem creaturi ale obişnuinţelor, ceea ce demonstrează cît de uluitoare este puterea subconştientului.
3. Repetînd anumite gînduri sau acţiuni, ele se impregnează în subconştient, devenind automatisme.
4. Sunteţi liberi să alegeţi un obicei bun sau unul rău. Controlul minţii sau rugăciunea, de exemplu, sunt obiceiuri benefice.
5. Dacă întreţineţi cu încredere o imagine mentală, subconştientul o va manifesta cu siguranţă.
6. Cînd atenţia se risipeşte, concentraţi-vă din nou asupra scopului propus. Faceţi din aceasta un obicei. Astfel veţi disciplina mintea.
7. Nici un obstacol exterior nu poate sta în calea reuşitei voastre. Singura piedică o constituie mintea şi lipsa de credinţă.
8. Mentalul conştient reprezinta aparatul foto, iar subconştientul – filmul pe care impregnaţi diferitele dorinţe, imagini, idei.
9. Ghinionul este rezultatul neîncrederii. Pentru a o înlătura, invocaţi inteligenţa divină, rugaţi-o să vă călăuzească în tot ceea ce faceţi. Imaginaţi-vă mereu că dorinţa vi s-a împlinit.
10. Pentru a crea un nou obicei, trebuie mai întîi să fiţi convinşi că acesta este benefic. Dacă doriţi cu ardoare să renunţaţi la un viciu, sunteţi pe jumătate vindecaţi.
11. Ceea ce spun ceilalţi nu vă poate afecta decît prin intermediul propriilor voastre gînduri. Sunteţi singurul creator al universului vostru lăuntric. Identificaţi-vă mereu cu idealurile cele mai înalte, cu starea de armonie şi fericire.
12. Alcoolismul provine din dorinţa ascunsă de a scăpa de griji. Pentru a vă elibera, luptaţi cu tenacitate împotriva gîndurilor distructive; sădiţi în minte idei de fericire, calm lăuntric şi libertate nestînjenită.
13. Multe persoane sunt şi vor rămîne alcoolice, din cauză că refuză să-şi recunoască viciul.
14. Subconştientul care v-a făcut sclavii obiceiurilor rele, este singurul care vă poate elibera de acestea. Totul depinde de modul în care-i utilizaţi capacităţile extraordinare.
15. Imaginaţia v-a împins către alcoolism. Acum folosiţi tot imaginaţia pentru a vă elibera de acest viciu.
16. Cînd teama închide poarta de acces la subconştient, numai credinţa nezdruncinată în Dumnezeu o va deschide din nou.
Josepf Murphy

Cu cat veti darui mai mult, cu atat veti primi mai mult, caci bogatia universului va continua sa circule astfel prin viata dumneavoastra. De fapt, tot ceea ce este cu adevarat valoros in viata nu face altceva decat sa se multiplice continuu atunci cand este daruit. Daca ceva nu se multiplica prin daruire, atunci nu merita sa fie daruit, nici primit!-Deepak Chopra

loading...

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.