Rugaciunea sterge toata karma

12651020_1755236211363364_424389085854617667_nEvanghelia lui Ioan este cea mai mistică din toata Biblia. in capitolul al 9-lea din această evanghelie apare o povestioară a unui om care era orb din naştere.
Şi trecand Iisus, a văzut un om orb din naştere. Şi ucenicii Lui L-au intrebat, zicand: invăţătorule, cine a păcătuit; acesta sau părinţii lui, de s-a născut orb? Iisus a răspuns: Nici el n-a păcătuit, nici părinţii lui, ci ca să so arate in el lucrările lui Dumnezeu. Trebuie să fac, pană este ziuă, lucrările Celui ce M-a trimis pe Mine; că vine noaptea, cand nimeni nu poate să lucreze. Atat cat sunt in lume, Lumină a lumii sunt. Acestea zicand, a scuipat jos şi a făcut tină din scuipat, şi a uns cu tină ochii orbului. Şi i-a zis: Mergi de te spală in scăldătoarea Siloamulul (care se talcuieşte: trimis). Deci s-a dus şi s-a spălat şi a venit văzand. Iar vecinii şi cei ce-l văzuseră mai inainte că era orb ziceau: Nu este acesta cel ce şedea şi cerşea? Unii ziceau: El este. Alţii ziceau: Nu este el, ci seamănă cu el. Dar acela zicea: Eu sunt.(Ioan 9:1-9; pasaje corelate – Matei 9:27-30, 12:22, 20:30-34; Marcu 10:46-52)

In timpurile străvechi, se credea că dacă un om s-a născut, orb, aceasta se datorează karma-ei sale trecute şi că a venit aici ca să-şi ispăşească păcatele. Oamenii din acele vremuri credeau, de asemenea, că păcatele părinţilor erau transmise copiilor. De exemplu, dacă părinţii erau nebuni, toţi copiii lor urmau să fie nebuni.

Păcatul, despre care se vorbeşte in Biblie, se referă la atitudinea mentală, stările şi sentimentele părinţilor. Toate păcatele se referă mai degrabă la acţiunile minţii, decat la cele ale trupului. Părinţii transmit şabloanele de gandire, fricile, tensiunile şi credinţele false prin minte, nu prin corp. Sentimentele şi stările noastre creează la randul lor altele. Ce atitudine aveţi in timpul actului conjugal,creator?

Există stări de conştiinţă oarbe şi surde, din care apar copii orbi şi surzi. Oricare ar fi atitudinea intreţinută de părinţi, există o corespondenţă, datorită legilor relaţiei reciproce.

Nu există niciun pasaj din Biblie care să afirme că a fost refuzată vreo vindecare. Absolutul nu poate judeca sau condamna.

Toate judecăţile sunt date fiului, adică ele sunt realizate in mintea voastră. Fiecare om ajunge la propria sa decizie sau concluzie, iar răspunsul din partea legii este automat. Dacă un om gandeşte negativ, răspunsul va fi negativ. Dacă el gandeşte pozitiv, reacţia legii mentalului său este una foarte bună.
Legile naturii şi ale minţii noastre nu pot să poarte pică pe noi.
Nu există o lege specifică pentru un copil şi una pentru un bărbat de 90 de ani. Din momentul in care omul se retrage in el insuşi, invocă binele şi inalţă rugăciunile cu credinţă, există un răspuns automat din partea legii care guvernează acceptarea mentală a ceea ce el doreşte.
Trecutul este uitat şi nu mai este reamintit niciodată.

Raţiunea respinge credinţa populară superstiţioasă cum că orbirea unui om se datorează karma-ei sale, cand poate că a orbit alţi oameni in vieţile trecute şi acum s-a intors in acest plan ca să sufere şi să ispăşească greşelile. O altă credinţă superstiţioasă foarte răspandită a fost şi incă mai este aceea că un copil se naşte orb din cauză că părinţii săi sunt orbi sau din cauză că aceştia au păcătuit ori au avui unele boli fizice. Un soţ şi o soţie pot să fie orbi din naştere sau să fie orbiţi in urma unui accident şi totuşi să dea naştere la copii cu o vedere perfect normală.

Related:  Reiki pentru toti

Prin rugăciune, o mamă poate să schimbe natura mentala şi fizică a copilului ei, chiar in timp ce acesta se află in uter, şi-l poate ajuta să se vindece complet. In ochii lui Dumnezeu nu există oameni orbi, surzi sau şchiopi. Dumnezeu ii vede pe toţi perfecţi, iar Creaţia Sa, ca fiind perfecţiunea jnfinită.
Trebuie să fac, pană este ziuă, lucrările Celui ce M-a trimis pe Mine. Aceasta inseamnă că atunci cand Lumina Adevărului străluceşte, noi direcţionăm legea in mod conştient.

A face tină din scuipat reprezintă o stare ca şi cum ar lăsa gura apă, ca un copil care tanjeşte după o bomboană. Reprezintă starea in care nu mai poţi de bucurie. Aţi văzut gheizerele cum clipocesc şi par foarte vii. in starea sa naturală, tina reprezintă pe omul obişnuit, care este mort şi inconştient de Principiul vindecător din el. Cu alte cuvinte, el este mort pentru potenţialităţile sale interioare. Pe măsură ce se trezeşte şi devine entuziast, descoperind puterile sale, el devine viu. Aceasta este semnificaţia frazei a scuipat jos şi a făcut tină din scuipat. Această frază este o expresie figurativă orientală, idiomatică, semnificand o convingere interioară profundă că noi avem chiar acum conştiinţa tuturor lucrurtlor pe care le dorim şi că respingem orbirea sau vechea stare de limitare.
Nu suntem aici ca să suferim ori să ne ispăşim vechile păcate sau greşeli. Suntem aici ca sa ne trezim faţă de Adevărul suprem despre nioi inşine şi să realizăm că: Iubiţilor, suntem acum fiii lui Dumnezeu, că Acum este momentul salvării noastre şi Cerurile ne sunt la indemană. Ca şi Pavel, puteţi să vă transformaţi doar intr-o clipire din ochi.

Ţineţi minte, ce este adevărat pentru Dumnezeu, este adevărat şi pentru om. Dumnezeu nu poate fi orb, surd, şchiop sau bolnav.
Adevărul despre om este acela că Spiritul cel Viu şi Atotputernic se află in el. Dumnezeu este tot ce se numeşte binecuvantare, uniune, bucurie, perfecţiune, armonie şi pace. Dumnezeu inseamnă toate lucrurile minunate despre care aţi auzit vreodată. Nu poate exista nicio contradicţie sau divizare in această inţelepciune nelimitată. Pe măsură ce vă ancoraţi mintea asupra acestor adevăruri eterne despre Dumnezeu, vă identificaţi mental cu ele, astfel că se produce o rearanjare a modelelor de gandire in mintea voastră şi se va putea manifesta Unitatea şi Perfecţiunea lui Dumnezeu.
Tina despre care se vorbeşte este o credinţă falsă, grea, uscată. Reprezintă o minte mocirloasă, confuză, care trebuie să fie curăţată; astfel noi scuipăm (aducem la iveală) concepţia noastră despre Adevărul suprem.

Mergi de te spală in scăldătoarea Siloamului inseamnă să renunţi la vechile idei. Detaşaţi-vă conştiinţa de toate ideile vechi false şi afirmaţi cu fermitate adevărata spiritualitate. — Starea de orb reprezintă, de asemenea, incapacitatea noastră de a vedea ceea ce ne poate aduce binecuvantare. Cand omul nu ştie că salvarea sa inseamnă realizarea dorinţei profunde a inimii, el este orb cu adevărat.
Am putea să mai menţionăm in acest capitol că toţi oamenii se nasc orbi. Ne naştem intr-un mediu complex. Trebuie să invăţăm să alegem şi să diferenţiem, astfel incat, treptat, să ajungem să conştientizăm Prezenţa şi Puterea lui Dumnezeu din noi.

Oamenii au o tendinţă de a lua totul in sensul strict al cuvantului. in cotidienele noastre, putem vedea caricaturi care infăţişează unele extravaganţe sau dovezi de incultură ale reprezentanţilor guvernului. Ştiţi că aceste desene sunt nişte alegorii vizuale. Tot la fel, Biblia este plină de alegorii reproduse prin cuvinte . Atunci cand oamenii citesc in Biblie despre un orb sau un schiop , ei se gandesc de regula doar la defectele lor fizice .

Related:  Iubire si acceptare

Trebuie sa intelegem ca exista si o surzenie sau orbire launtrica , in care urechile sau ochii fizici sa n fie deloc afectati . Un om poate sa fie handicapat psihic daca , de pilda , ii este teama sa inceapa un proiect nou . Uneori , oamenii refuza o promovare din cauza ca le este teama ca vor da gres . Acesta este un handicap , chiar daca picioarele fizice sunt sanatoase.

Dr. Nicoll din Anglia evidenţiază faptul că transformarea semnificaţiei lucrurilor de la nivel senzorial la nivel emoţional şi mental este un act de credinţă.
Căci umblăm prin credinţă, nu prin vedere. (Corinteni II, 5:7). Majoritatea oamenilor umblă prin vedere, adică iau in considerare doar inţelesul strict al oricărui lucru care le domină conştiinţa. Adevăratul orb este acela care este orb interior.

In Evanghelia lui Matei, citim: Şi iată doi orbi, care şedeau langă drum, auzind că trece lisus, au strigat, zicand: Miluieşte-ne pe noi, Doamne, Fiul lui David! Dar mulţimea ii certa ca să tacă; ei insă şi mai tare strigau, zicand: Miluieşte-ne pe noi, Doamne, Fiul lui David. Şi lisus, stand, i-a chemat şi le-a zis: Ce voiţi să vă fac? Zis-au Lui: Doamne, să se deschidă ochii noştri.
Şi făcandu-I-se milă, lisus S-a atins de ochii lor, şi indată au văzut şi l-au urmat Lui.(Matei 20:30-34).
Cei doi orbi reprezintă pe omul obişnuit de fiecare zi, care este orb intelectual şi emoţional. Noi avem o minte conştientă şi una subconştientă, deci două porţiuni diferite ale aceleiaşi Minţi unice.
Dacă nu vom alege in mod conştient doar gandurile pozitive şi nu vom medita asupra a tot ceea ce este minunat şi plin de iubire, inseamnă că intelectul nostru este orb. Dacă nu inţelegem şi nu căutăm să amplificăm in noi inţelepciunea, inteligenţa şi puterea Sinelui, vom fi orbi pentru impărăţia Cerurilor din interiorul nostru.

Un orb va gandi că munca grea il va face bogat. El se va agita, se va irita, va face eforturi mari, deoarece el nu ştie că bunăstarea este o simplă stare de conştiinţă. Sentimentul de bogăţie aduce bogăţia. Increderea in Sursa Unică eternă şi contopirea mentalului nostru cu Ea va lua forma bunăstării, sănătăţii, păcii şi a tuturor binecuvantărilor vieţii.
Tocmai am vorbit cu o tanără actriţă, care primeşte 1000 de dolari pe săptămană pentru cateva ore de muncă. Ea mi-a spus că sunt alte actriţe mult mai drăguţe, mult mai atractive, mai educate decat ea şi care caştigă doar 100 sau 150 de dolari pe săptămană şi au roluri mai mici. Explicaţia ei era aceea că acele actriţe aveau o părere proastă despre ele şi le lipsea increderea in sine. Erau oarbe şi nu ştiau că, dacă ne impovărăm viaţa pentru un bănuţ pe zi, exact atat vom primi. Dacă şi-ar spori increderea in ele şi ar cere mai mult in conştiinţa lor, ar apărea un răspuns automat, deoarece ţi se va da după credinţa ta.

Acum cateva ore, am discutat cu un bărbat care părăseşte acest oraş, pentru a se angaja ca director de vanzări in San Francisco. Cu o lună in urmă, el luase un salariu foarte mic. Ochii săi s-au deschis
urmand cursurile noastre despre semnificaţia ascunsă a cărţii lui Iov.
El a inceput să-şi reprezinte mental imagini in care primeşte felicitări de la soţia sa pentru promovarea excelentă pe care tocmai a obţinut-o. A tot continuat să ruleze acea imagine in mintea sa pană
cand ea s-a dezvoltat pe deplin in subconştient şi, spre marea sa incantare, s-a manifestat in viaţa lui. Orbul din el a inceput să vadă, deoarece el a reuşit să unifice armonios latura conştientă cu cea
subconştientă a minţii sale. Aceste două laturi s-au sincronizat şi au fost de acord cu promovarea lui, astfel că tot ceea ce el simţea in mod subiectiv ca fiind adevărat a devenit in cele din urmă o manifestare obiectivă

Related:  Arta de a darui

Rugăciunea mulţimii era: Doamne, să se deschidă ochii noştri.
Iisus reprezintă trezirea voastră către Puterea Spirituală din voi şi capacitatea voastră de a vă folosi de ea pentru a vă inălţa deasupra oricărei greutăţi sau limitări.

Biblia spune: Iisus S-a atins de ochii lor. Atunci cand atingeţi ceva, deveniţi conştienţi de acel ceva sub formn unei senzaţii. Aţi realizat un contact, ca să spunem aşa. Voi puteţi atinge Puterea Spirituală sau Prezenţa lui Dumnezeu cu gandul, cu imaginea mentală.
Şi indată au văzut. Aceasta inseamnă că veţi obţine un răspuns imediat din partea Spiritului din voi, a cărui natură este aceea de a răspunde. Acum v-aţi dobandit vederea, deoarece acum percepeţi mental şi vă menţineţi focalizaţi pe Puterea Spirituală din voi. Inţelegeţi natura sa şi-i oferiţi intreaga supunere şi loialitate. Creatorul ochilor voştri este şi cel care vindecă ochii voştri . Iisus va trece intotdeauna pe la voi, deoarece dorinţa voastră este Iisus al vostru.

Orice problemă are o rezolvare sau un salvator sub forma unei dorinţe. Aceasta „se plimbă” pe străzile minţii voastre chiar in acest moment. Există o mulţime de frici, indoieli şi ganduri anxioase, care vor pune la incercare dorinţa pe care o aveţi şi vă vor eroda credinţa. Aceasta este mulţimea despre care se vorbeşte in parabolă şi care incearcă să-i impiedice pe cei orbi. Ei insă şi mai tare strigau, ceea ce inseamnă că trebuie să vă croiţi drum cu fermitate şi hotărare prin noianul de ganduri negative din mintea voastră. Trebuie să le impingeţi in lături şi să aveţi ochi doar pentru salvatorul vostru, adică ţelul pe care-l aveţi.
Ţintiţi către un ţel inalt, iubiţi-l, fiţi loiali lui, imbrăţişaţi-l cu afecţiune, lăsaţi-l să vă captiveze. in felul acesta, veţi reuşi să simţiţi Prezenţa Vindecătoare. In momentul in care vă veţi uni cu ea, Puterea Vindecătoare Infinită va curge prin canalul pe care l-aţi creat deja şi astfel vi se va răspunde la rugăciune.
N-ar trebui să cerem mai multă Lumină. Rugăciunea noastră ar trebui să sune: „O , Doamne, dă-mi ochi să pot vedea Lumina!” Lumina lui Dumnezeu a existat dintotdeauna, există şi va exista in veşnicie. Este minunat.

Joseph Murphy

A fi bogat înseamnă a dărui, a nu dărui nimic înseamnă a fi sărac. A iubi înseamnă a trăi, a nu iubi nimic înseamnă a fi mort. A fi fericit înseamnă a te devota, a nu exista decât pentru tine înseamnă a te refuza pe tine însuţi şi a te sechestra în infern. – Eliphas Levi 

One Reply to “Rugaciunea sterge toata karma”

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.