Voi, mari Dumnezei creatori…

Voi, mari Dumnezei creatori, care cândva eraţi suflul libertăţii, aţi devenit nişte entităţi trăind în lume, vă îngrădiţi în oraşe gigantice şi trăiţi în frică, după uşi zăvorâte.
Mai degrabă aţi urca pe creste, acolo sus şi aţi călări vânturile minunate, voi aţi construit imobile imense şi aţi clădit o conştiinţă a fricii; aţi construit o societate care reglementează modul vostru de a gândi, credinţele voastre, actele voastre, aparenţa voastră.
Vă îngrozesc războaiele şi zgomotele lor.
Vă este frică să vă îmbolnăviţi.
Vă e frică să nu fiţi recunoscuţi.
Tremuraţi la gândul să priviţi pe cineva în ochi şi în acelaşi timp vă e foame de afecţiunea numită iubire. Vă întrebaţi asupra oricărui lucru bun ce vi se întâmplă şi vă îndoiţi de repetarea lui.

Vă târâţi în locurile publice căutând succesul şi celebritatea, aurul, rupiile, dolarii şi francii. Si ca să culegeţi ce? Nimic decât un pic de bucurie.
Aţi ajuns la disperare numai prin puterea gândului. V-aţi văzut reduşi la mârşăvie şi la mediocritate prin puterea gândului. V-aţi îmbolnăvit prin forţa gândului bolii. Voi aţi murit şi mai muriţi încă prin forţa gândului morţii.
Este creaţia voastră.

Căci înflăcăratul creator din voi dotat cu puterea de a stăpâni gândul şi de a crea din el un univers, de a aprinde stelele în cer pentru o eternitate – acest creator a căzut în cursa credinţei şi a dogmei, a modei şi a tradiţiei, alunecând din gând limitat în gând limitat şi prin propria voastră necredinţă v-aţi împiedicat să
trăiţi.
Voi aţi fost increduli în faţa celor mai mari daruri ale vieţii şi în felul această aţi permis ca inteligenţa voastră nelimitată să se reducă. Viaţă după viaţă, existenţă după existenţă aţi lăsat iluziile din acest plan să vă invadeze, în aşa măsură că aţi uitat extraordinarul foc ce se mişcă în voi.

În zece milioane şi jumătate de ani pe când eraţi la începutul entităţilor suverane şi atotputernice, voi v-aţi scufundat în materie până a va îngropa cu totul; aţi devenit sclavii propriilor voastre creaţii: dogme, legi, mode, tradiţii; v-aţi separat în naţiuni, religii, bărbaţi, femei, rase diferite, v-aţi înecat în gelozie, amărăciune, vinovăţie, frică.
V-aţi identificat atât de bine cu trupul vostru, că aţi căzut în capcana supravieţuirii, uitând adevarata esenţă invizibilă care sunteţi cu adevărat – Dumnezeul din voi care vă permite să vă realizaţi visele exact după alegerea voastră. Voi aţi aruncat nemurirea şi aceasta este cauza morţii voastre…şi de întoarcerea mereu repetată în această lume. Iată-vă încă o dată şi asta durează de zece milioane şi jumătate de ani! Asta nu vă împiedică să continuaţi a vă agăţa de incredulitatea voastră.

  • RAMTHA
Related:  Algoritmi de deblocare a energiei banilor