Ecce Homo

Eu sunt o-mperechere de straniu Şi comun, De aiurări de clopot Şi frămîntări de clape- În suflet port tristeţea planetelor ce-apun Şi-n cîntece, tumultul căderilor…